Rodut

Jalostusurokset

Suomen Pystykorvajärjestö palvelee jäsenistöään antamalla kasvattajille maksuttomasti paritusneuvontaa. Suunnitellessaan nartulleen pentuetta, nartun omistajan tulee apua tarvitessaan olla ajoissa yhteydessä jalostusneuvontaan.

Liian usein nartun omistaja ottaa yhteyttä jalostusneuvontaan vasta siinä vaiheessa kun esikiima alkaa. Yhteydenotto on tällöin liikaa myöhässä ja aiheuttaa vain turhaa painetta jalostusneuvonnalle. Näin etenkin, jos nartun omistajalla ei ole katsottuna sopivia uroksia valmiiksi, ja kyseessä on vain terveystietojen varmistaminen. Tämä ei ole enää jatkossa hyväksyttävä toimintamalli.

Jalostusneuvonnan päätehtävä on jalostuksen ohjaus ja neuvonta, eikä vain sopivien urosten etsiminen kasvattajille. Luonnollisesti uudet ja aloittelevat kasvattajat tarvitsevat tukea enemmän sekä neuvontaa myös uroksen etsimisessä. Lähtökohtana yleisesti kuitenkin on, että nartun omistajat hyödyntävät itse avoimia tietokantoja ja etsivät muutaman urosehdokkaan valmiiksi, ennen kuin ottavat yhteyttä jalostusneuvontaan.

Toimita jalostusneuvojalle täytetty paritusneuvontalomake mielellään kaksi kuukautta ennen oletetun juoksun alkamista. Viimeinen yhteydenottopäivä on jatkossa juoksun 1. päivä. Jalostusneuvojalle jää näin aikaa tehdä suositus myös työ- ja perheasioidensa ohella sekä omien harrastustensa lisänä. Saapuneet suosituspyynnöt kirjataan yhteiseen tietokantaan, joten on tarpeetonta pyytää suositusta usealta jalostusneuvojalta.

 

Image

Oikea toimintamalli on, että kasvattaja esittää omia urosehdokkaita jalostusneuvonnalle arvioitavaksi paritusneuvontalomakkeella. Esitetyistä uroksista jalostusneuvoja antaa joko myönteisen tai kielteisen lausunnon perusteluineen. Paritusneuvontaa saanut kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan parituspalautelomakkeella astumisen onnistumisesta tai epäonnistumisesta jalostusryhmälle. Lomakkeet löytyvät sähköisessä näiltä sivuilta.

Rotujärjestön keskustelusivuilta löytyvät myös ohjeet Kennelliiton KoiraNet:in käytöstä ja virtuaaliparitus ohjeet . Koirien epi-luvut, sukutalut ja virtuaaliparitus löytyvät SPJ-tietokannasta.

Suositeltavien urosten vaatimukste

Kaikkien koiranharrastajien käytettävissä on Suomen Pystykorvajärjestön ylläpitämä LINT- ja HIRV-urosten lista. Ne ovat luetteloita suomenpystykorva uroksista, jotka täyttävät suomenpystykorva urokselle asetetut jalostuksen vähimmäisvaatimukset.

Suomenpystykorvien uroslistalle päästäkseen, on uroksella oltava vähintään AVO2-palkinto rodunomaisessa käyttökokeessa ja näyttelyn laatuarvostelusta vähintään arvosana hyvä (H). Uroksen epi-luku tulee olla alle 1,8, eikä sillä saa olla kaatuvia sisaruksia tai jälkeläisiä. Listan uros ei saa olla yli 12 vuotta vanha, eikä sillä saa olla enempää kuin 70 kpl jälkeläistä.

Jalostusneuvojan suosituksen saadakseen on listalla oleva koira lisäksi todettava PEVISA-tarkastuksessa terveeksi.(Huom. myös Kennelliiton rekisteröimis määräykset.)

Jos listalta puuttuu jokin em. vaatimukset täyttävä koira, pyydämme ilmoittamaan siitä alla olevaan osoitteeseen. Listalla voi olla myös koira, joka on jo poistettu jalostuskäytöstä.

Jalostukseen suositellaan jatkossa käytettäväksi pääasiassa yli 4-vuotiaita PEVISA-tarkastettuja uroksia. Alle 4-vuotiaille uroksille suositellaan korkeintaan 2 pentuetta ja alle 2-vuotiaita ei suositella. Myös nartuille suositellaan ensimmäisen pentueen alaikärajaksi 2 vuoden ikää.

Mahdolliset huomautukset alla olevista listoista pyydämme tekemään sähköpostilla tänne.

LINT-ja HIRV-urosten lista:

UROSLISTA Linnunhaukkukoe (LINT) Päivitetty 15.6.2015 KoiraNet tietokannasta

UROSLISTA Hirvenhaukkukoe (HIRV) Päivitetty 15.5.2015 KoiraNet tietokannasta

Huom: Nämä listat päivitetään kerran vuodessa. Koirien kohdalla on linkit KoiraNet-tietokannan koirakohtaiseen tarkasteluun. Päivitystavasta johtuen voi koirien tiedoissa olla puutteita ja niihin voi tulla päivitysten välillä muutoksia.