Rodut

Jalostuksen tavoiteohjelma

Pohjanpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) on kirjattu rodun tausta- ja tilastotietojen lisäksi rodun jalostustavoitteet. Tavoiteohjelmaan kirjatuilla tiedoilla ja niiden seurannalla voidaan tarkastella rodun kehitystä. Jokaisella rodulla on omat ongelmansa ja tavoiteohjelman tarkoitus on tuoda avoimesti esille ne ongelmat, jotka voivat haitata tai jopa estää jalostuspyrkimysten saavuttamisen. JTO antaa myös pohjanpystykorvakasvattajalle vastauksia siihen minkälainen pohjanpystykorvan historia on ollut, minkälainen rotu on tällä hetkellä, minkälainen se tulevaisuudessa pitäisi olla ja miten nämä päämäärät saavutetaan.

Lue lisää..

tvporn.cc