Rodut

Käyttötarkoitus

Suomenpystykorva on lähinnä puuhun lintua haukkuva koira, joka haukullaan ilmaisee, missä riista kulloinkin on. Sitä käytetään eniten metsäkanalintujen metsästyksessä mutta myös jonkin verran hirvikoirana, pienpetojen metsästyksessä sekä veteen ammutun riistan noutajana. Se on voimakkaan riistaviettinen koira, joka  työskentelee riistalla varsin itsenäisesti, mutta kuitenkin yhteistyöhaluisesti.

Yhteistyöhaluinen rotu

Parhaimmillaan suomenpystykorvan työskentely metsäkanalinnuilla on pitkäjännitteistä. Haukkuääni on heleää , hyvin kuuluvaa ja jopa erilaiset tapahtumat kertovaa. Yhteistyöhalukkuus on hyvää ja ohjaajan ehdoilla tapahtuvaa. Rodulleen tyypillisesti sen tulee hakiessaan pitää sopivin välein yhteyttä ohjaajaansa.

Image

Riistaa hakiessaan suomenpystykorva liikkuu kohtalaisen laajalla alueella löytäen metsäkanalinnut joko maasta tai puista erittäin tarkan haju- ja kuuloaistinsa avulla.

Pystykorva seuraa pakenevaa lintua useita satoja metrejä, ylittäen ja kiertäen tarvittaessa vaikeita maastoesteitäkin. Seuratessaan pakenevaa metsäkanalintua ja menetettyään näköyhteyden siihen, pystykorva tyypillisesti pysähtyy kuuntelemaan linnun mahdollista puuhun istumaääntä ja havaitsee näin lentäneen linnun istumispaikan pitkänkin matkan päästä.

Havaitulle istumispaikalle saavuttuaan pystykorva aloittaa haukun tarkoituksenaan pysyttää metsäkanalintu puussa, kunnes metsästäjä ehtii mukaan riistatilanteeseen.

Paikoillaan tapahtuvalla haukulla ja katseellaan koiran tulee osoittaa linnun piilopaikka sitä etsivälle metsästäjälle.

Linnunhaukun lisäksi suomenpystykorva on opetettavissa mm. pienpetojen haukkujaksi ja sitä käytetäänkin yleisesti esim. näädän tai supikoirien pyynnissä.

Se haukkuu yleensä vesilintuja ja vaikka kaikki eivät ole innokkaita uimareita, löytyy kuitenkin yksilöitä, jotka ovat halukkaita vedestä uimalla noutamaan. Suomenpystykorvasta on ollut myös suurta hyötyä metsähanhia metsästettäessä.

Rodussa esiintyy yleisesti myös hirvenhaukkujia ja pientä osaa koirakannasta käytetäänkin nykyisin pääasiassa tämän riistan metsästykseen. Rodussa tavataan myös joitakin karhusta kiinnostuneita yksilöitä. Rotuna suomenpystykorvaa on edelleen syytä ylläpitää riistaverisenä ”kaiken viljan” koirana, joskin päätavoite edelleen on säilyttää hyvät linnunhaukkuominaisuudet.

Image

Suomenpystykorvan metsästysvaltteja ovat:

  • Erittäin tarkat aistit, erityisesti vainu ja kuulo
  • Hyvä riistan haku ja löytökyky
  • Pystykorva löytää yleensä metsästysalueelta kaikki linnut olivatpa ne maassa tai puussa
  • Yllättävästi syntyneisiin tilanteisiin pystykorva reagoi nopeasti ja toimii sen mukaisesti
  • Pystykorvalla on hyvä suuntavaisto sekä yhteistyöhalukkuus, joka on täysin metsästäjän ehdoilla tapahtuvaa

Suomenpystykorvan jalostustavoitteeksi asetettiin jo yli sata vuotta sitten saada aikaan hyvä puuhun lintua haukkuva koira, joka on myös kaunis koira. Koska rotua on kuitenkin sekä ennen että jälkeen tuota tavoiteasettelua käytetty monipuolisesti metsästykseen, on useimmilla yksilöillä edelleen valmiuksia kehittyä opetuksesta riippuen työskentelemään halutulle riistalle.

Kansalliskoiramme on maailman harvinaisuus suoraan luonnonkannasta polveutuvana, lintua puuhun haukkumalla merkitsevänä koirana. Sillä on nyt ja tulevaisuudessa yhä korostuva merkitys suomalaiseen kansankulttuuriin liittyvänä, elävänä kulttuuriperintönä ja samalla erämiesten vaalimana ainutlaatuisena metsästyskoirana.

tvporn.cc