Rodut

Pentuvälitys

Suomenpystykorvajärjestö (SPJ) tarjoaa jäsenilleen maksuttomana jäsenpalveluna pentujen välittämistä. Järjestön välitettävänä olevia pentuja voi tarkastella rotujärjestön pentuvälityksessä.

Pentuvälittäjien ensisijaisena tehtävänä on välittää SPJ:n jäsenten kasvattamia ja jalostustavoitteiden mukaisia suomenpystykorvan pentuja. SPJ:n laadulliset tavoitteet on esitetty Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO). Jalostusryhmä on myös voinut määrittää tarkempia minimitavoitteita pentueille.

Pentujen välityksen edellytykset ja välityslomake

Pentuvälitykseen tulevilta pennuilta edellytetään rotukohtaisten Pevisa-ehtojen täyttymistä. Mikäli yhdistelmällä ei ole jalostusneuvonnan hyväksyntää, on pentujen välityksen ehtona pentuneuvojan ja jalostusneuvonnan yhteistyönä täyttämä yhdistelmän parituslomake. Parituslomakkeessa selvitetään pennun ostoa harkitsevalle se, kuinka yhdistelmä täyttää rodulle asetetut minimitavoitteet suomenpystykorva pentueille.

Suomenpystykorvan pentuja välitykseen voit ilmoittaa sivun lopusta löytyvällä lomakkeella.

Pentuvälittäjillä ei ole velvoitetta pentujen myynnistä, vaan hän toimii ainoastaan pentutietouden välittäjänä.

Pentuvälittäjät antavat tarvittaessa tietoja koiran hoitoon, terveyteen ja yleensä koiran pitoon liittyvistä seikoista sekä rodunomaisista käyttökokeista ja näyttelytoiminnasta.

Suomenpystykorvan pentuja ei tulisi ostaa jos:

• koiran vanhemmissa on todettu epilepsiaa
• koiran vanhemmista on tullut epileptisiä jälkeläisiä
• vanhemman epi-luku on 1,8 tai yli
• pennun sukusiitosaste on yli 6,25%
• vanhemmat eivät täytä PEVISA määräyksiä
• pennuissa on rotumääritelmän mukaisia hylkääviä ominaisuuksia
• kasvattaja ei tee sopimusta koiran kaupasta
• kasvattaja ei ilmoita koirastaan kaikkea terveystietoa niitä kysyttäessä

Suomenpystykorvien pentuvälityslomake

Suomenpystykorvien pentuvälityslomake

Pentuvälitykseen tulevilta pennuilta edellytetään rotukohtaisten Pevisa-säädösten täyttymistä. Mikäli yhdistelmälle ei ole jalostus-neuvonnan hyväksyntää, on pentuvälityksen ehtona pentuneuvojan ja jalostusneuvonnan yhteistyönä täyttämä yhdistelmän parituslomake. Tässä lomakkeessa selvitetään pennuista kiinnostuneille, kuinka yhdistelmä täyttää rodun jalostukselliset minimitavoitteet. Suomenpystykorvien jalostukselliset tavoitteet on määritelty rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO). Jalostusryhmä on myös voinut määrittää tarkempia minimitavoitteita pentueille.