Rodut

Käyttötarkoitus

Pohjanpystykorva on puuhun lintua haukkuva koira, joka haukullaan ilmaisee, missä riista kulloinkin on. Se soveltuu parhaiten metsästykseen yhden miehen kanssa. Useimmat yksilöt kehittyvät työskentelemään eri riistalajeille, opetuksesta riippuen.

Linnunhaukun lisäksi pohjanpystykorva on opetettavissa pienpetojen haukkujaksi, mm. näätä ja supi. Monet yksilöt ovat kiinnostuneita myös vesilinnuista ja toimivatkin oivallisina noutajina. Myös haavakkojen etsinnässä rodusta on verraton apu ja kuuloaistien avulla se seuraa pakenevaa riistaa useita satoja metrejä ylittäen tarvittaessa vesiesteitä. Menettäessään näköyhteyden pakenevaan lintuun, se pysähtyy kuuntelemaan linnun mahdollista puuhun istumisääntä. Se pyrkii haukunnallaan pysyttämään linnun puussa, kunnes metsästäjä tulee paikalle ja löytää linnun koiran haukun ja olemuksen osoittamasta paikasta.

Työskentely riistan kanssa on pitkäjännitteistä. Koiran haukkuääni on heleää, hyvin kuuluvaa ja vivahteikasta tapahtumat kertovaa. Koira pysyy hyvin haukulla. Yhteistyöhalukkuus on hyvä ja täysin metsästäjän ehdoilla tapahtuva. Koira pitää sopivin välein yhteyttä metsästäjään.

Pohjanpystykorvan metsästysvaltteja ovat:

– tarkat aistit, eritoten vainu ja kuulo
– hyvä haku ja löytökyky
– löytää alueelta yleensä kaikki linnut olivatpa ne maassa tai puussa
– reagoi yllättävästi syntyneisiin tilanteisiin nopeasti ja toimii sen mukaisesti
– hyvä suuntavaisto
– yhteistyöhalukkuus on hyvä, täysin metsästäjän ehdoilla tapahtuvaa

Käyttöominaisuuksien testaus suoritetaan haukkukokeiden avulla (lintu tai hirvi). Kokeiden tulosten pohjalta saadaan koirien käyttöominaisuuksista tärkeää tietoa.

Koiramme-lehti 4/1974, SKL:n puheenjohtaja Olli Korhonen:

”Ehkä meidän ei tarvitse vielä suorastaan ylpeillä pohjanpystykorvasta, mutta meillä on kuitenkin oikeus todeta, että sen rekisteröinti on hyvällä alulla, ja että siinä on ainesta tulla tyydyttäväksi metsästyskoiraksi, mutta luonteensa ja kokonsa puolesta viehättäväksi seurakoiraksi. On ilolla todettava, että meilläkin on mahdollisuus luoda jotakin omaperäistä myös kartano- ja seurakoirarintamalla. Tulevaisuus näyttää miten tässä onnistutaan.”

Tänäpäivänä voimmekin todeta pohjanpystykorvan täyttäneen kaikki siihen kohdistuneet toiveet ja odotukset. Rotuna pohjanpystykorvaa on kuitenkin edelleen syytä kehittää kaikenviljan koirana, ja velvollisuutemme onkin vaalia tätä suoraan luonnonkannasta polveutuvaa rotuamme; paikkatakkia, pohjanpystykorvaa, parhaalla mahdollisella tavalla.

Pohjanpystykorva on osoittautunut monikäyttöiseksi metsästyskoiraksi. Pääasiassa pohjanpystykorva on kuitenkin metsäkanalintujen mutta myös pienpetojen ja hirven metsästykseen käytettävä koirarotu. Rodusta löytyy myös karhua haukkuvia yksilöitä.

tvporn.cc