Rodut

Epilepsia

Epilepsia-tilanne pohjanpystykorvilla

Pohjanpystykorvien epilepsiaa Suomen koirakannasta on pidetty harvalukuisena, joku on jopa ohittanut sen pelkällä olankohauksella. Jalostuspäivien 2013 aikaan järjestöllämme oli tiedossa 12 epileptiseksi luokiteltua koiraa, sekä muutama epäilyksen alainen. Tämän perusteella erityisesti silmä- ja myöskin polviriskejä pidettiin moninkertaisesti pohjanpystykorvia pahemmin rasittavampina sairauksina kuin epilepsiaa.

Tietoisuus epilepsian esiintyvyydestä on reilussa vuodessa muuttunut melkoisesti. Tällä hetkellä epileptiseksi luokiteltuja, luokittelussa olevia tai jalostusryhmällä seurannassa olevia koiria on 2,5-kertainen määrä tammikuun 2013 tilanteeseen nähden! Parhaillaan (6.8.2014) eläinlääketieteentohtori Ranno Viitmaalla on 12 koiraa luokiteltavana. Ikäluokkien 2005-2010 silmäsairaat suhteessa tarkastettuihin (kaihi + phtvl >1) on 2,2%, epileptikot tai niiksi epäillyt suhteessa syntyneisiin on 1,9%. Lukemina ne ovat samalla tasolla.

Mutta koska tiedämme, että yhäkin kaatuneita pohjanpystykorvia on jalostusneuvonnalta kateissa, on pohjanpystykorvien tämän hetkinen riski sairastua epilepsiaan huomattavasti suurempi kuin edellä mainittuihin silmäsairauksiin. Ruotsalaisten koirien (syntyneet 1997 – 2007) epileptikoiden osuus syntyneistä on 2,0%, Suomessa olemme siis saavuttaneet ruotsalaiset tässä lajissa. Suomenpystykorvien terveys taas on mennyt epilepsian suhteen positiiviseen suuntaan. Havaittuaan nopeasti heikentyneen tilanteen epilepsian suhteen on pohjanpystykorvajaosto päättänyt aloittaa toimenpiteet, jottei heikko kehitys pääsisi muuttumaan syöksykierteeksi.

Jaosto päätti tarkentaa jalostussuositusten kriteerejä epilepsian suhteen sekä julkaista välittömästi epi-luvut metsästyspystykorvat-tietokannassa.

Epi-luvun julkistus:
Pohjanpystykorvajaosto päätti elokuun 2014 sähköpostikokouksessaan julkistaa SPJ:n metsästyspystykorvat tietokannassa epi-luvut jo aiemmin tietokannassa näkyneiden epi-merkintöjen lisäksi. Epi-luvut tuodaan jaoston päätöksen mukaan näkyviin mahdollisimman pian eli heti kun tietojärjestelmä(-)muutos saadaan tehtyä. Epi-lukujen julkaisu tapahtuu SPJ:n hallituksen päätöksen mukaisesti (24.1.2014), joka perustui pohjanpystykorvaharrastajien esitykseen.

Metsästyspystykorvat-tietokannassa olevat epi-luvut eivät ole täydelliset, mutta ne antavat hyvän suuntaa-antavan tiedon niin koiranpentua harkitsevalle kuin astutusta kaavailevalle nartun ja uroksen omistajalle. Tietokannasta puuttuvat kuitenkin luokittelussa ja seurannassa olevat koirat, sekä ruotsalaiset koirat, tästä syystä AINA ENNEN ASTUTUSTA KÄÄNNY JALOSTUSNEUVONNAN PUOLEEN.

Jalostusneuvonnan suosituskriteereiden tarkentaminen pohjanpystykorvilla esiintyvän epilepsian hillitsemiseksi
Jaosto määritti suositeltavan yhdistelmän korkeimmaksi epi-luvuksi 0,5.
Lisäksi:
– Koiralle ei anneta jalostusneuvonnan suositusta jos koiran epi-luku on suurempi kuin yksi (>1).
– Koiran S ( täyssisar ) ja V ( vanhempi ) merkinnöillä ei anneta jalostusneuvonnan suositusta.
– J ( jälkeläinen ) merkinnällä ei anneta jalostusneuvonnan suositusta.
– P ( puolisisar ) merkinnällä ei anneta jalostusneuvonnan suositusta, jos molemmilla vanhemmilla on J ( jälkeläinen ) merkintä.

Jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti suositeltavien yhdistelmien tulisi olla rodun keskitasoa parempia. Tämä koskee myös epilepsiaa. Suositeltavan yhdistelmän epi-luku 0,5 on ollut käytössä pohjanpystykorvilla jo aiemmin (ja mainittu myös JTOssa). Suomen populaation epi-lukujen keskiarvo on 0,41. Yhdessä Ruotsin kannan kanssa epi-luku nousee päälle 0,5. Jaosto katsoi, että epi-luvultaan yli 1,0 koirat, joille voisi löytyä epi-luvun suhteen niin sanotulla nollakoiralla yhdistelmäkriteerin täyttävä pentue, on jätettävä suositusten ulkopuolelle. Täyssisar- ja jälkeläismerkinnöillä varustetut koirat ovat olleet suositusten ulkopuolella jo aiemmin.

Uutena täsmennyksenä jätämme suosituksen ulkopuolelle puolisisarmerkityt koirat, joilta merkintä tulee sekä isän että äidin puolelta.
Pohjanpystykorvien epilepsiasta käyty keskustelu on alkanut tuottamaan tulosta: harrastajat uskaltavat nyt aiempaa useammin tuoda koiransa esille sillä enää ei ole leimaamisen pelkoa, tapauksia on jo niinkin paljon.

Haluankin antaa kiitokset ensinnäkin niille koiranomistajille, jotka ovat ajatelleet rodun hyvinvointia ja tulevaisuutta tekemällä epilepsia-ilmoituksen, sekä niille pohjisharrastajille ja jaostomme tai jalostusryhmämme jäsenille, jotka ovat edesauttaneet epileptisiä kohtauksia saaneiden koirien jalostusneuvonnalle tiedoksi tuomista. Tarvitsemme edelleen tietoja kaatuneista koirista, olivat ne elossa tai eivät. Tilanne ei tällä hetkellä ole helppo. Pään pensaaseen painaminen ei auta vaan meidän harrastajien on ryhdyttävä yhdessä määrätietoiseen työhön, mikäli haluamme jättää jälkipolvillemme terveen koirarodun.

Jalostusryhmä

tvporn.cc