Rodut

Jalostuskriteerit 2022-2026/JTO ja Pevisa-ohjelmat

Suomenpystykorvien jalostustoiminnan tavoitteena on fyysisesti ja psyykkisesti terveen, normaalisti lisääntyvän, rotukohtaisilta käyttöominaisuuksiltaan erinomaisen sekä ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisen kansalliskoiramme säilyttäminen ja edelleen kehittäminen. Oikeilla jalostusvalinnoilla turvataan rodun perinnöllinen monimuotoisuus, yhteiskuntakelpoisuus ja käyttötarkoitus metsästyskoirana. Tärkeintä on pitää huolta koko rodusta. Jalostuspohja on pidettävä riittävän laajana ja pidättäydyttävä urosten liikakäytöstä. Jokaisen kasvattajan sekä uroksen omistajan tulisi perehtyä rodun jalostustavoitteisiin, jotta Kansalliskoiramme voi hyvin tulevaisuudessakin.

SUOMENPYSTYKORVIEN PEVISA-OHJELMAN PÄÄKOHDAT

Listalla olevat kohdat vaikuttavat pentueen rekisteröintiin:
• Pentujen vanhemmista tulee ennen toista astutusta olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään.
• Koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen. Alle 3-vuotialle tehty silmä- ja polvitutkimus on voimassa 2 vuotta.
• Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvilumpioluksaation astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka tutkimustulos on 0.
• Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai PHTVL/PHPV sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
• Jos koiralla on todettu PHTVL/PHPV aste 1, on parituskumppanin oltava tämän sairauden suhteen terve.
• Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna.
• Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä. Se pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.
Suomen Kennelliitto on vahvistanut suomenpystykorvan kuulumisesta (yhtenä rotuna) PEVISA-vastustamisohjelman piirin ajalle 1.7.2022 – 31.12.2026.

Uusi PEVISA-vastustamisohjelma astuu voimaan 1.7.2022 ja on voimassa 31.12.2026.

HUOM! Muistathan itse tarkistaa ennen astutusta, että PEVISA ehdot täyttyvät! Pentujen vanhemmista tulee ennen toista astutusta olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään. Lisätietoja Kennelliiton sivuilta.

PEVISA OHJELMA 1.7.2022-31.12.2026

SUOMENPYSTYKORVAN JALOSTUSKRITEERIT 2022-2026

• Alle 2-vuotiaita koiria ei suositella käytettäväksi jalostukseen.
• Alle 4-vuotiaalle urokselle suositellaan korkeintaan kaksi pentuetta. Yli 4-vuotiaalle suositellaan korkeintaan kaksi pentuetta/ vuosi.
• Yhdistelmän sukusiitosaste alle 3%, seitsemän sukupolven mukaan.
• Eri yksilöiden määrä seitsemässä sukupolvessa vähintään 180 yksilöä 254:stä tai sukukato kerroin vähintään 0,70.
• Yhden koiran osuus sukusiitosprosentista ei saa ylittää yli 1,0% (seitsemän sukupolven mukaan).
• Rodunomaisesta käyttökokeesta mielellään palkintosija, ulkomuoto rodunomainen ja mielellään näyttelytulos.
• Ei uusintayhdistelmiä.
• Jos koiran epi-luku on yli 1,8 sitä ei suositella jalostukseen, epi-luvun ollessa 1,5 -1,8 rajoitetaan partnerilla epi-luku alle 1,0.
• Ykkös (1) asteen patellaluksaatiota sairastava yksilö, jonka aikaisemmissa 4 sukupolvessa esiintyy erityisen paljon patellaluksaatiota sairaita koiria, ei suositella jalostukseen
• Sellaista samaa koiraa jolla on sukupuussa EPI-merkinnät I,S ja J 4. sukupolvessa tai lähempänä, ei suositella kerrattavaksi korostuneen EPI riskin takia.
• Sellaista koiraa joka on periyttänyt kahdessa tai useammassa pentueessa polvivikaa, ei suositella enää jalostukseen
• Jalostukseen käytettävää koiraa, suositellaan käytettävän virallisessa Pevisa-tarkastuksessa jo ennen ensimmäistä paritusta

JALOSTUSOHJEET HAMMASPUUTOSTEN VARALLE

• Jos koiralla on välihammaspuutoksia (Premolaarien P1 -P4), on sille valittavan parituskumppanin oltava täyshampainen
• Koiraa, jolta puuttuvat enemmän kuin yksi etuhammas, poskihampaita tai kulmahampaita ei tule käyttää jalostukseen

JALOSTUKSEEN EI SUOSITELLA KÄYTETTÄVÄN

• sairasta tai vihaista koira
• jos koira ei täytä rodun PEVISA määräyksiä
• Jos koiralla on SPJ:n tietokannassa I, J, S tai V-merkintä tai koiran epi- luku on yli 1,8.

Suomenpystykorvan jalostustoimintaa ohjaa Suomenpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelma, joka on voimassa vuoden 2026 loppuun. Tarkemmat Jalostustavoitteet löydät alla olevasta linkistä.

KOKO (JTO) JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

tvporn.cc