Rodut

Suurriistakoirana

Pohjanpystykorvaa on pidetty kautta aikojen kaiken riistan koirana ja sen avulla on pyydetty niin turkisriistaa, metsäkanalintuja kuin myös suurriistaa. Menneinä aikoina ei ollut nykypäivän mahdollisuuksia pitää monia koiria tai vain tiettyyn riistalajiin erikoistuneita rotuja. Riistaveriset kaikenviljan koirat olivat arvossaan. Niiden toimivuudella oli monesti suora vaikutus perheen ruokahuollon monipuolisuuteen.

Riistakannat säätelivät pitkälti koirien käyttökohteet ja riistaveristä pohjanpystykorvaa alettiin pitää eritoten lintukoirana sen oivallisten linnunpyyntiominaisuuksien ja vahvojen lintukantojen perusteella. Toki rotua käytettiin edelleen muunkin pienriistan ja myös suurriistan pyyntiin. Suurriistapuolelle tuli hiljalleen kuitenkin uusia rotuja ja niitä jalostettiin juuri tätä käyttötarkoista varten. Pienet pystykorvamme jäivät vähemmälle huomiolle hirven ja karhun haukkujina.

Nykypäivän pohjanpystykorvan perimässä on onneksi säilynyt vahvat riistavietit ja kiinnostus kaikelle riistalle. Pohjanpystykorva on omimmillaan lintua haukkuvana koirana, mutta joukosta löytyy hyviä yksilöitä hirvenpyyntiin kuten myös karhumetsälle . Usein onkin isännän mielenkiinnosta ja ohjauksesta kyse/kiinni kun valitaan sitä ominta riistalajia nuorelle koiralle. Hiljalleen pohjanpystykorva on vakiinnuttanut paikkansa myös hirvikoirarotujen joukossa saaden mm. osallistumisoikeuden lajin SM-kokeisiin ja onpa rodussa käyttövalio HIRV-kokeistakin.

Pohjanpystykorvan tulevaisuus myös suurriistakoirana näyttää hyvin valoisalta. Rotujärjestö on kiinnittänyt huomiota rodun tähänkin ominaisuuteen ja sitä pidetään tärkeänä osana kokonaisuutta kaikenviljan koirassamme. Ihmisten tietoisuus tästä käyttöominaisuudesta on edesauttanut rodun käyttöä suurriistan metsästyksessä ja tällaisten koirien jälkeläiset ovatkin kysyttyjä.

Suurristaominaisuuksiltaan pohjanpystykorva on hyvin lähellä suomenpystykorvaa. Hirvityöskentelyssä löytöhaukku jää usein paikoilleen, eikä hirvi koe pientä koiraa uhkana. Pohjanpystykorvan hakualue on normaalisti verrattavissa lintukoiran hakuun ja pakenevan hirven seuraamisessa puhutaan mielummin muutamasta kilometristä kymmenien sijaan. Tottelevaisuus on yleensä hyvä, joten ohjaaja saa koiran niin halutessaan pois riistatyöskentelystä. Koira saadaan tarvittaessa hirven perästä pois, eikä sitä tarvitse haeskella yökausia vieraista pitäjistä. Tarvittaessa sitkeyttäkin löytyy mutta pohjanpystykorva on nimenomaan isännän ohjattavissa. Nämä kaikki ovat ominaisuuksia, jotka nykypäivänä korostuvat metsästysalueiden pirstoutuessa ja pinta-alojen pienentyessä. Pohjanpystykorva rodun parhaita puolia lienevät todella hyvä luonne, mukautumiskyky ja perusterveys.

Mittasuhteilleen rotu ei kuitenkaan voi mitään ja se saattaa haitata liikkumista risukkoisilla aukoilla, paksussa lumessa ja muissa ääriolosuhteissa. Pohjanpystykorva jää myös nopeudessa suurten rotujen jalkoihin mutta tätä ominaisuutta korvaa hyvä riistankäsittelytaito, jolloin pakolaukassa olevia hirviä harvemmin esiintyy ja karkkomatkat jäävät lyhyemmiksi.

Hirvenhaukkukoe

Kennelliiton virallinen käyttökoemuoto hirvenhaukkukoe (HIRV) on yksi mahdollinen harrastus ja kilpailumuoto myös pohjanpystykorvalle. Tätä kautta saadaan tärkeää tietoa koiran käyttöominaisuuksista jalostuksen käyttöön. Näissä kokeissa kilpailevat kaikki hirvenhaukkukokeisiin oikeutetut rodut keskenään samoilla säännöillä ja arvosteluperusteilla. Kokeissa kilpaillaan yhdessä luokassa mutta aloittelevien koirien on mahdollista osallistua koko koekauden kestävään pitkään kokeeseen.

