Rodut

Rotukuvaus

Pohjanpystykorvia käytetään pääasiassa metsäkanalintujen metsästykseen, mutta ne ovat edelleen tehokkaita turkisriistan metsästyksessä ja pysäyttävät myös hirven. Rodusta löytyy myös karhua haukkuvia yksilöitä.

Pohjanpystykorva on pieni, hieman korkeuttaan pidempi, tasapainoinen ja jäntevä koira, jolla on hyvin kehittyneet lihakset. Olemukseltaan se on valpas, peloton ja hyvin ketterä. Metsästyskoirana rodun tulee olla tarkkaavainen ja peloton. Se on innokas, eloisa, ystävällinen, avoin ja itsevarma.

Pohjanpystykorva

Pohjanpystykorva on rauhallinen ja tottelevainen, sopeutuu hyvin myös taajama-alueille sekä

perhekoiraksi. Näiden seikkojen vuoksi sen suosio onkin viime vuosina tasaisesti kasvanut, vaikkakin sen ensisijainen käyttötarkoitus onkin metsästys.

 

Rotua on jalostettu meillä vasta reilut 40 vuotta, joten rotu on vielä melko epäyhtenäinen, tai jos asian ilmaisee myönteisesti, niin monimuotoinen. Tämä monimuotoisuus johtuu rodun nuoruudesta ja edelleenkin tapahtuvista rotuunotoista. Koon vaihtelua on eniten. Runsasta vaihtelua esiintyy turkin laadussa, värissä ja karvan pituudessa. Jonkin verran vaihtelua on myös rungon rakenteessa ja rotupiirteissä.

 

Pohjanpystykorvan jalostus ei ole ulkomuoto-ominaisuuksien osalta johtanut sellaisiin rakenteellisiin muutoksiin, jotka altistaisivat koirat terveydellisille ongelmille tai haittaisivat niiden rotumääritelmän mukaista käyttöä. Monimuotoisuus on rodun voimavara.

YLEISVAIKUTELMA

Pohjanpystykorva on pieni ja hieman korkeuttaan pitempi, tasapainoinen ja jäntevä koira, jolla on hyvin kehittyneet lihakset. Pohjanpystykorva on valpas ja pää on ryhdikkäästi pystyssä. Olemukseltaan peloton ja hyvin ketterä. Sukupuolileima on selvä.

tvporn.cc