Rodut

Jalostus

Jalostukseen valittavien koirien on täytettävä tietyt kriteerit. SPJ julkaisee jalostuksen tavoiteohjelman, jalostustilastoja ja muita kasvatustoimintaa tukevia tutkimuksia ja ohjeita sekä järjestää jalostustarkastuksia. Järjestö myös tarvittaessa neuvoo kasvattajia ja pyynnöstä antaa jalostussuosituksia.

Kasvattaja voi ilmoittaa astutukset järjestön nettisivujen Karjalankarhukoiran astutukset -palstalla ja syntyneet pentueet Karjalankarhukoiran pentueet -palstalla sekä Facebookin sivulla Karjalankarhukoirien pentupalsta. Facebookin pentupalstalla voi myös ilmoittaa suunnitteilla olevia tulevia astutuksia. Kaikille edellämainituille palstoille saa ilmoituksen näkyviin rodun pentuvälittäjien kautta.

Jalostukseen käytettävien koirien valinta:

Koiran koe- ja näyttelytoiminnan kautta

 • Vähintään HIRV1 palkinto hirvenhaukkukokeissa tai hyväksytty karhunhaukkutaipumuskoe
 • Vähintään  laatumaininta Hyvä (H) näyttelystä

Terveistä PEVISA-tarkastetuista koirista

PEVISA-ohjeen mukaisesti 1.1.2020 alkaen:

 • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Tarkastushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta.
 • Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.
 • Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta.
 • Perinnöllistä kataraktaa, PRA:aa tai PHTVL/PHPV-sairauden asteita 2-6 ja sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 • Alle 5-vuotiaalle koiralle rekisteröidään korkeintaan 25 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.
 • Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.
 • Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.
 • Diagnoosin PHTVL/PHPV aste 1 tai muu vähämerkityksellinen kaihi saanut koira on paritettava ko. sairauden suhteen terveen koiran kanssa. (JTT 10/19)

Riittävän vierassukuisista linjoista

 • Syntyvien pentujen sukulaisuusaste on alle 5,0% ja sukukatokerroin vähintään 0,50 kahdeksan sukupolven mukaan laskettuna.

Jalostustoiminnan vastuun jakautuminen:

Kasvattaja toteuttaa jalostustavoitteita valitsemalla jalostukseen käytettävät koirat

 • Yhteisten tavoitteiden hyväksyminen ja noudattaminen

Koiranomistaja vastaa koiran terveydestä, koe- ja näyttelytoimintaan osallistumisesta

 • PEVISA-tarkastukset, kokeet, näyttelyt.
 • Yhteisten tavoitteiden hyväksyminen ja noudattaminen

SPJ vastaa jalostustoiminnan ohjauksesta

 • Ohjaa jalostustoimintaa koe-, näyttely- ja terveystarkastustietoihin perustuvien luotettavien tilastojen avulla
 • Tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden saada tietoa kasvattamisen ja koiranhankkimisen tukemiseksi
 • Tarjoaa kasvattajille mahdollisuuden saada palautetta jalostustoiminnan onnistumisesta em. tilastoihin perustuen

Koe- ja ulkomuototuomarit vastaavat jalostusta palvelevien koe- ja näyttelytapahtumien todentamisesta

 • Koetapahtumat perustuvat vahvistettuihin hirvenhaukku- ja karhunhaukkutaipuskokeiden sääntöihin varmistaen näin luotettavan tilastotiedon saamisen jalostuksen pohjaksi
 • Ulkomuotoarvostelut perustuvat rotumäärittelyyn ottaen huomioon koiran käyttötarkoituksen

Kokeiden ja näyttelyjen järjestäjät vastaavat jalostusta palvelevien tapahtumien järjestämisestä

 • Karjalankarhukoirakanta voi jalostuksen kautta saavuttaa tavoiteltavat ominaisuudet tietyllä varmuudella

Kasvatus- ja harrastustoiminnan yleistavoitteet:

 • Suomalaisen kansallishistoriaan pohjautuvan metsästyskulttuurin säilyttäminen ja edistäminen
 • Terveellisen harrastustoiminnan edistäminen
 • Jäsenistön ja rodun harrastajien aktivoiminen riistanhoitoon siten, että riistakantojen säilyvyys turvataan
 • Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen metsästys- ja kilpailutoiminnassa
 • Asiallisen ja oikean tiedottamisen lisääminen myös kansainvälisesti

”Tämä rotu, kaikkine ominaisuuksineen on niin arvokasta suomalaista kulttuurihistoriaa, että sen vaaliminen on järjetömme ja suomalaisten erämiesten kunnia-asioita.” sillä: Se suvun syötti, heimon juotti, esivanhemmat elätti.” (kansanruno)

Image

Jalostuspäivät

Karjalankarhukoirien jalostusasioita käsitellään vuosittain tammikuussa järjestettävillä jalostuspäivillä. Ohjelmasta vastaa karhukoirajaosto, joka pitää myös oman tiedotustilaisuuden ajankohtaisista asioista. Jalostuspäivien yhteydessä järjestetään koiranäyttely, johon myös karhukoirat osallistuvat.

Talvipäivät ja järjestön vuosikokous

Karhukoiran jalostusta ja muuta ajankohtaista asiaa on esillä myös vuosittain pidettävän Suomen Pystykorvajärjestön talvipäivien ja vuosikokouksen yhteydessä.

tvporn.cc