Rodut

Rokotukset

Rotuhygienian ylläpitämiseksi kaikki suomenpystykorvat tulee rokottaa. Rokotuksien voimassaoloa tulee pitää yllä uusintarokotuksin niin, että koira pysyy mahdollisimman hyvin vastustuskykyisenä esiintyviin tauteihin.

Raivotaudin, penikkataudin ja parvon torjunta

Raivotautirokotus

Rabiestartunta leviää lähes yksinomaan raivotautisen nisäkkään pureman välityksellä. Rokottamalla koirat ennaltaehkäistään infektio koirassa ja taudin mahdollinen leviäminen muihin eläimiin ja ihmiseen.

Ensimmäinen rokotus suositellaan annettavaksi koirille 16 viikon iässä ja toinen vuoden iässä.

Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokote on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai sen jälkeen annetut seuraavat rokotteet ovat voimassa rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Penikkatautirokotus

Penikkatauti on morbilliviruksen (paramyksovirus) aiheuttama tarttuva tauti koirilla ja muilla lihansyöjillä, kuten freteillä, minkeillä, ketuilla ja supikoirilla.

Penikkatautirokotus annetaan ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle osana ns. nelosrokotetta. Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta.

Alle vuoden iässä koiralle annettu tehoste on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai sen jälkeen annetut seuraavat tehosteet ovat voimassa rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

 

Parvotautirokotus

Parvo on nuorella pennulla esiintyvä ripulitauti, joka saattaa johtaa koiranpennun kuolemaan. Emän antama suoja kestää pennulla noin 3 kuukautta. Pennut voidaan rokottaa ensimmäisen kerran 6-10 viikon iässä.

Jos pentu ei ole saanut ternimaitoa, rokotukset voidaan aloittaa 6-8 viikon iässä. Pennut rokotetaan jatkossa rokotusohjelman mukaisesti penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta ja parvovirustartuntoja vastaan kolmen ja neljän kuukauden iässä.

Rokotusmääräysten asettamat vaatimukset

Koiranäyttelyissä ja kokeissa sekä muissa järjestetyissä koirien joukkotilaisuuksissa noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Koiralla tulee olla voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus:
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden.
Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon
mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies):
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk
(kolmen viikon varoaika).
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotuksen sekä
raivotautirokotuksen varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).
Kolmen viikon varoajan laskeminen:
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koiralla tulee olla rokotustodistus (Omakoira-sovelluksessa näkyvä rokotustieto, rokotuskirja tai
lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran
tunnistusmerkintätiedot ja edelliset rokotukset.

Suomen Kennelliiton rokotusmääräykset

Metsästettäessä koirien on oltava rokotettuja raivotautia vastaan

Rokotteen voimassaoloaika määräytyy jatkossa rokotteen valmistajan suosituksen mukaisesti. Suomessa käytössä olevat rabiesrokotteet ovat voimassa 3 vuotta yli vuoden ikäiselle koiralle annettuina.

Ensimmäinen rokotus on annettava vähintään 21 vuorokautta ennen koiran käyttöä metsästyksessä tai viranomaisen palvelutehtävissä. Samat vaatimukset koskevat myös luolakoirametsästyksessä käytettäviä koiria.

Maahantuontiin liittyvät rokotusmääräykset ja muita rokotuksiin liittyviä suosituksia löydät RUOKAVIRASTON:n sivuilta.

tvporn.cc