Rodut

Perinnölliset sairaudet

PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet

Alunperin Kennelliiton PEVISA-ohjelma on lähtenyt ajatuksesta, että sellaisia perinnöllisiä vikoja ja sairauksia, jotka alentavat koiran elinkykyä, -toimintoja, elämänlaatua tai jotka heikentävät koiran hyvinvointia tai kykyä toimia työtehtävässään, tulisi voida jollain keinolla aktiivisesti vastustaa ja ennaltaehkäistä.

Pohjanpystykorvan PEVISA-ohjelmaan on sisällytetty silmä- ja polvitarkastukset. Niitä on pohjanpystykorville tehty jo vuodesta 1989 lähtien. Vuosien varrella koiria on tutkittu silmien osalta yhteensä 631 (1217 tutkimustulosta) ja polvien osalta 608 (651 tutkimus-tulosta) [KoiraNet 08/2009].

Perinnöllinen kaihi / katarakta (Hereditary Cataract)
Silmän linssiin muodostuu tiivistymiä, samentumia, jotka voivat olla eriasteisia ja -kokoisia ja voivat haitata koiran näköä sekä aiheuttaa toissijaisia silmäsairauksia. Kaihimuutokset voivat pahentua koiran vanhe-ntuessa ja vaikea-asteisena sokeuttaa koiran. Tarvittaessa kaihi voidaan leikata ja asentaa keinolinssi samentuneen linssin tilalle. Silmätarkastuksessa perinnöllistä kaihia on todettu 27 yksilöllä (4,3 %) tutkituista yksilöistä. Näille se aiheuttaa jalostuskiellon.

PHTVL/PHPV (Persistent Hyperplastic Tunica Vasculosa Lentis/Persistent Hyperplastic Primary Vitreous)
Jäänne silmän sikiöaikaisesta verisuonesta, jonka tulisi hävitä syntymän jälkeen. Pystytään havaitsemaan pennulla ennen luovutusikää tehdyssä silmäpeilauksessa. Lievä muutos ei häiritse koiran normaalielämää, vakavin aste aiheuttaa näön menetyksen sairaassa silmässä sekä toissijaisia silmäsairauksia kuten kaihia, joka tulee riskinä huomioida. PHTVL/PHPVn asteita 2-6 on havaittu 1,6 % tarkastetuista yksilöistä. Näille se aiheuttaa jalostuskiellon.

Etenevä verkkokalvon surkastuma eli PRA (Progressive Retinal Atrophy) sokeuttaa koiran ennen sen vanhuutta. Joillakin roduilla PRA-geenin kantajat pystytään löytämään DNA-testillä. Silmätarkastuksissa on todettu 1 sairas ja 2 epäilyttävää tapausta (uusinta-tarkastus vahvistaa diagnoosin).

Verkkokalvon vajaakehitys eli RD (Retinan Dysplasia)
Verkkokalvo on silmän taka-seinällä oleva kalvo, jonka pinnalla on näkösoluja (tapit ja sauvat). RD ilmenee siten, että verkkokalvo on poimuilla, eikä sileänä silmän takaosassa. RD luokitellaan kolmeen eri vaikeusasteeseen lievin MRD (multifokaali RD), keskivaikea GRD (geograafinen RD) ja vaikea TRD (totaali RD, verkkokalvon irtoaminen)

Yleensä muutama ryppy verkkokalvolla ei aiheuta näkökyvyn heikentymistä. Jos taas poimuttumista on runsaasti, seurauksena voi olla koko verkkokalvon irtautuminen ja sokeutuminen. Monilla yksilöillä on muutamia retinan poimuja ja on eläinlääkärin tulkinnasta kiinni katsotaanko ne vakaviksi. Yleensä noin kymmenkuntaa poimua pidetään vielä normaalina. Sairaus on synnynnäinen ja voidaan todeta jo luovutusikäisillä pennuilla. Pohjanpystykorvalla on löytynyt kaksi tapausta RD (vaikeusastetta ei merkitty) ja neljä tapausta MRD.

