Rodut

Epi-luku

Suomenpystykorvien jalostuksen ohjaamiseksi on rotujärjestössä käytössä ns. epi-luku. Tämä luku on matemaattinen suure, joka on kehitetty apuneuvoksi jalostukseen, jotta olisi mahdollista kartoittaa mahdolliset riskit koiran suvussa piilevästä epilepsiasta.


Epi-luvun hyödyntäminen

Epi-luvun hyödyntämisen jalostuksen ohjaamiseksi tekee mahdolliseksi sitä varten kehitetty tietokanta, jossa on sukutauluissa merkinnät epileptisistä koirista ja niiden lähisukulaisista sekä tältä pohjalta kehitetty laskentamenetelmä, josta saadaan koiran sairastumisriskiä kuvaava epi-luku.

Suomenpystykorvien epi-luvut ja sukutaulut löydät SPJ-tietokannasta.

Menetelmällä on saavutettu jalostusneuvonnassa käytännön tuloksia, joka näkyy tilastoissa vuosiluokkien keskiarvon ja sairastuneiden koirien vähenemisenä rodussa.

Epi-luku lasketaan tietokantaohjelmalla koiran epi-sukutaulusta viidessä polvessa huomioiden siinä olevat sairaat koirat ja niiden lähisukulaiset, sekä missä polvessa ne esiintyvät.

Epi-sukutaulun kirjaimet (I = 1; J, S ja V = 0,5; P = 0,25), kuvaavat koiran ja sen lähisukulaisten keskimääräistä geeniperimää sairaalta yksilöltä (prosenttia perimästä jaettuna sadalla). Lisäksi otetaan huomioon, monennessako sukupolvessa merkinnät ovat.

EPI-lukujen kehitys

Vuonna 1996 jalostustietokannan sukutauluihin alettiin tehdä kirjainmerkinnät sairaiksi luokitelluista koirista ja niiden lähisukulaisista.

Vuonna 1998 kehitettiin jalostustoiminnassa edellisen pohjalta epi-luvun laskentamenetelmä, jossa otettiin huomioon sukutaulun epileptiset koirat ja niiden lähisukulaiset.

Vuonna 2002 SPJ:n hallitus asetti jalostusryhmän esituksestä siitosyhdistelmien ja pentuvälityksen epi-luvuille raja-arvot sekä päätettiin antaa koiranomistajan haluttaessa hänelle tiedoksi koiran epi-luku.

Vuonna 2004 avoimuutta lisättiin edelleen siten, että sekä uroksen että nartun omistajat saivat molempien paritettavien koirien epi-luvut jalostusneuvonnan yhteydessä.

Vuonna 2008 rotujärjestön hallitus teki jaoston esityksestä uuden jalostusta ohjaavan päätöksen. Päätöksen mukaan jalostusneuvonta antoi suositellun yhdistelmän epi-luvut jalostussuosituksen yhteydessä sekä ulkomailla rekisteröityjen ja sieltä tuotujen koirien osalta otetaan käyttöön epi-luku 1 ,3, mikäli sitä ei voida laskennallisesti muutoin selvittää.

Vuonna 2011 SPJ:n vuosikokous hyväksyi sen ylimpänä päätöksentekijänä jäsenaloitteen, koskien sille luovutettuja koirien terveystietoja. Vuosikokouksen päätöksellä epi-luvuista sekä rotujärjestölle luovutetuista epilepsia-sairautta koskevista tiedoista tuli julkisia.

Nykyisin epileptiset suomenpystykorvat on merkitty SPJ:n pystykorvatietokantaan, joka on kaikkien luettavissa. Sukutauluissa näkyvät myös epiluvut ja merkinnät mistä sukulaisista luku muodostuu.

Epi-lukua on käytetty apuna rotujärjestön jalostusneuvonnassa siten, että sairasta koiraa sekä sen täyssisaria ja koiraa, josta on syntynyt epileptinen jälkeläinen, ei ole suositeltu jalostukseen. Lisäksi jos koiran epi-luku on ollut 1,8 tai yli, ei koiraa ole suositeltu jalostukseen ja jos luku on 1,5 tai yli on suositeltu partneriksi koiraa, jonka luku on alle 1,0.

Epilepsian suhteen jalostukseen suositellaan vain SPJ:n hallituksen päättämien arvojen mukaisia koiria (kun koiran epi-luku on yli 1,8 sitä ei suositella jalostukseen, epi-luvun ollessa 1,5 – 1,8 rajoitetaan partnerilla epi-luku alle 1,0). Jalostukseen ei saa käyttää epileptistä koiraa, sen jälkeläisiä, epileptisen sisaruksia, eikä koiraa jolla on epileptinen jälkeläinen.

tvporn.cc