Rodut

Pennun rekisteröinti

Keskusteluissa kasvattajien kanssa pennutukseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja havaittu, että heiltä puuttuu tietoa. Näin on asianlaita etenkin heillä, jotka käyttävät vain harvoin narttua jalostukseen sekä uuden nartun omistajat. Kaikille ei tule edes SKL:n Koiramme lehteä, josta voisi seurata kasvatus- ja rekisteröintiasioita.

 Suomenpystykorvapentue Kemijärvellä © Erkki Uutela

Jalostusneuvonta ensin

Nartullaan pentujen teettämistä suunnittelevan, on ensiksi syytä hyvissä ajoin ennen nartun juoksuaikaa, ottaa yhteyttä jalostusneuvontaan ja pyytää nartulle jalostusneuvontaa tai urossuositusta. Jalostusneuvojan tavoitteena on etsiä 2-3 kpl urosehdokasta, jotka ovat sekä yhdistelmän sukusiitosasteen, laajan geenipohjan että epi-luku indeksin suhteen yhdistelmälle sopivia ja täyttävät rodun Pevisa-määräykset.

On myös huomioitava, että tämä kirjallisesti annettava urossuositus on voimassa vain puoli vuotta, koska rotujärjestön käyttämät ns. epi-luvut voivat tänä aikana muuttua. Suositus pitää siis uusia aina ennen seuraavaa astutusta. Annetun suosituksen onnistumisesta on tärkeää antaa myös suosituspalautetta.

Kun astutus on tapahtunut ja on todettu, että narttu on kantava, voidaan odotettavasta pentueesta ilmoittaa pentuvälittäjille. Ilmoituksessa on mainittava kuka on suosituksen antaja, nartun epi-luku sekä molempien vanhempien rekisterinumerot. Pentueen voi halutessaan laittaa myös Pystykorvajärjestön kotisivuilla olevaan pentuvälitykseen.


Pentueen rekisteröinti

Kun pentue on syntynyt, pyydetään uroksenomistajalta SKL:n astutustodistu ja suoritetaan astutusmaksu. Astutustodistus/pentuilmoitus lähetetään sitten Suomen Kennelliittoon, missä pennut rekisteröidään määräysten mukaan. Rekisteröinnin pentukohtainen hinta määräytyy mm. kasvattajan jäsenyyksien perusteella ja siihen vaikuttavat myös kasvattajan peruskurssin suorittaminen sekä kennelnimi. Kasvattajan peruskursseja järjestävät kennelpiirit. Kennelnimi anotaan Suomen kennelliitosta. Kennelnimeä anottaessa tarvitaan rotujärjestön lausunto.

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelun kautta kasvattajien on mahdollista tehdä pentuerekisteröinti Internetissä. Kasvattajille sähköisestä pentuerekisteröinnistä on hyötyä, sillä se nopeuttaa rekisteripapereiden saamista. Lisää aiheesta…


Kasvattajan kannattaa olla kennelliiton jäsen

Seuraavana ovat tällä hetkellä voimassa olevat rekisteröintimaksut .Hintoja vertailemalla on helppo havaita se, että jos aikoo teettää nartullaan muutamankin pentueen, kannattaa kuulua jäsenenä sekä Suomen Kennelliittoon että Suomen Pystykorvajärjestöön ja suorittaa kasvattajan peruskurssi, josta saa paljon hyödyllistä tietoa koira-asioissa.

Kun pennut myydään, kasvattaja luovuttaa rekisteritodistuksen koiran ostajalle ilman eri veloitusta. Rekisteritodistuksessa on mukana koiranomistajailmoitus, kasvattaja täyttää ja lähettää sen Kennelliittoon. Omistajailmoitus tulee tehdä aina, kun koiranomistaja vaihtuu.


Rekisteröintimaksut

Maksuluokka 1

40€ / koira

Rekisteröintimaksu kennelnimen omistavien, kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsenien, Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläisille.

Maksuluokka 2

70€ / koira

Rekisteröintimaksu tuontikoirille ja koirille, joiden kasvattajat eivät täytä 1. luokan ehtoja.

tvporn.cc