Rodut

Terveys

Suomenpystykorva on edelleen kokonaisuutena terve koirarotu ja hyvä terveys on sen tärkein jalostustavoite. Rodun terveenä säilyttäminen vaatii kuitenkin rodussa esiintyvien sairauksien tiedostamista ja niiden esiintymisen mahdollista vähentämistä jalostuksellisilla ja muilla mahdollisilla keinoilla. Suomenpystykorva on kuulunut PEVISA-ohjelman piiriin vuodesta 1994 lähtien.

Terve rotu

Suomenpystykorva on edelleen kokonaisuutena terve koirarotu. Sillä esiintyy kuitenkin perinnöllisenä sairautena silmä- ja polvivikoja sekä epilepsiaa, jonka esiintyminen rodussa on ollut eniten jalostukseen vaikuttava tekijä.

Epilepsiaan on kiinnitetty rodussa merkittävästi huomiota ja työ on jo kantanut hedelmää. Epilepsian vastustamiseksi on rotujärjestöllä ollut vuodesta 2002 käytössään laskennallinen epi-luku.

Suomenpystykorva on kuulunut PEVISA-ohjelman piiriin vuodesta 1994 lähtien. Suomen Kennelliitto on vahvistanut suomenpystykorvan PEVISA-ohjelman voimassa olosta ajalle 1.7.2022 – 31.12.2026

PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt viat ja sairaudet

Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet

Image

Terveyden osalta rodun tilannetta seurataan jatkuvasti. Suurin terveydellinen ongelma on ollut epilepsia. Epilepsian vähentämiseen rodussa on kiinnitetty merkittävästi huomiota ja työ on kantanut hedelmää.

Muut sairaudet ja terveydelliset ongelmat huomioidaan niiden edellyttämällä vakavuudella. Rodussa esiintyviin lisääntymisongelmiin on alettu kiinnittämään suurempaa huomiota. Yhdistelmäsuunnittelulla ja laajapohjaisemmilla yhdistelmillä pyritään parempaan pentutulokseen ja luonnolliseen ongelmattomaan lisääntymiseen.

tvporn.cc