Rodut

Terveys

Suomenpystykorva on edelleen kokonaisuutena terve koirarotu ja hyvä terveys on sen tärkein jalostustavoite. Rodun terveenä säilyttäminen vaatii kuitenkin rodussa esiintyvien sairauksien tiedostamista ja niiden esiintymisen mahdollista vähentämistä jalostuksellisilla ja muilla mahdollisilla keinoilla. Suomenpystykorva on kuulunut PEVISA-ohjelman piiriin vuodesta 1994 lähtien.

Suomenpystykorvilla esiintyviä sairauksia

– Epilepsia, jota pyritään torjumaan keräämällä tietoja ja ylläpitämällä tietokantaa sairastuneista koirista sekä epi-luvun käyttöönotolla 3/2002
– Patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaan meno, jota torjutaan keräämällä tietoja sekä PEVISA-vastustamisohjelmalla
– Silmäsairaudet, joita torjutaan PEVISA-vastustamisohjelmalla
– Hammaspuutokset, purentaviat ja häntämutka, joita torjutaan jalostusneuvonnalla
– Sokeritauti eli diabetes
– Penikkatauti, raivotauti ja parvo, joita torjutaan rokotuksella
– Veriripuli

Terveyden osalta rodun tilannetta seurataan jatkuvasti. Suurin terveydellinen ongelma on ollut epilepsia. Epilepsian vähentämiseen rodussa on kiinnitetty merkittävästi huomiota ja työ on kantanut hedelmää.

Muut sairaudet ja terveydelliset ongelmat huomioidaan niiden edellyttämällä vakavuudella. Rodussa esiintyviin lisääntymisongelmiin on alettu kiinnittämään suurempaa huomiota. Yhdistelmäsuunnittelulla ja laajapohjaisemmilla yhdistelmillä pyritään parempaan pentutulokseen ja luonnolliseen ongelmattomaan lisääntymiseen.

Vuoden 2012 aikana valmistui Suomen Kennelliiton rahoittamana mm. suomenpystykorvien geneettisen monimuotoisuuden kartoitus. Projektin alkuvaiheessa valittiin DNA näytteistä n. 100 yksilöä, jotka edustivat suomenpystykorvien eri sukulinjoja. Tulevaisuudessa näytteitä voidaan kerätä lisää. Näytteistä tutkittiin ns. DLA-antigeenejä koodaavien geenin monimuotoisuus.

Image