Pohjanpystykorvia on kokeissa näkynyt harvakseltaan mutta on muutama koira noussut julkisuuteen ja tiedetään pohjanpystykorvan voittaneen HIRV-kokeitakin. HIRV-kokeissa järjestetään myös kansainvälisiä kokeita ja pohjanpystykorvalla on oikeus osallistua myös Hirviherra-otteluun(suomenpystykorva + pohjanpystykorva).

Hirvenhaukkutaipumustesti

Pystykorvajärjestö on luonut jalostuskäytön avuksi hirvenhaukkutaipumustestin, jonka avulla saadaan dokumentoitua tietoa hirvityöskentelyyn suuntautuneista pystykorvista. Pohjanpystykorvilla on hyvin vähän virallisesti dokumentoitua suurriistatyöskentelyä eli on tärkeää suorittaa taipumustesti koiralle, joka omaa tällaisia taipumuksia.

Itse testi on hyvin yksinkertainen ja helppo toteuttaa. Edellytys sen suorittamiseksi on tietysti koira joka työskentelee hirvillä sekä testiä seuraamassa hirvenhaukkukoetuomari-pätevyyden omaava henkilö. Testistä ei tarvitse ilmoittaa etukäteen ja sen voi suorittaa vaikkapa hirvijahdin yhteydessä ilman sen suurempia ennakkojärjestelyjä. Tuomarioikeudet omaava henkilö toteaa hirvityöskentelyn ja kirjaa tapahtumia ylös maastossa. Nämä todetut tapahtumat siirretään sitten varsinaiselle testilomakkeelle ja kun testin läpäisyyn vaadittavat ehdot täyttyvät niin lomake postitettaan jaoston HIRV-yhteyshenkilölle.

Testillä on tarkoitus löytää hirvityöskentelytaipuvaisia koiria eli vaatimukset testin läpäisyyn eivät ole normaalille hirvenmetsästyksessä käytettävälle tai sitä harjoittelevalle koiralle mitenkään ylivoimaiset. Pääperiaate läpäisylle on noin tunnin hirvityöskentely, johon sisältyy valtaosaltaan haukkutyöskentelyä mutta siihen voidaan laskea myös lyhyitä siirtymiä, karkkoja, yms. hirvityöskentelyä.

Keskitettyjä hirvenhaukkutaipumustestejä on järjestetty aktiivisten harrastajien ja jaoston toimesta 2010 vuodesta alkaen. Tällaisessa tapahtumassa järjestäjät hoitavat paikalle tuomaripätevyyden omaavat henkilöt ja koirille mahdollisimman hirvivarmat alueet työskentelymaastoiksi.

Suurriistaominaisuuksien jalostus

Jalostuksen lähtökohtana on kolme tasaveroista osa-aluetta, luonne ( sis. käyttöominaisuudet ), terveys ja ulkonäkö. Näitä arvioimaan on luotu jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), jalostusneuvonta sekä terveyden turvaamiseksi pevisa-ohjelma.

Suurriista ominaisuuksien vaalimisen tavoitteena ei ole toisen käyttölinjan luominen pienen rodun sisälle vaan jalostuksen lähtökohdat huomioiden ylläpitää ja kehittää rodun riistaviettiä. Tätä viettiä hyväksikäyttäen voivat kasvattajat pyrkiä suuntaamaan koiransa sille riistalle, jonka ne kokevat mielenkiintoisimmaksi.

Kaikilla koirilla, rodusta piittaamatta ei ole mielenkiintoa kaikille asioille. Todennäköisyys saada suurriistasta kiinnostuneita koiria lienee suurempi käyttämällä jalostuksen lähtökohtana nämä vietit omaavia koiria.

On kuitenkin hyvä muistaa myös muut jalostukselliset osa-alueet ja se, että jalostuksella tulee olla aina joku tarkoitus ja se ei ole pelkkä pentujen tuottaminen.

Rodun HIRV-yhteyshenkilö vastaa mielellään mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin ja ottaa vastaan testi, koe yms. materiaalia.

Pekka Oikarinen
Muhos
Puh. 0400 396 559
oikarinenpe(at)gmail.com

tvporn.cc