Rodut

Rokotukset ja loishäädöt

Koiranpennut rokotetaan ensimmäisen kerran 8–12 viikon iässä. Tätä nuoremmilla pennuilla on emältä saatuja vasta-aineita, jotka häiritsevät rokotuksen tehoa. Ns. ”nollarokote” voidaan kuitenkin antaa alle 8-viikkoisille pennuille jos tautitilanne on paha tai emää ei ole rokotettu. Vain terve koira voidaan rokottaa, sillä sairauden aikana ei muodostu tehokkaasti vasta-aineita. Ensimmäisen rokotuskerran jälkeen vasta-ainetaso ei nouse kovin korkealle, mutta tehosterokotuksen jälkeen vasta-ainetaso nousee riittävästi lyhyessä ajassa. Pentu voi aloittaa seurustelun muiden koirien kanssa vasta tehosterokotuksen jälkeen.

Koiralla saattaa esiintyä lieviä sivuvaikutuksia, kuten väsymystä, muutaman päivän ajan rokotuksen jälkeen. Lievät oireet ovat lyhytkestoisia ja häviävät itsekseen. Rokotuksen jälkeen on hyvä seurata koiraa parin tunnin ajan sivuvaikutusten varalta, sillä vakavammat sivuvaikutukset ilmenevät yleensä jo hyvin pian. Mikäli sivuvaikutukset ovat voimakkaita, kuten pään alueen turvotus, oksentelu tai voimattomuus, ottakaa heti yhteyttä klinikalle. Vakavat sivuvaikutukset ovat erittäin harvinaisia. Rokotuskohtaan saattaa joskus nousta pieni patti, joka häviää itsestään ajan kuluessa.

Koiran rokotusohjelma:
Kolmoisrokote (parvo, penikkatauti, tarttuva maksatulehdus)
pennulle 8–12 ja 12–16 viikon iässä, 1-vuotiaana, jatkossa 3 vuoden välein
Kennelyskä
(tarvittaessa, esim. harrastus- ja näyttelykoirat) pennulle 8–12 ja 12–16 viikon iässä, 1-vuotiaana, jatkossa vuoden välein
Raivotauti/rabies
pennulle noin 16 viikon iässä, 1-vuotiaana, jatkossa 2–3 vuoden välein rokotteesta riippuen
Ulkomaille matkustettaessa tulee huomioida kohdemaan tuontivaatimukset ja mahdollisesti Suomesta poikkeavat tautiolosuhteet. Raivotautirokotusta ei suositella annettavaksi samanaikaisesti muiden rokotteiden kanssa.

Koiran loishäätö:
Koirien sisäloiset saattavat aiheuttaa turkin kiillottomuutta, huonoa yleiskuntoa, ripulia ja yskää. Koirilla esiintyy useita eri sisäloisia, Suomessa yleisin niistä on suolinkainen. Suolinkaisten lisäksi koirilla voi olla myös heisimatoja, joita voi saada esimerkiksi raa’asta kalasta ja jyrsijöistä.

Pennut voivat saada suolinkaistartunnan jo emältään ja myöhemmin ulosteiden mukana ympäristöön leviävien loismunien välityksellä. Mikäli kasvattaja on madottanut pennun asianmukaisesti, kannattaa pentu madottaa ensimmäisen kerran 1-2 viikkoa ennen rokotusta.

Jatkossa koira madotetaan kerran tai kahdesti vuodessa elämäntavoista riippuen. Suomessa koiran yleisin sisäloinen on suolinkainen, ja sen häätämiseen riittää suppeakirjoinen matolääke. Laajakirjoista matolääkettä voi käyttää, jos koira syö ulkona esim. jyrsijöiden raatoja tai raakaa kalaa. Ulkomaille matkustettaessa koirasi tarvitsee laajemman loishäädön ja Suomeen palatessa heisimatolääkityksen ekinokokkoosin varalta.
Jos olet menossa ulkomaille, lue täältä EVIRA n sivuilta lisää tuonti- ja vientimääräyksistä!

Suomen Kennelliiton rokotusmääräykset:
Hyväksytty hallituksessa 4.2.2010 (täsmennys hallitus 8.4.2010) ja tulevat voimaan 1.7.2010

Koiranäyttelyissä, -kokeissa ja -kilpailuissa sekä muissa järjestetyissä koirien joukkotilaisuuksissa (myöhemmin tapahtuma) noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä alla olevia rokotusmääräyksiä. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatautirokotus:
Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 14 vrk (kahden viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut seuraavat tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Jos rokotustodistus on annettu ennen 1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu uusintana annetun tehosterokotuksen viimeistä voimassaolopäivää, on rokotus voimassa 3 vuotta.

Raivotautirokotus (rabies):
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 14 vrk (kahden viikon varoaika). Luolametsästykseen ja -harjoituksiin, luolakoirien taipumuskokeeseen (LUT), luolakoirien metsästys-kokeeseen (LUME) tai luonnonluolan tarkistukseen (LUO) osallistuvalla koiralla pitää olla voimassa oleva raivotauti-rokotus, joka ei ole vuotta vanhempi.

Muiden tapahtumien osalta raivotautirokotus on voimassa seuraavasti: Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Jos rokotustodistus on annettu ennen 1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu tehoste-rokotuksen viimeistä voimassaolopäivää, on rokotus voimassa 2 vuotta.

Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa (kahden viikon varoaika).

Lisäohjeita rokotuksista koiran omistajille ja eläinlääkäreille:
(eläinlääkäri voi tapauskohtaisesti suositella myös toisenlaista rokotusohjelmaa)

Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset.

Eläinlääkärin on merkittävä koiralle annettuun rokotustodistukseen ko. rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.
Penikkatautirokotus (yleisimmin ns. nelosrokote; penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, parvo, kennelyskä) annetaan ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Ensimmäisen raivotautirokotus (rabies) annetaan aikaisintaan 4 kk ikäiselle pennulle. Rokotuksia ei suositella annettavaksi samanaikaisesti. Edellisistä rokotuksista on oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Myös kennelyskää vastaan annettu rokotus kannattaa uusia tilanteen mukaan ennen kokeisiin, kilpailuihin tai näyttelyyn osallistumista.

tvporn.cc