Rodut

Jalostuskriteerit 2022-2026/JTO ja Pevisa-ohjelmat

Suomenpystykorvien jalostustoiminnan tavoitteena on fyysisesti ja psyykkisesti terveen, normaalisti lisääntyvän, rotukohtaisilta käyttöominaisuuksiltaan erinomaisen sekä ulkomuodoltaan rotumääritelmän mukaisen kansalliskoiramme säilyttäminen ja edelleen kehittäminen. Oikeilla jalostusvalinnoilla turvataan rodun perinnöllinen monimuotoisuus, yhteiskuntakelpoisuus ja käyttötarkoitus metsästyskoirana. Tärkeintä on pitää huolta koko rodusta. Jalostuspohja on pidettävä riittävän laajana ja pidättäydyttävä urosten liikakäytöstä. Jokaisen kasvattajan sekä uroksen omistajan tulisi perehtyä rodun jalostustavoitteisiin, jotta Kansalliskoiramme voi hyvin tulevaisuudessakin.

SUOMENPYSTYKORVIEN PEVISA-OHJELMAN PÄÄKOHDAT

Listalla olevat kohdat vaikuttavat pentueen rekisteröintiin:
• Pentujen vanhemmista tulee ennen toista astutusta olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään.
• Koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen. Alle 3-vuotialle tehty silmä- ja polvitutkimus on voimassa 2 vuotta.
• Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvilumpioluksaation astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka tutkimustulos on 0.
• Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai PHTVL/PHPV sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
• Jos koiralla on todettu PHTVL/PHPV aste 1, on parituskumppanin oltava tämän sairauden suhteen terve.
• Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna.
• Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä. Se pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.
Suomen Kennelliitto on vahvistanut suomenpystykorvan kuulumisesta (yhtenä rotuna) PEVISA-vastustamisohjelman piirin ajalle 1.7.2022 – 31.12.2026.

Uusi PEVISA-vastustamisohjelma astuu voimaan 1.7.2022 ja on voimassa 31.12.2026.

HUOM! Muistathan itse tarkistaa ennen astutusta, että PEVISA ehdot täyttyvät! Pentujen vanhemmista tulee ennen toista astutusta olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään. Lisätietoja Kennelliiton sivuilta.

PEVISA OHJELMA 1.7.2022-31.12.2026

SUOMENPYSTYKORVAN JALOSTUSKRITEERIT 2022-2026

• Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla yli 2-vuotias.

• Alle 4-vuotiaalle uroksella saa olla korkeintaan kaksi pentuetta. Yli 4-vuotiaalle uroksella saa olla korkeintaan kaksi pentuetta/ kalenterivuosi.

• Yhdistelmän sukusiitosaste saa olla enintään 3% seitsemän sukupolven mukaan.

• Seitsemän sukupolven mukaan laskettuna eri yksilöiden määrän tulee olla vähintään 180 yksilöä 254:stä ja sukukatokertoimen tulee olla vähintään 0,70.

• Yhden koiran osuus sukusiitosprosentista ei saa ylittää yli 1,0% (seitsemän sukupolven mukaan).

• Uusintayhdistelmiä (samat vanhemmat eri pentueissa) ei tule tehdä.

• Jos koiran epi-luku on yli 1,8 sitä ei tule käyttää jalostukseen, epi-luvun ollessa 1,5 -1,8 rajoitetaan partnerilla epi-luku alle 1,0.

• Koiraa, joka löytyy yhdistelmän sukupuusta EPI-merkinnällä I,S tai J 4. sukupolvessa tai lähempänä, ei tule kerrata korostuneen EPI-riskin takia.

• Ykkös (1) asteen patellaluksaatiota sairastava yksilö, jonka aikaisemmissa 4 sukupolvessa esiintyy erityisen paljon patellaluksaatiota sairastavia koiria, ei suositella jalostukseen.

• Sellaista koiraa, joka on periyttänyt kahdessa tai useammassa pentueessa patellaluksaatiota, ei suositella enää jalostukseen.

• Jalostukseen käytettävä koira tulisi käyttää virallisessa PEVISA-tarkastuksessa jo ennen ensimmäistä paritusta.

• Jalostukseen käytettävällä koiralla tulisi olla palkintosija rodunomaisesta käyttökokeesta sekä lisäksi näyttelytulos, jossa koira on todettu rodunomaiseksi.

 

JALOSTUSOHJEET HAMMASPUUTOSTEN VARALLE

• Jos koiralla on välihammaspuutoksia (premolaarit P1 -P4), on sille valittavalla parituskumppanilla oltava täysi hampaisto.
• Koiraa, jolta puuttuvat enemmän kuin yksi etuhammas, poskihampaita tai kulmahampaita, ei tule käyttää jalostukseen.

JALOSTUKSEEN EI SUOSITELLA KÄYTETTÄVÄN

• sairasta tai vihaista koira
• jos koira ei täytä rodun PEVISA määräyksiä
• Jos koiralla on SPJ:n tietokannassa I, J, S tai V-merkintä tai koiran epi- luku on yli 1,8.

Suomenpystykorvan jalostustoimintaa ohjaa Suomenpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelma, joka on voimassa vuoden 2026 loppuun. Tarkemmat Jalostustavoitteet löydät alla olevasta linkistä.

KOKO (JTO) JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

tvporn.cc