Astutukset ja pentueet

Remu&Ronikon Siru

Ilmoituksen kesto / Annonstid: maaraaikainen 27.06.2017
Astutusaika / Parningstid:
Syntymäaika / Födelsetid: 03.05.2017
Isä / Rekisterinumero / Hane / Registernummer: Remu / FI59343/11
Emä / Rekisterinumero / Tik / Registernummer: Ronikon Siru / FI27347/15
Virtuaaliparitus / Virtualparning: Linkki
Pentueen lisätietoja / Tillägsinformation av kullen:

Pentue ei täytä JTO:n vaatimuksia epilepsian suhteen. Toisen koiran EPI- luvun ollessa 1,5 -1,79 partnerilla epi-luku tulee olla alle 1,0.
Vapaana 2 narttua ja 1 uros.

Pennun hinta / Valppris: 800€
Parituslomake / Detaljerad parningsinformation: spk_parituslomake-RemuRonikon-Siru-4.pdf
Jalostustavoitteiden mukainen / Enligt avelspan: Ei
Kasvattajan nimi / Uppfödarens namn: Ville Leppänen
Kasvattajan puhelin / Uppfödarens telefonnummer: 0407652395
Kasvattajan osoite / Uppfödarens address: Seponkatu 7 ville.leppanen@pp9.inet.fi
tvporn.cc