Ajankohtaista

10 elokuun, 2020

Kennelliitto tarkisti ohjeensa kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä

Koronaan liittyen Kennelliitto tarkisti ohjeensa kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä. Uusi ohje kumoaa 8.7.2020 annetun ohjeen. Lisäksi Kennelliitto antoi näyttelytoimikunnille ulkomaisia ulkomuototuomareita koskevan vahvan suosituksen.

Tapahtuman osallistujatietojen kerääminen on terveysviranomaisten suositus

Kennelliiton sivuilla kerrotaan, että ohjeeseen kokeiden kilpailujen ja testien järjestämistä ei ole tehty suuria muutoksia. Osallistujien yhteystietojen keräämistä koskevaa kohtaa tarkennettiin, sillä Kennelliitto ei voi ohjeistaa keräämään osallistujien yhteystietoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus on, että tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä.

Tarkistetusta ohjeesta on poistettu maininta siitä, että tapahtuman ruokailu tulee hoitaa noutopalveluna ilman kahviota.

Kokeiden, kilpailujen ja testien järjestäjät voivat antaa vielä Kennelliiton ohjetta yksityiskohtaisempia ohjeita, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa voimassa olevien viranomaismääräysten eivätkä Kennelliiton ohjeen kanssa.

Kannattaa huomioida, että tilaisuuden järjestäjän tulee mahdollisuuksien mukaan informoida osanottajia etukäteen näistä erikoismääräyksistä.
Ohje kokonaisuudessaan löytyy täältä:
https://www.kennelliitto.fi/en/media/4352

tvporn.cc