Ajankohtaista

19 maaliskuun, 2018

Puheenjohtajan tervehdys

Kiitokset luottamuksesta valitessanne minut jatkamaan järjestön puheenjohtajana.

Pyrin olemaan luottamuksen arvoinen, viemään esille noustamianne asioita eteenpäin yhdessä hallituksen kanssa sekä pyrin huolehtimaan järjestön taloudellisesta tilasta. Ilmoitin heti valituksi tultuani, että seuraavan kerran puheenjohtajaa kahden vuoden kuluttua valittaessa en ole käytettävissä.

Vuosikokouspöytäkirja on luettavissa järjestön nettisivuilla.

Vuosikokouksen aikana keskusteluun nousi ajatus metsästykoirajärjestöjen liiton perustamisesta. Mielestäni asiaa on vakavasti harkittava sillä metsästyskoirajärjestöt ovat liian pieniä jäsenmääriltään pystyäkseen saamaan äänensä kuuluviin. Yhdistämällä voimamme näkyvyytemme lisääntyisi myös Kennelliiton suuntaan ja voisimme saada mahdollisesti taloudellisia etuja yhdistämällä päällekkäisi toimintojamme. Tästä asiasta on vasta alustavasti keskusteltu SHHJ:n ja SLJ:n kanssa eikä asiasta ole tehty minkäänlaisia päätöksiä. Tulemme seuraavassa kennelliiton metsästykoiratyöryhmän kokouksessa esittelemään asian harkittavaksi muissa metsästyskoirajärjestöissä.

Metsästäjäliiton puheenjohtajan viimeaikaiset kannanotot mm. susikysymykseen eivät ole omiaan lisäämään metsästäjien luottamusta liiton suuntaan. Jos viranomainen tekee päätöksen suden lopettamisesta, perustuu se hyvin tarkasti säänneltyyn menettelyyn eikä sitä pitäisi kyseenalaistaa ja vihjailla kohteena olleen henkilön tehneen vääriä johtopäätöksiä suden käyttäytymisestä.

Järjestömme jäsenistä huomattava osa maksaa jäsenmaksua Metsästäjäliitolle. Mielestäni sen tulisi voimakkaammin tukea metsästäjiä ja perinteistä koirien avulla tapahtuvaa metsästystä.

Näillä mietteillä työn tekoon.

Pentti Isoviita

tvporn.cc