Järjestö

Hallituksen kokoukset

Suomen pystykorvajärjestön hallitukseen kuuluu 10 jäsentä ja puheenjohtaja.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään viisi (5) hallituksen jäsentä sitä vaatii.  Kutsu kokouksiin on esitettävä kirjallisena vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen ollessa läsnä.

Hallituksen kokoukset järjestetään fyysisesti, etäkokouksina tai sähköpostikokouksina.

Tällä sivulla julkaisemme hallituksen kokouspöytäkirjat.

tvporn.cc