Rodut

Pevisa

Karjalankarhukoira-rodulla on perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA), joka määrittelee tietyt ehdot molemmille vanhemmille ennen astutusta. Epilepsiaa seurataan myös, vaikka karhukoira rotuna on lähestulkoon vapaa epilepsian osalta ja vuoden 2007 jälkeen syntyneissä pennuissa epilepsiaa ei ole todettu. Karjalankarhukoira-rodun terveystilaa kartoitetaan myös kyselyin.

Karjalankarhukoirien PEVISA-ohjelma 1.1.2013 alkaen

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Tarkastushetkellä koiran tulee olla 12 kuukautta täyttänyt.

Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta.

HC:ta ja PRA:ta, PHTVL/PHPV – sairauden asteita 2 – 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 95.

Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Mikäli pentueen toisella vanhemmista ei ole laskettua Kennelliiton lonkkaindeksiä, mutta sillä on astutushetkellä lonkkakuvauslausunto, se voidaan parittaa koiralla jonka laskettu lonkkaindeksi on vähintään 110 (Hall 12/12).

tvporn.cc