Rodut

Jalostusurokset

Kaikkien koiranharrastajien käytettävissä on Suomen Pystykorvajärjestön ylläpitämä LINT- ja HIRV-urosten lista. Ne ovat luetteloita suomenpystykorva uroksista, jotka täyttävät suomenpystykorva urokselle asetetut jalostuksen vähimmäisvaatimukset.

Jalostusurosten vaatimukset

Suomenpystykorvien jalostusuroslistalle päästäkseen, on uroksella oltava voimassa oleva PEVISA-tarkastus lausunto, vähintään AVO2-tulos rodunomaisessa käyttökokeessa ja vähintään arvosana hyvä (H) näyttelyn laatuarvostelusta.

Uroksen epi-luvun tulee olla alle 1,8, eikä sillä saa olla kaatuvia lähisukulaisia. Listan uros ei saa olla yli 12 vuotta vanha, eikä sillä saa olla enempää kuin 50 kpl jälkeläistä.

Jalostusuros listat päivitetään kerran vuodessa. Koirien kohdalla on linkit KoiraNet-jalostustietojärjestelmän koirakohtaiseen tarkasteluun. Päivitystavasta johtuen, voi koirien tiedoissa olla puutteita ja niihin voi tulla päivitysten välillä muutoksia.


Jos listalta puuttuu jokin edellä mainitut vaatimukset täyttävä uros, pyydämme tekemään siitä ilmoituksen alla olevaan osoitteeseen. Listalla voi olla myös uros, joka on jo poistunut jalostuskäytöstä.

Mahdolliset huomautukset alla olevista uroslistoista pyydämme tekemään sähköpostilla tänne.

 

Image

Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

Jalostukseen tulee käyttää keskitasoa parempia koiria ja jalostukseen suositellaan käytettäväksi pääasiassa yli 4-vuotiaita PEVISA -tarkastettuja koiria. Alle 4-vuotiaille uroksille suositellaan korkeintaan 2 pentuetta ja alle 2-vuotiaita ei suositella. Myös nartuille suositellaan ensimmäisen pentueen alaikärajaksi 2 vuoden ikää. Arkoja tai vihaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen.

Käyttö- ja ulkomuoto-ominaisuuksien kehittämiseksi jalostuskäyttöön valittavien koirien on yli 15 kk ikäisenä oltava ulkomuodon laatumaininnan osalta tasoa hyvä (H) ja koetulokseltaan avoimenluokan 2 (AVO2) tasoa. Koiran epi-luvun tulee olla alle 1,8. Epi-luvun ollessa 1,5 – 1,79 rajoitetaan partnerin epiluku alle 1,0. Lisäksi PEVISA -tarkastus on suositeltava jo ennen ensimmäistä astutusta.

Suositeltava sukusiitosaste yhdistelmässä on enintään 3,00 % / 7 sukupolvessa, eikä yhden yksilön osuus saa olla yli 1,00 %. Lisäksi eri yksilöiden lukumäärän tulee olla vähintään 180 kpl / 7 sukupolvessa. Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle PEVISA -ohjelmassa on urosten jälkeläismäärä rajoitettu 1.1.2016 alkaen 50 kpl. Astutukset tulee jakaa tasaisesti eri vuosille, jolloin jalostuksessa pystytään hyödyntämään myös jälkeläisten koe- ja näyttelyarvosteluja.

LINT-ja HIRV-urosten lista:

UROSLISTA Linnunhaukkukoe (LINT) Päivitetty 10.5.2017 KoiraNet tietokannasta

UROSLISTA Hirvenhaukkukoe (HIRV) Päivitetty 10.5.2017 KoiraNet tietokannasta

tvporn.cc