Rodut

Populaatiot

Populaation koko ja rakenne

Pohjanpystykorvan alkuperäinen levinneisyysalue on käsittänyt pohjoisen havumetsävyöhykkeen länsiosat suunnilleen Venäjän Vienajoelta Atlantin rannikolle. Sen ensimmäinen virallinen rotumääritelmä laadittiin Ruotsissa 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymme- nellä. Rotu oli rekisteröitynä hyvin harvalukuinen, vaikka pohjoisessa elikin ns. maatiais- kantaa/luonnonkantaa. Ruotsin Kennel Klubi poisti rodun koirarotukirjastaan 1947, koska uudet rekisteröinnit olivat loppuneet lähes kokonaan. 1960-luvun lopussa rodun etsiminen aloitettiin uudestaan ja rotuunottojen myötä se sai taas rotukoiran aseman. Pohjanpystykorva merkittiin uudelleen Ruotsin Kennel Klubin koirarotukirjaan vuonna 1967.

Samoihin aikoihin alettiin myös Suomessa etsiä koiria rotuun otettavaksi. Ensimmäiset suomalaiset pohjanpystykorvatyyppiset maatiaispystykorvat otettiin rotuun vuonna 1973. Katselmuksissa Lapin – ja Pohjoispohjanmaan kennelpiirien alueilta rotuun hyväksyttiin 70 – 80 yksilöä, joista jalostuksen käytettiin n. 50 yksilöä. Viimeisin merkittävä työ rodun jalostuspohjan laajentamiseksi suoritettiin 1990-luvun puolivälissä Matti Joenpolven johdolla ja pääosiltaan Ari Juntusen sekä Kalle Ukonmaanahon toteuttamana, jolloin lähinnä Koillismaalla ja Koillis-Lapissa pidettyjen katselmusten myötä rotuun saatiin otettua vielä noin 50 yksilöä.

Tämän jälkeen rotuunottoja on ollut vain muutamia vuosittain. Vuonna 2006 rekisteröitiin ensimmäinen Karjalan Tasavallasta tuotettu maatiaiskantainen uros rotuunottomenettelyn kautta pohjanpystykorvaksi.

Rotuunottomenettelyn epäselvyyksien vuoksi pohjanpystykorvien rotuunotot keskeytettiin vuonna 2008. Suomen Pystykorvajärjestön hallitus esitti pohjanpystykorvajaoston toiveesta, että pohjanpystykorvan rotuunottoa jat- ketaan. Suomen Kennelliiton hallitus on 8.4.2010 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt rotukirjan uudelleen avaamisen JTT:n päätöksen 17.2.2010 (2/2010) mukaisesti. Rotuuottoa varten rotujärjestö on nimennyt seuraavat ulkomuototuomarit suorittamaan pohjanpystykorvan rotuunottoja: Pekka Teini, Reino Korpela, Matti Palojärvi ja Tapio Eerola. Pohjanpystykorvajaosto järjestää vuosittain enintään kaksi erillistä rotuunottotilaisuutta. 1. tilaisuudessa, rotukirjan uudelleen avaamisen jälkeen, Kuopiossa 29.1.2011 oli rotuunotossa 3 koiraa.

Pohjanpystykorva on pääosin levinnyt Suomeen ja Ruotsiin. Seuraavaksi eniten pohjanpystykorvia on Kanadassa ja Norjassa. Myös USA:han on muodostumassa pienehkö populaatio Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta ostetuista koirista. Muissa maissa esiintyy vain yksittäisiä rodun edustajia. Kokonaispopulaatio globaalisti on noin 4600 yksilöä. Suomessa populaation koko vuosi 2015 huomioituna on noin 2800 yksilöä. Ruotsissa populaation koko on noin 1400 yksilöä.

Rekisteröinnit Suomessa vuosina 2006-2016:
2006: 169 kpl
2007: 192 kpl
2008: 273 kpl
2009: 216 kpl
2010: 248 kpl
2011: 218 kpl
2012: 360 kpl
2013: 348 kpl
2014: 392 kpl
2015: 377 kpl
2016: 382 kpl

 

tvporn.cc