Rodut

Koemuodot

Koetoiminta

Karjalankarhukoiralla voi osallistua metsästyspystykorvien koetoimintaan joiden tarkoitus on kerätä tietoa koiran metsästysominaisuuksista jalostusta varten. Koetoiminnan myötä syksyn toimintakausi saa mukavaa vaihtelua ja myös jatkoa metsästyksen rinnalle ja on rentouttavaa sosiaalista yhdessä oloa toisten koiraharrastajien mukana. Rotujärjestön ja erityisesti kasvattajien toive on että mahdollisimman moni koira käy kokeissa joista saadaan virallinen näyttö koiran metsästysominaisuuksista. Kynnystä kokeisiin osallistumiseen ei kannata asettaa liian korkealle jos koira käytännön metsästyksessä on osoittanut toimivuutensa, se tekee saman suorituksen myös kokeessa. Koetoimintaan mukaan aikovan on myös hyvä suorittaa kyseisen koelajin palkintotuomarikurssi joita järjestetään kennelpiirien alueella keväällä ja kesällä. Kursseista saa tietoa Koiramme-lehdestä sekä kennelpiirien nettisivuilta.

Kuvaukset kokeista, säännöt ja ohjeet löytyvät SPJ:n säännöt ja ohjeet sivuilta.

Karjalankarhukoiralla on osallistumisoikeus seuraavissa koemuodoissa:

Hirvenhaukkukoe (HIRV)

Hirvenhaukkukoe on yksiluokkainen yksipäiväinen koe ja koko koekauden kestävien hirvenhaukkukoke.

Hirvenhaukkukokeiden sääntöjä noudatetaan myös vuosittain järjestettävissä rodun mestaruusotteluissa HIRVENHAUKUT, sekä karjalankarhukoiranarttujen KUNINGATAR-OTTELU että alle 3-vuotiaiden koirien TAPPISARVI-OTTELUSSA.

Kuninkaat kautta aikojen
Kuningattaret kautta aikojen

Karhunhaukkutaipumuskoe (KARH)

Karhunhaukkutaipumuskokeen (karhutaippari) tarkoitus on testata koirien työskentelyä luonnonkarhulla, josta saadaan tietoa jalostus- sekä viranomaiskäyttöä varten. Hirvenhaukkukokeesta karhutaippari poikkeaa mm., ettei siinä ole eri luokkia, koe joko hyväksytään (KARH1, vähintään 60 pistettä) tai hylätään (KARH0). Osallistumisoikeuden perusteet muutoin samat kuin hirvenhaukkukokeessa. Kokeita järjestetään 20.8.-31.10. välisenä aikana ja kokeeseen ilmoittaudutaan kennelpiirien nimeämille ylituomareille. Koe voidaan suorittaa myös metsästyksen tai hirvenhaukkukokeen yhteydessä.

Hirvikoirien jäljestämiskoe (HIRV-J)

Kokeen tarkoitus on testata koiran halukkuutta, taitoa ja sitkeyttä jäljestää hirven jälkiä sekä koiran sopivuutta hirven jäljestämiseen. Kokeita järjestetään 20.8.-31.12. välisenä aikana ja se voidaan suorittaa metsästyksen yhteydessä vahingoittumattomalla hirvellä. Kokeessa ei ole luokkia, vaan tulos on joko hyväksytty tai hylätty. Koirasta voi saada käyttövalion (jäljestysvalio) kun se saavuttaa hyväksytyn tuloksen HIRV-J sekä kaksi hyväksyttyä tulosta VAHI-kokeessa.

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe (VAHI)

Kokeen tarkoitus on selvittää koiran kyky seurata vahingoittuneen riistaeläimen jälkiä. Kokeessa koiran on kuljettava maastoon ennalta tehty verijälki joka on merkattu alkumatkalta avomerkkauksin. Jäljellä on makauksia, kulmia ja katkokulmia jotka koiran tulee selvittää itsenäisesti ilman ohjausta. Jäljen loppuosa on merkkaamaton ja sinne on tehty makauksia joihin jätetyt merkkikapulat koiranohjaajan on tuotava todisteeksi jäljellä kulkemisesta. Jälki päättyy hirvensorkkaan eli kaatoon, joka täytyy koiran löytää saadakseen hyväksytyn tuloksen. Tässä kokeessa ei ole luokkia, koe joko hyväksytään tai hylätään. Kokeeseen osallistuvalla koiranohjaajalla tulee olla metsästyskortti ja hyväksytysti suoritettu ampumakoe.

Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ)

Tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistäeläimen verijälkeä. Kokeessa pyritään jäljittelemään tositilannetta avoimessa- ja voittajaluokassa, sekä mittaamaan koiran taito haavoittuneen hirvieläimen jäljestyksessä. Jäljet tehdään edellisenä päivänä metsään ennen koetta. Ne tehdään lumettomalle maalle. Kokeisiin saavat osallistua Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja tunnistusmerkintävaatimukset täyttävät koirat.

Linnunhaukkukoe (LINT)

Linnunhaukkukokeen sääntöjen mukaisesti karjalankarhukoiralla on osallistumisoikeus linnunhaukkukokeeseen, mutta tuo ominaisuus on karjalankarhukoirasta vähentynyt, koska koirasta on jalostuksella saatu suurriistan metsästykseen käytettävä rotu. Joissakin sukulinjoissa tämä ”vanhanajan karhukoiran” kaikenviljan” koiran ominaisuus on vielä säilynyt tähän päivään saakka ja ne haukkuvat mielellään kanalintua.

tvporn.cc