Rodut

Jalostusurokset

JALOSTUSUROKSET: LISTA PÄIVITETTY 1/2024
Jalostusuroslista on julkaistu helpottamaan urosvalintaa. Alla olevasta listasta voi nartun omistaja itse valita mahdolliset urosehdokkaat nartulleen omien vaatimustensa mukaisesti, ja siten helpottaa jalostusneuvonnan tehtävää parituskumppanin etsinnässä.

Jalostusuroslistalle päästäkseen koiran on täytettävä jalostustoimikunnan edellyttämät vähimmäisvaatimukset:

  • hyväksytty polvitarkastus ( HUOM: alle 3-vuotiaalle koiralle tehtynä voimassa VAIN 2 vuotta ja yli 3-vuotiaalle tehtynä voimassa pysyvästi!) ja voimassa oleva (alle 36 kk vanha) silmätarkastuslausunto (PEVISA),
  • alle 30 jälkeläistä tai astutuksia vähemmän kuin kolme meneillään olevana kalenterivuotena,
  • ulkomuodon osalta omaavat vähintään laatuarvostelun HYVÄ tai niiden ulkomuoto on erillisen jalostustarkastuksen perusteella todettu rotumääritelmän mukaiseksi.
  • jalostustoimikunta voi kuitenkin nostaa uroslistalle ns. tärkeitä koiria esim. harvinaisten sukulinjojen edustajia ym. joilla on vain pevisa voimassa. Näistä koirista saa tarkempaa tietoa jalostustoimikunnalta. Ladattavalla listalla (pdf ja excel) olevat urokset ovat asuinpaikan mukaan määräytyvässä aakkosjärjestyksessä, ja ne ovat kaikki jalostustoimikunnan hyväksymiä jalostukseen suositeltavia uroksia. Jokaisesta uroksesta kerrotaan jalostusarvon kannalta vain perustiedot. Tarkempaa tietoa löytyy Suomen Pystykorvajärjestön koiratietokannasta (http://www.metsastyspystykorvat.com/spj/) , johon on koottu käyttökoepisteytysten lisäksi mm. näyttelyiden sanalliset laatuarvostelut.

SUOSITELTAVAT JALOSTUSUROKSET PDF

SUOSITELTAVAT JALOSTUSUROKSET EXCEL

Jalostusurokset – kirjallista materiaalia

  • Aina kun valitset urosehdokkaan, joko tältä listalta, Uhanalaiset Uroslinjat -listalta tai muualta, OTA YHTEYS JALOSTUSNEUVOJIIMME. He eivät tee urosvalintaa puolestasi, vaan antavat jäsenille maksutonta asiantuntija-apua paritussuosituksen muodossa, pyrkien mahdollisimman terveeseen ja matalan sukusiitosasteen omaavaan pentueeseen. Uroksen omistajan yhteystiedot saat tarvittaessa myös heiltä. Jalostusurokselta edellytetään rotumääritelmän mukaisesti myös riistaviettiä, joka mitataan rodunomaisessa käyttökokeessa. Valitettavasti vain n. 15 % pohjanpystykorvista käy näissä kokeissa, jolloin jalostustoimikunta ei toistaiseksi pidä käyttökoetuloksen puuttumista esteenä jalostuskäytölle. Koiran lopullinen jalostusarvo voidaan kuitenkin määrittää vain virallisen käyttökokeen tuloksen perusteella ja jalostustoimikunta pyytääkin koirien omistajia käyttämään koiraansa käyttökokeessa puuttuvan tuloksen hankkimiseksi. Koetoimintaan liittyvää neuvontaa ja apua antavat kaikki jaoston ja jalostustoimikunnan jäsenet sekä erikseen nimetyt koeyhteyshenkilömme.PPK Uhanalaiset uroslinjatYllä olevassa yhteenvedossa on luoteltu kaikki pohjanpystykorvan suomalaiset uroslinjat. Yhteenvedossa on erikseen mainittu ne linjat, joita jalostustoimikunta pitää uhanalaisina vähäisten jalostuskäyttöön soveltuvien urosyksilöiden lukumäärän perusteella. Jalostuspohjan pienenemisen estämiseksi ja siitä seuraavien ongelmien välttämiseksi ”uhanalaisten” tai ”erittäin uhanalaisten” linjojen uroksia suositellaan jalostukseen automaattisesti ilman näyttely- tai koearvosteluja kunhan PEVISA-tarkastus on hyväksytty (SKL:n pentueen rekisteröinti vaatimus).
tvporn.cc