Rodut

Epi-luku

Suomenpystykorvien jalostuksen ohjaamiseksi on rotujärjestössä käytössä ns. epi-luku. Tämä luku on matemaattinen suure, joka on kehitetty apuneuvoksi jalostukseen, jotta olisi mahdollista kartoittaa mahdolliset riskit koiran suvussa piilevästä epilepsiasta.


Tämän tekee mahdolliseksi sitä varten kehitetty tietokanta, jossa on sukutauluissa merkinnät epileptisistä koirista ja niiden lähisukulaisista sekä tältä pohjalta kehitetty laskentamenetelmä, josta saadaan koiran sairastumisriskiä kuvaava epi-luku. Menetelmällä on saavutettu jalostusneuvonnassa käytännön tuloksia, joka näkyy tilastoissa vuosiluokkien keskiarvon ja sairastuneiden koirien vähenemisenä rodussa.

Epi-luku lasketaan tietokantaohjelmalla koiran epi-sukutaulusta viidessä polvessa huomioiden siinä olevat sairaat koirat ja niiden lähisukulaiset, sekä missä polvessa ne esiintyvät.

Epi-sukutaulun kirjaimet (I = 1; J, S ja V = 0,5; P = 0,25), kuvaavat koiran ja sen lähisukulaisten keskimääräistä geeniperimää sairaalta yksilöltä (prosenttia perimästä jaettuna sadalla). Lisäksi otetaan huomioon, monennessako sukupolvessa merkinnät ovat.

EPI-lukujen kehitys

Vuonna 1996 jalostustietokannan sukutauluihin alettiin tehdä kirjainmerkinnät sairaiksi luokitelluista koirista ja niiden lähisukulaisista. Tämä mahdollisti ensimmäistä kertaa sukujen ja linjojen tarkastelun jalostuksellista arviointia varten.

Vuonna 1998 kehitettiin jalostustoiminnassa edellisen pohjalta epi-luvun laskentamenetelmä, jossa otettiin huomioon sukutaulun epileptiset koirat ja niiden lähisukulaiset.

Vuonna 2002 SPJ:n hallitus asetti jalostusryhmän esituksestä siitosyhdistelmien ja pentuvälityksen epi-luvuille raja-arvot sekä päätettiin antaa koiranomistajan haluttaessa hänelle tiedoksi koiran epi-luku. Tavoitteena oli avoimuuden lisäämisen kautta herättää kiinnostusta jalostuksellisesti terveempiin yhdistelmiin.

Vuonna 2004 avoimuutta lisättiin edelleen siten, että sekä uroksen että nartun omistajat saivat molempien paritettavien koirien epi-luvut jalostusneuvonnan yhteydessä.

Vuonna 2008 rotujärjestön hallitus teki jaoston esityksestä uuden jalostusta ohjaavan päätöksen. Sen mukaan jalostusneuvonta antoi suositellun yhdistelmän epi-luvut jalostussuosituksen yhteydessä. Pentuvälityksessä olevista pennuista sai pyydettäessä vanhempien sekä yhdistelmän jalostustavoitteiden mukaiset terveystiedot. Omasta koirasta sai aina jalostustavoitteiden mukaiset terveystiedot ja epi-luvun.

Pyydettäessä annettiin suositellun yhdistelmän uroksen ja nartun epi-luvut ja neuvonnan arvio yhdistelmän keskeisimmistä terveysriskeistä uroksen tai nartun sukutauluissa. Tiedot annettiin suullisesti uroksen ja nartun omistajalle, jotta molemmin puolin voitiin todeta pysytyn jalostustavoitteiden (JTO 6.2.) mukaisissa yhdistelmissä.

Vuonna 2011 SPJ:n vuosikokous hyväksyi sen ylimpänä päätöksentekijänä jäsenaloitteen, koskien sille luovutettuja koirien terveystietoja. Vuosikokouksen päätöksellä epi-luvuista sekä rotujärjestölle luovutetuista epilepsia-sairautta koskevista tiedoista tuli julkisia.

Vuonna 2012 otettiin käyttöön oma ajantasainen SPJ-koiratietokanta vuosikokouspäätöksen toimeenpanemiseksi. Epi-luvun laskentaan liittyvien sukutaulumerkintöjen lisäksi tietokannan sukutauluissa on näkyvissä myös koirakohtaiset epilepsiaindeksit, eli epi-luvut.

Epi-lukua on käytetty apuna jalostuksessa siten, että sairasta koiraa ja sen täyssisaria ei ole suositeltu jalostukseen, eikä sellaista yhdistelmää toistettavaksi, josta on syntynyt epileptinen jälkeläinen. Jos epi-luku on ollut 1,8 tai yli, ei koiraa ole suositeltu jalostukseen ja jos luku on 1,5 tai yli on suositeltu partneriksi koiraa, jonka luku on alle rodun keskiarvon.