Järjestö

Jäsenedut

Jäsenedut

Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben (SPJ-FSK ) ry. on suuri kotimaisten metsästyspystykorvarotujen jäsenjärjestö. Meitä on yli 5000 metsästystä ja koiraurheilua harrastavaa jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1938 vaikkakin näyttely- ja koetoiminta onkin alkanut jo viime vuosisadan puolella. Vuonna 1889 pidettiin suomenpystykorvalle ensimmäiset näyttelyt silloisen Suomen Kennelklubin toimesta.

SPJ-FSK r.y. on Suomen Kennelliiton alainen rotujärjestö ja edustaa Suomessa kolmea rotua (suomenpystykorva, karjalankarhukoira ja pohjanpystykorva). Kaikki järjestömme rodut ovat elävä osa suomalaiskansallista kulttuuriperintöä. Suomenpystykorva ja karjalankarhukoira ovat kotimaisia rotuja.

Ylintä päätösvaltaa Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben ry:ssä käyttää vuosikokous, joka valitsee käytännön asioita hoitamaan vuosittain puheenjohtajan ja 10 hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen alaisena toimivat eri toimikunnat sekä jokaiselle rodulle omat jaostot jalostustoimikuntineen, jalostusneuvojineen ja pentuvälittäjineen.

Suomen Pystykorvajärjestön jäsenmaksut ovat:
Vuosijäsenmaksu 30 €
Perhejäsenmaksu 20 € (ei sisällä jäsenlehteä)
Vuosijäsenmaksu/digi lehti 25 eur (henkilö- ja yhdistysjäsenet)
Jäsenyhdistysmaksu 40 €

Miksi kannattaa liittyä jäseneksi? Mitä palveluja jäsenmaksulla saa?
Jäsenetuja ovat mm:

Pentuejäsenyys

Kasvattajan ilmoittamat uudet pennunhankkijat, jotka eivät ole vielä järjestömme jäseniä, voidaan liittää jäseneksi niin, että kuluva kalenterivuosi on ilmainen. Kasvattaja ilmoittaa jäsensihteerille kerralla kaikki uudet pentuejäsenet kotisivulta löytyvällä lomakkeella www.spj.fi/jarjesto/jasenet/kasvattajan-ilmoittama-uusi-jasen/ tai sähköpostilla jasensihteeri@spj.fi

Pystykorva jäsenlehti

Jäsenet saavat jäsenmaksuaan vastaan 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Pystykorva-lehden (vuonna 2023 kesäkuun lehti digi versiona SPJ:n sivuilla). Lehden voi valita joko perinteisenä paperiversiona tai digilehtenä. Lehti on tärkeä tiedotuskanava jäsenille. Siinä käsitellään kaikki tärkeät ja ajankohtaiset asiat järjestön roduista, sekä järjestön toiminnasta. Lisäksi lehdessä on hyödyllisiä artikkeleita koirien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä mielenkiintoisia henkilöhaastatteluita.

Lehdessä on myös roduistamme valioesittelyjä, erilaisia tilastoja sekä tärkeimpiä koetapahtumia ja taipumustestien tuloksia.

Pentuneuvonta ja -välitys

Jäsenet voivat ilmoittaa astutukset tai syntyneet pennut järjestön pentuvälitykseen ilmaiseksi. Tiedot näkyvät järjestön kotisivuilla ja pentuneuvojat välittävät tietoa pentueista pentuja harkitseville. Pystykorva-lehteen tiedot pentueesta saa hintaan 10 euroa/ilmoitus.

Lista pentuneuvojista löytyy Pystykorva-lehdestä sekä kotisivuilta roduittain. Koiramme-lehden Karvainen pörssi -palstalta löytyy myös pentuvälityksen ilmoitus.

Jalostusneuvontaa roduille

Jäsenet voivat pyytää nartulleen urossuositusta, jolloin jalostusneuvojat tekevät mahdollisuuksien mukaan nartun omistajalle kirjallisen ehdotuksen muutamista uroksista, jotka heidän mielestään soveltuisivat kyseiselle nartulle.

Näissä suosituksissa on valmiiksi laskettuna jo syntyvän pentueen sukusiitoskertoimet ja niissä pyritään ottamaan huomioon myös mahdollisten perinnöllisten sairauksien estyminen.

Jalostus

Järjestön kotisivuilta löytyy koiratietokantoja (koiratietokanta.fi ja metsästyspystykorvat.com) koirien kehittymisen seurantaa ja jalostusta varten. Jalostustoimikunnat ylläpitävät rotujen jalostukseen ja terveyteen liittyviä tietoja sekä kotisivuilla että Pystykorva-lehdessä. Tutustu tarkemmin karjalankarhukoiran- suomenpystykorvan- ja pohjanpystykorvan jalostussivuihin. Ne löytyvät roduittain valikosta Rodut.

Internet-palvelut

Järjestöllä on omat Internet sivut osoitteessa www.spj.fi. Lisäksi Pystykorva-lehdellä on oma Facebook-sivu osoitteessa www.facebook.com/pystykorva sekä Instagram-tili osoitteessa www.instagram.com/pystykorvalehti

Kotisivulta löytyy kattavasti tietoa sekä järjestön alaisista roduista että järjestöstä ja ajankohtaisista tapahtumista.

Facebook-sivulla kerrotaan ajankohtaisista asioista ja välitetään myös nopeaa tiedonkulkua vaativia uutisia. Sivulla on myös kilpailuja ja lukijoita kannustetaan osallistumaan ja kertomaan harrastuksestaan kuvin ja tarinoin. Sivulla päivitetään myös reaaliaikaista tietoa järjestön omista tapahtumista. Lisäksi sivulla ylläpidetään pienpetotestien sekä karhutyöskentelyiden tulokset ja koirien kuvat.

Instagram-tilillä tuodaan rotuja tunnetuksi kuvin ja nostetaan myös seuraajien kuvia näytille. Myös Instagramissa tiedotetaan tapahtumista ja julkaistaan niistä kuvamateriaalia.

Tuotemyynti

Järjestön tuotemyynti löytyy sivulta https://www.showlinkshop.fi/tuotteet/suomen-pystykorvajarjesto/15/

tvporn.cc