Rodut

Kasvattajakilpailun säännöt

Karjalankarhukoirien kasvattajakilpailun säännöt.

Hyväksytty SPJ hallituksessa 13.12.2014 § 108. Sääntö tulee voimaan 1.1.2015.

1.
Kilpailu on syntynyt Suomen Pystykorvajärjestön Karhukoirajaoston aloitteesta vuonna 1987, järjestön tulevaa 50-juhlavuotta juhlistamaan. Jaosto laati kilpailulle samalla ensimmäiset säännöt, jotka johtokunta vahvisti samana vuonna. Säännöt on julkaistu ensimmäisen kerran Pystykorva-lehden numerossa 1/1988, se vuosi oli myös ensimmäinen kilpailukausi. Kilpailun palkinnot on jaettu ensimmäisen kerran järjestön vuosikokouksessa Porissa 1989. Sen tarkoituksena on edistää käyttökoirien jalostusta ja palkita vuosittain parhaiten siinä menestyneet kasvattajat.

2.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki karjalankarhukoirien kasvattajat, jotka ovat Suomen Pystykorvajärjestön jäseniä.

3.
Kasvattajat kilpailevat kasvattamillaan koirilla kukin yhdellä joukkueella. Joukkueessa vähintään kaksitoista (12) koiraa (vain kokonaisia pentueita), joiden jokaisen paras tulos huomioidaan. Kasvattaja ilmoittaa kisaan niin monta pentuetta, että kahdentoista (12) koiran raja ylittyy.

Tulokset lasketaan seuraavasti:

Hirvikokeesta edelliseltä kilpailukaudelta koetuloksesta 10% ( Tulos sata (100) pistettä = 10pistettä)
Karhunhaukkukokeen tuloksesta 6% ( Tulos (sata) 100 pistettä = 6 pistettä Tulos voi olla muiltakin kilpailukausilta.
Näyttelytulos miltä vuodelta vain: EH tai parempi 2 pistettä, H 1 pistettä.
Edellisen kilpailukauden (31.12.) voimassa olevista pevisa- tarkastustuloksista: Ei todettuja perinnöllisiä silmäsairauksia 2 pistettä. Jokin poikkeava maininta silmälausunnossa (mukaan lukien epäilyt) 1 pistettä. Pevisassa todetut sairaudet (Pra, Katarakta, Phvp-phvtl asteet 2-6) 0 pistettä. Lonkkanivelien tutkimustulos: A tai B 2 pistettä, C 1 pistettä, D tai huonompi 0 pistettä
Koirien pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan niiden lukumäärällä. Näin saadaan kasvattajan pistemäärä kilpailuun. Pentueissa saattaa olla myös koiria, joilla ei ole mitään tilastomerkintöjä. Myös nämä otetaan huomioon ja ne kasvattavat vain jakajalukua. Maksimi pisteet 22 pistettä.

Pisteet lasketaan niin monen desimaalin tarkkudella, että ratkaisu saadaan. Tasatuloksen sattuessa lasketaan joukkueen HIRV1 tulokset yhteen ja korkeampi voittaa. Tämän jälkeen korkeampi yksittäinen HIRV1 tulos ratkaisee voittajan.

4.
Kasvattajan on ilmoitettava osallistumisensa kilpailuun tuloksineen Suomen Pystykorvajärjestölle kilpailuvuoden viimeisessä Pystykorva-lehden numerossa ilmoitettuun osoitteeseen, viimeistään kilpailuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Ilmoittautumista varten on laadittu lomake, jota on saatavissa järjestön sihteeriltä ja se löytyy internetistä järjestön kotisivuilta.

5.
Suomen Pystykorvajärjestö hankkii kolmelle (3) parhaalle palkinnot, jotka eivät ole kiertopalkintoja. Palkinnot jaetaan järjestön vuosikokouksen yhteydessä. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden nimet tuloksineen mainitaan järjestön vuosikertomuksessa.

6.
Nämä säännöt julkaistaan ajoittain Pystykorva-lehdessä ja ne löytyvät myös internetistä järjestön kotisivuilta.

tvporn.cc