Rodut

Pentuvälitys

Pentuvälittäjät

Tiina Komulainen
Sotkamo
Puh. 0440 586 184
tiina.komulainen(at)tipaskone.fi

Suomenpystykorvajärjestö (SPJ) tarjoaa jäsenilleen maksuttomana jäsenpalveluna pentujen välittämistä. Järjestön välitettävänä olevia pentuja voi tarkastella rotujärjestön pentuvälityksessä.

Pentuvälittäjien ensisijaisena tehtävänä on välittää SPJ:n jäsenistön jalostustavoitteiden mukaisia suomenpystykorvan pentuja. Suomenpystykorva yhdistelmien jalostustavoitteet on esitetty rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO). Jalostusryhmä on voinut määrittää myös tarkempia tavoitteita yhdistelmille.

Pentujen välityksen edellytykset ja välityslomake

  • Pentuvälitykseen tulevilta pennuilta edellytetään rotukohtaisten Pevisa-ehtojen täyttymistä.
  • Yhdistelmistä julkaistaan myös jalostusneuvonnan kommentoima yhdistelmän parituslomake. Parituslomakkeessa selvitetään pennun ostoa harkitsevalle se, kuinka yhdistelmä täyttää rodulle asetetut minimitavoitteet suomenpystykorva pentueille. Mikäli yhdistelmä ei ole jalostustavoitteiden mukainen, tuodaan se selvästi esille..

Suomenpystykorvan pentuja voi ilmoittaa välitykseen sivun sähköisellä lomakkeella.

Pentuvälittäjillä ei ole velvoitetta pentujen myynnistä, vaan hän toimii ainoastaan pentutietouden välittäjänä.

Pentuvälittäjät antavat tarvittaessa tietoja koiran hoitoon, terveyteen ja yleensä koiran pitoon liittyvistä seikoista sekä rodunomaisista käyttökokeista ja näyttelytoiminnasta.

Suomenpystykorvan pentuja ei tulisi ostaa jos:

• koiran vanhemmissa on todettu epilepsiaa
• koiran vanhemmista on tullut epileptisiä jälkeläisiä
• vanhemman epi-luku on 1,8 tai yli
• pennun sukusiitosaste on yli 6,25%
• vanhemmat eivät täytä PEVISA-määräyksiä
• pennuissa on rotumääritelmän mukaisia hylkääviä ominaisuuksia
• kasvattaja ei tee sopimusta koiran kaupasta
• kasvattaja ei ilmoita koirastaan kaikkea terveystietoa niitä kysyttäessä

Suomenpystykorvien pentuvälityslomake_ uusi

Suomenpystykorvien pentuvälityslomake_ uusi

Pentuvälitykseen tulevilta pennuilta edellytetään rotukohtaisten Pevisa-säädösten täyttymistä. Mikäli yhdistelmälle ei ole jalostus-neuvonnan hyväksyntää, on pentuvälityksen ehtona pentuneuvojan ja jalostusneuvonnan yhteistyönä täyttämä yhdistelmän parituslomake. Tässä lomakkeessa selvitetään pennuista kiinnostuneille, kuinka yhdistelmä täyttää rodun jalostukselliset minimitavoitteet. Suomenpystykorvien jalostukselliset tavoitteet on määritelty rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO). Jalostusryhmä on myös voinut määrittää tarkempia minimitavoitteita pentueille.

tvporn.cc