Rodut

Rotuunotto

Pohjanpystykorvien rotuunottomenettely

1. Yleistä

Pohjanpystykorvan rotukirja on toistaiseksi avoin joka mahdollistaa rotumääritelmät täyttävien maatiaispystykorvien rotuunotot eli rekisteröinnit. Perusedellytys on että koira läpäisee rotuunottokatselmuksen ja täyttää muut rotuuottovaatimukset sekä siihen liittyvät erityisehdot.

Anomus rotuunotosta tehdään koirakohtaisesti SPJ / pohjanpystykorvajaostolle, jolle Suomen Pystykorvajärjestön hallitus on delegoinut pohjanpystykorvien rotuunottovaltuudet. Koira voidaan ottaa / hyväksyä rotuun ER-rekisteriin Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätöksellä.

2. Menettelyohje

Rotuun voidaan ottaa koira, joka rotuunottokatselmuksessa täyttää kaikki kappaleessa 3 luetellut rotuunottovaatimukset (A – D) sekä kappaleessa 3.1 luetellut erityisehdot (A – D).

2.1 Rotuunottohakemus

Hakemus rotuunotosta tehdään koirakohtaisesti ja se toimitetaan etukäteen hyvissä ajoin pohjanpystykorvajaoston jalostustoimikunnan puheenjohtajalle. Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen selvitys koiran taustasta, esimerkiksi kaikki se, mitä koiran suvusta on tiedossa. Jalostustoimikunta tarkastaa rotuunottovaatimusten kohdan 3 A sekä erityisehtojen 3.1 A-D täyttymisen ja ilmoittaa sen jälkeen koiranomistajalle tuloksen mahdollisen rotuunottokatselmuksen käynnistämiseksi sekä katselmuksen alustavan ajankohdan.

2.2 Rotuunottokatselmus

Pohjanpystykorvien rotuunottokatselmuksia järjestetään enintään kaksi kertaa vuodessa. Katselmuksen tekee kaksi Suomen Pystykorvajärjestön nimeämää rodun arvosteluoikeuden omaavaa ulkomuototuomaria.

Katselmuksessa täytetään rotuunottokaavake, jossa ulkomuototuomarit allekirjoituksellaan vahvistavat antamansa lausunnon koiran hyväksynnästä tai hylkäämisestä. Kaavake toimitetaan katselmuksen jälkeen pohjanpystykorvajaoston jalostustoimikunnan puheenjohtajalle rotujärjestön lausuntoa ja edelleen SKL / JTT:lle lähettämistä varten.

3. Rotuunottovaatimukset

Koiran rekisteröimiselle on selvät jalostukselliset ja terveen kannan ylläpitämiseen tähtäävät perustelut.

A. Koiran on oltava vähintään 15 kk ikäinen.

B. Koira tulee olla virallisesti tunnistusmerkitty joko käyttöön hyväksytyllä mikrosirulla tai tatuoinnilla. Rotuun ottavan ulkomuototuomarin tulee kirjallisesti vahvistaa tunnistusmerkinnän tarkistus.

C. Katselmuksessa koiran ulkomuodon ja luonteen tulee olla pohjanpystykorvan rotumääritelmän mukainen ja laatuarvostelussa sen tulee saada vähintään laatumaininta tyydyttävä (T), jotta se voidaan hyväksyä rotuun.

D. Koiralla tulee olla ennen rotuunottoa rotukohtaisten PEVISA-määräysten mukaiset tutkimustulokset ja uroksella molemmat kivekset laskeutuneena normaalisti.

3.1 Erityisehdot

A. Rotuun ei oteta koiraa, jonka kasvattaja on tuntematon. Kasvattajan yhteystiedot kirjataan rotuunotto-kaavakkeeseen. Järjestö (l. pohjanpystykorvajaosto) vaatii kasvattajalta selvityksen koiran ja sen emän/isän historiasta varmistuakseen kohtuullisessa määrin siitä, ettei rodussa ole muuta ulkopuolista rotua.

B. Rotuun ei oteta rekisteröidyn pohjanpystykorvan rekisteröimätöntä jälkeläistä. Jos kasvattaja on aikoinaan tehnyt päätöksen olla rekisteröimättä pentuetta tai osaa siitä, niin rotuunotolla ei asiaa jälkeenpäin voi korjata/muuttaa. Rotuunoton alkuperäinen ajatus on kerätä mahdollisimman monipuolinen pohjanpystykorvien perimä jalostuskäyttöön, eikä korjata/muuttaa kasvattajien tekemiä päätöksiä.

C. Rotuun ei oteta EJ-rekisterissä olevan koiran jälkeläistä.

D. Rotuun ei oteta koiraa, jonka toisesta vanhemmasta ei ole tietoa (tarkoittaa sitä että pennut ovat seuraus nartun tuntemattomasta vahinkoastumisesta).

4. Rotuunotetun koiran käyttö jalostukseen

Rotuunotettua pohjanpystykorvaa saa käyttää jalostukseen vain FI-rekisteriin (tai vastaavaan rekisteriin kuten SF tai FIN) merkittyjen pohjanpystykorvien kanssa (Jalostustoimikunnan suositus).

5. Muuta

Suomen Pystykorvajärjestö korvaa rotuunottokatselmuksessa olleen koiran PEVISA-tarkastuksen lääkärikustannukset omistajan erillisestä hakemuksesta. Korvaus myönnetään silti, vaikka koira todettaisiin tarkastuksessa sairaaksi. (SPJ:n hallitus 18.10.2003 § 113.1)

Pohjanpystykorvajaosto laatii vuosittain raportin Suomen Pystykorvajärjestön hallitukselle edellisenä vuonna rotuunottamistaan koirista.

tvporn.cc