Rodut

Parituspyyntö

Tarvittaessa jalostusneuvonta auttaa kasvattajaa löytämään nartulleen sopivan, jalostustavoitteiden mukaisen jalostusuroksen. Tällöin yhdistelmää arvioitaessa tarkistetaan mm. molempien koirien terveydelliset taustat, minimoidaan taustojen kasautumisen riskit ja huomioidaan koirille asetetut jalostukselliset vaatimukset.

Kasvattajan parituspyyntölomakkeessa esittämät näkemykset otetaan neuvonnassa mahdollisimman hyvin huomioon. Lopullisen valinnan tekee aina kasvattaja itse. Paritusneuvontaa voi jalostusryhmältä pyytää sivun lopusta löytyvällä lomakkeella.

Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

Jalostukseen tulee käyttää keskitasoa parempia koiria ja jalostukseen suositellaan käytettäväksi pääasiassa yli 4-vuotiaita PEVISA -tarkastettuja uroksia. Alle 4-vuotiaalle urokselle suositellaan korkeintaan kaksi pentuetta ja alle 2-vuotiaita uroksia ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Myös nartuille suositellaan ensimmäisen pentueen alaikärajaksi 2 vuoden ikää.

Arkoja tai vihaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen.

Käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien kehittämiseksi jalostuskäyttöön valittavien koirien on yli 15 kk ikäisenä oltava ulkomuodon laatumaininnan osalta tasoa hyvä (H) ja koetulokseltaan avoimenluokan 2 (AVO2) tasoa. Koiran epi-luvun tulee olla alle 1,8. Epi-luvun ollessa 1,5 – 1,79 rajoitetaan partnerin epiluku alle 1,0. Lisäksi PEVISA -tarkastus on suositeltavaa jo ennen ensimmäistä astutusta.

Suositeltava sukusiitosaste yhdistelmässä on enintään 3,00 % / 7 sukupolvessa, eikä yhden yksilön osuus saa olla yli 1,00 %. Lisäksi eri yksilöiden lukumäärän tulee olla vähintään 180 kpl / 7 sukupolvessa.

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle PEVISA -ohjelmassa on urosten jälkeläismäärä rajoitettu 1.1.2016 alkaen 50 kpl. Astutukset tulee jakaa tasaisesti eri vuosille, jolloin jalostuksessa pystytään hyödyntämään myös jälkeläisten koe- ja näyttelyarvosteluja.

Paritusneuvontaa ei anneta

• jos nartun epi-luku on 1,8 tai yli
• jos narttu, vanhemmat tai sisarukset ovat epileptisiä (niillä on SPJ-tietokannassa I, V tai S- merkintä)
• jos nartulla on merkintä epileptisistä jälkeläisistä (niillä on SPJ-tietokannassa j-merkintä)
• jos narttu ei täytä rodun PEVISA määräyksiä
• jos paritustarkastelun samaan kiimaan on jo tehnyt toinen jalostusneuvoja
• jos nartulla ei ole näyttelyn laatuarvostelusta vähintään kokonaisvaikutelman arvosanaa hyvä (H)
• jos jalostusneuvoja toteaa, ettei sääntöjen tai terveydellisten syiden perusteella pysty tekemään nartulle turvallista suositusta

Pyydä suomenpystykorvan paritusneuvontaa jalostusryhmältä

Pyydä suomenpystykorvan paritusneuvontaa jalostusryhmältä

Täytä huolellisesti lomakkeen tiedot. Kaikki * merkityt kentät ovat pakollisia.

tvporn.cc