Rodut

Pevisa

PEVISA-vastustamisohjelma (PEVISA = perinnölliset viat ja sairaudet)

Pohjanpystykorva kuuluu rotuna perinnöllisten vikojen ja sairauksien (PEVISA:n) vastustamisohjelman piiriin. Suomen Kennelliitto on vahvistanut pohjanpystykorvan kuulumisesta (yhtenä rotuna) PEVISA-vastustamisohjelman piirin ajalle 1.1.2015–31.12.2019. PEVISA-määräykset koskevat niiden voimassaoloaikana tapahtuneiden astutusten seurauksena syntyneitä pentueita. Suomen Kennelliitto ei rekisteröi niitä pentueita, jotka ovat syntyneet PEVISA-määräyksissä mainitusta poikkeavalla tavalla.

PEVISA-tarkastuksia järjestetään pieneläinklinikoilla yksityisesti. Myös joukkotarkastuksia suoritetaan ympäri maamme ja SPJ ry tukee taloudellisesti järjestömme jäsenten koirien tarkastuksia SPJ:n järjestämissä joukkotarkastuksissa. PEVISA-tarkastuksen saa suorittaa vain Suomen Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri. Ohessa ovat listat polvieläinlääkäreistä ja silmäeläinlääkäreistä.

Pohjanpystykorvan tarkastukseen kuuluu silmien ja polvien tarkastus. Samassa yhteydessä koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan. 1.1.2009 lähtien pentujen on ollut oltava jo tunnistusmerkittyjä, mutta jos tarkastukseen tulee iäkkäämpi koira, se voidaan tunnistusmerkitä mikrosirulla erillistä maksua vastaan myös paikanpäällä. Tarkastustuloksesta tulee kopio myös rotujärjestön jalostuskäyttöön ja koiranomistajalle annetaan mukaan oma kappaleensa. Koiran on tarkastuspäivänä oltava vähintään vuoden ikäinen, että kaikki tarkastustulokset tulisivat voimaan.

Kun koira on todettu terveeksi PEVISA-tarkastuksessa, se on tunnistusmerkitty ja Suomen Kennelliitto on hyväksynyt tarkastuslausunnon, ei koiran jälkeläisten rekisteröinnille ole muuta estettä pohjanpystykorvalla kuin koirakohtainen jälkeläismäärä max. 30 kpl. Tutkimustulokset vaikuttavat rekisteröintiin vain, mikäli kyseisen rodun kohdalla on tästä maininta. Ilmoitettua raja-arvoa huonompien koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Tutkimustulos tulee olla voimassa jo astutushetkellä!

Pohjanpystykorvan PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2015 – 31.12.2019

 

 • Koira täytyy tutkimushetkellä olla tunnistettu Suomen Kennelliiton (SKL) hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla.
 • Tutkimuslausunnon antaa SKL:n hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija.
 • Ohjelma koskee myös tuontinartun ja/tai tuontiuroksen siitoksenkäyttöoikeutta.SKL/Jalostustieteellisentoimikunnan (SKL/JTT) päätös 15.4.2014 (4/2014):
  Toimikunta hyväksyy pohjanpystykorvalle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:
 • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
 • Koiran on silmätutkimushetkellä oltava täyttänyt 12 kk ja silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi.
 • Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta tai PHTVL / PHPV – sairauden asteita 2 – 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei
  rekisteröidä. Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.
  Silmätutkimustuloksen PHTVL / PHPV aste 1 tuloksen saaneelle koiralle on käytettävä PHTVL / PHPV:n
  suhteen tervettä parituskumppania.
 • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1 ja astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä
  parituskumppania, jonka polvilumpioluksaatiotulos on 0.
 • Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25% seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa
  huomioidaan Kennelliiton tiedossa olevat esivanhemmat.
 • Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Se pentue, jossa raja ylittyy,
  rekisteröidään kokonaisuudessaan.
 • Ohjelma on voimassa 1.1.2015 – 31.12.2019Lista SKL-FKK PEVISA-silmä- ja polvieläinlääkäreistä Suomessa:Kennelliiton silmäeläinlääkärit

  Käytä koirasi PEVISA-tarkastuksessa – teet suuren palveluksen tälle hienolle rodullemme. – Kiitos –

 

tvporn.cc