Polvilumpion sijoiltaanmeno (Patella luksaatio)
Perinnöllinen vika, jossa polvilumpio siirtyy normaalilta paikaltaan reisiluun nivelnastojen välisestä urasta polven etu-puolelta jommallekummalle puolelle, joko raajan ulko- tai sisäpuolelle. Polvilumpiota paikallaan pitävä ura voi olla synnynnäisesti epämuodostunut ja / tai liian matala, reisiluu ja sääriluu voivat olla toisiinsa nähden virheasentoiset tai joillakin koirilla polvilumpio voi olla myös synnynnäisesti väärin sijoittunut.

Patella luksaatiota on todettu 27 yksilöllä (4,4 %), joista viidelle se on aiheuttanut jalostuskiellon, muilla jalostusrajoituksen, jolloin partnerin tulee olla tervepolvinen.Patellaluksaatiota voidaan hoitaa kirurgisesti.

PEVISA-ohjelmaan ei ole sisällytetty seuraavaksi mainittuja silmissä esiintyviä silmäluomen karvojen erityyppisiä epänormaaliuksia (distichiasis / trichisiasis / ektooppiset ciliat) jalostuksen rajoittajina, mutta huomiota tulisi kiinnittää myös näihin, sillä niitä esiintyy 3,6 % tutkituista. Kahta em. diagnoosien saanutta ei pitäisi parittaa keskenään.

Distichiasis/Ectopic Cilia/Trichiasis Distichiasikseksi
kutsutaan ylimääräisiä tai epänormaalisti kasvavia ripsiä, jotka ärsyttävät silmää. Ektooppiset ciliat ovat luomen reunaan liian lähelle silmää/luomen sisäpuolelle kasvavia ylimääräisiä ripsiä. Trichiasikseksi kutsutaan silmäluomen (normaalien) karvojen/ripsien kääntymistä silmäänpäin. Nämä epänormaaliudet voivat pidemmän päälle aiheuttaa lisääntynyttä silmävuotoa, sarveiskalvon haavaumia ja / tai tulehduksen (keratitis), kun koira hieroo silmiään. Koira voi myös siristellä silmiään, koska niitä kirvelee. Jos ärsytys jatkuu pitkään, voi seurauksena olla sarveiskalvon haavautumat ja myös näön heikkeneminen. Ylimääräisiä ripsiä joudutaan usein poistamaan polttamalla, toimenpide vaatii nukutuksen, ja usein se tehdään potilaalle säännöllisin väliajoin uudelleen.

Vuoden 2005 loppuun voimassa olleessa PEVISA-ohjelmassa vaadittiin urokselta vasta sen neljännen pentueen jälkeen ja nartulla sen toisen pentueen jälkeen polvi- ja silmätarkastuslausunnot, jotta uroksen/nartun seuraavat jälkeläiset rekisteröitiin. Koska perinnöllistä kaihia näytti esiintyvän kannassa piilevänä melko suurella prosentilla (tilastollisesti, tarkastustuloksiin pohjautuen, voitiin arvioida yli kolmanneksen kannasta olevan potentiaalisia kaihin periyttäjiä), katsottiin, että koirat tulisi tarkistuttaa jo ennen ensimmäistä astutusta. Silmien osalta uusintatarkastus olisi myös välttämätöntä, koska PRA ja kaihi ilmenevät usein vasta keski-iällä.

Vuosina 1994 – 2005 voimassa ollut PEVISA-ohjelma perustui jalostuspohjan laajentamiseksi tarkoituksella tehtyyn lievennykseen tarkastusvaatimuksissa, jolloin myös sairauksien potentiaalisia kantajia tai jopa sairaita koiria on tarkastusten puuttumisten vuoksi voitu käyttää.

1.1.2006 (tarkistettu 1.1.2010 alkaen) voimaan tulleessa uudessa PEVISA-ohjelmassa vaaditaan hyväksytyt polvi- ja silmätarkastuslausunnot jo ennen ensimmäistä astutusta. Silmätarkastuslausunto on tarkastuksen jälkeen voimassa 36 kk. Tällä ohjelman muutoksella pyritään pysäyttämään perinnöllisten sairauksien esintyvyys poistamalla sairaat yksilöt kokonaan jalostuksen piiristä. Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai PHTVL/PHPV-sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei myöskään rekisteröidä.

tvporn.cc