Rodut

Pennun rekisteröinti

Pentuvälityksellä on asiaa…

Keskusteluissa kasvattajien kanssa pennutukseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja havaittu, että tietoa puuttuu. Etenkin näin on asianlaita niillä, jotka käyttävät vain harvoin narttua jalostukseen sekä uuden nartun omistajat. Kaikille heille ei tule edes SKL:n Koiramme-lehteä, josta voisi seurata kasvatus- ja rekisteröintiasioita.

Jalostusneuvonta ensin

Kun aikoo tehdä nartullaan pentuja, on syytä ensin hyvissä ajoin, ennen nartun juoksuaikaa, ottaa yhteyttä jalostusneuvojaan ja pyytää häneltä nartulle urossuositusta. Myös PEVISA-tarkastus tulee olla tehtynä ENNEN astutusta, muutoin pentuetta ei voida rekisteröidä muuhun kuin EJ-rekisteriin! Jalostusneuvoja etsii sitten yleensä 2-3 kpl urosehdokkaita, jotka ovat sekä yhdistelmän sukusiitosasteen, laajan geenipohjan että silmä-, epilepsia- ja polvisairausriskien suhteen yhdistelmälle sopivia ja täyttävät myös Pevisa-määräykset.

On myös huomioitava, että tämä kirjallisesti annettava urossuositus on voimassa vain puoli vuotta.

Resepti pitää siis uusia aina ennen seuraavaa astutusta. Annetun suosituksen onnistumisesta on tärkeää antaa myös suosituspalautetta.

Kun astutus on tapahtunut ja todetaan, että narttu on kantava, voidaan odotettavissa olevasta pentueesta ilmoittaa pentuvälittäjille. Ilmoituksessa on mainittava kenen antama jalostussuositus on, sekä molempien vanhempien rekisterinumerot. Pentueen voi halutessaan laittaa myös Pystykorvajärjestön kotisivuilla olevaan pentuvälitykseen, tämän tekee sinulle pentuvälittäjämme toivomuksestasi.

Pentueen rekisteröinti

Kun pentue on syntynyt, pyydetään uroksenomistajalta SKL:n astutustodistus ja suoritetaan astutusmaksu. Astutustodistus / pentuilmoitus lähetetään sitten Suomen Kennelliittoon, missä pennut rekisteröidään määräysten mukaan. Pentujen on oltava tunnistusmerkittyjä ennen tätä. Rekisteröinnin pentukohtainen hinta määräytyy mm. kasvattajan jäsenyyksien perusteella ja siihen vaikuttavat myös kasvattajan peruskurssin suorittaminen sekä kennelnimi. Kasvattajan peruskursseja järjestävät kennelpiirit. Kennelnimi anotaan Suomen kennelliitosta. Kennelnimeä anottaessa tarvitaan rotujärjestön lausunto.

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelun kautta kasvattajien on mahdollista tehdä pentuerekisteröinti Internetissä. Kasvattajille sähköisestä pentuerekisteröinnistä on hyötyä, sillä se nopeuttaa rekisteripapereiden saamista.

Kasvattajan kannattaa olla Kennelliiton jäsen

Seuraavana ovat tällä hetkellä voimassa olevat rekisteröintimaksut. Hintoja vertailemalla on helppo havaita se, että jos aikoo teettää nartullaan muutamankin pentueen, kannattaa kuulua jäsenenä sekä Suomen Kennelliittoon että Suomen Pystykorvajärjestöön ja suorittaa kasvattajan peruskurssi, josta saa paljon hyödyllistä tietoa koira-asioissa.

Kun pennut myydään, tulee kaupassa käyttää Suomen Kennelliiton vahvistamia kauppasopimuksia. Näin toimimalla turvataan sekä ostajan että myyjän oikeudet, ja mahdolliset epäselvyydet on tulevaisuudessa helpompi selvittää kun kummallakin osapuolella on mustaa valkoisella kaupasta.

Kasvattaja luovuttaa rekisteritodistuksen koiran ostajalle ilman eri veloitusta. Rekisteritodistuksessa on mukana koiranomistajailmoitus, tämän irroitettavan osan voi täyttää joko kasvattaja tai koiran omistaja, sopikaa asiasta keskenänne, jotta osio päätyy varmasti kennelliittooon! Omistajailmoitus tulee muistaa tehdä AINA, kun omistaja koiralla vaihtuu.

tvporn.cc