Rodut

Pevisa

KARJALANKARHUKOIRIEN PEVISA-OHJELMA VUOSILLE 2020-2024

 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja silmätarkastuslausunto. Tarkastushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. 

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta. 

Perinnöllistä kataraktaa, PRA:aa tai PHTVL/PHPV-sairauden asteita 2–6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosin PHTVL/PHPV aste 1 tai muu vähämerkityksellinen kaihi saanut koira on paritettava ko. sairauden suhteen terveen koiran kanssa. 

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. 

Jälkeläisistä korkeintaan 25 saa olla syntynyt alle 5 vuoden iässä tapahtuneesta astutuksesta. 

Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan. 

Ohjelma on voimassa 1.1.2020–31.12.2024.

 

Uusi PEVISA-ohjelma koskee 1.1.2020 ja sen jälkeen tapahtuneita astutuksia.

Harrastajia kehoitetaan huomioimaan erityisesti alle 5-vuotiaiden koirien jälkeläismäärärajoitus!

Vuosikokouksessa hyväksytty JTO vuosille 2020-2024 löytyy järjestön kotisivuilta.

tvporn.cc