Ajankohtaista

25 maaliskuun, 2017

Pevisa & JTO päätöksen eteneminen

Tunteet ja mielipiteet näyttävät käyvän lähellä punaista vuosikokouksen jälkimainingeissa ja lämpötilaa nostaa vuosikokouksessa päätetty esitys hyväksyä uusi pevisa ja jto. Ajattelin tulla uutena jaoston puheenjohtajana välittömästi asian tiimoilta ulos, koska toivon koko sydämestäni että ihmisten erilaiset ajatukset ja mielipiteet eivät johda turhanpäiväiseen riitelyyn ja sadatteluun, vaikka itse asia on varmasti tärkeä jokaiselle meistä. Ei vuosikokouksessa tehdyt päätökset poista kenenkään mielipidettä tai oikeutta siihen, mutta vuosikokouksen jälkeen ei myöskään voida vaikuttaa tehtyyn päätökseen ellei siihen ilmene myöhemmässä vaihessa tarvetta. Päätös on tehty ja jatkokäsittely riippuu nyt kennelliitosta.

Tuosta menettelystä vielä pevisan ja jto:n osalta toivoisin että kun keskustellaan menettelystä tämän asian eteenpäin viemisen osalta osataan ymmärtää asioiden käsittelystä seuraavat asiat, koska se auttaa varmasti ymmärtämään missä tilanteessa ja milloin on taas mahdollista vaikuttaa keskustelun ja keskenäisen kiistelyn sijaan: Järjestöltä lähetetään hallituksen toimesta kennelliittoon dokumentti/-t josta ilmenee että pevisa ja jto on hyväksytty järjestössä oikean menettelytavan mukaan ja tarvittavat liitteet tästä käsittelystä, sekä tietysti itse dokumentaatio pevisasta ja jto:sta.

Nämä siis toimitetaan kennelliittoon jossa ne ohjautuu sitten jalostustieteelliselle toimikunnalle (jtt), jonka kennelliiton hallitus on valtuuttanut tekemään näissä asioissa päätöksiä ja sitä kautta se kulkeutuu kennelliiton hallitukselle tiedoksi. Kennelliitosta se palautuu järjestön hallitukselle joko hyväksyttynä, hylättynä tai muutos ehdotuksin. Tämän jälkeen Spj:n hallitus tekee päätöksen siitä viekö se sen uudelleen hyväksyttäväksi kennelliiton hallitukseen ja valittaa jtt:n päätöksestä, sekä vaatii kennelliiton hallitusta hyväksymään vuosikokouksen esityksen vai aloitetaanko työt näiden osa-alueiden uudelleen käsittelyssä jolloin se palautuu jaostolle ja jalostusryhmälle uudelleen valmisteluun ja haetaan vain yksinkertaisesti jatkoaikaa nykyiselle pevisalle.

On hyvä ymmärtää nyt tämä menettely kaikilta osin. Meillä on vuosikokouksen päätös että tuo esitys on hyväksytty, eikä sen osalta ole nyt muuta vaihtoehtoa kuin laittaa se kennelliittoon. Siellä se sitten virallisesti arvioidaan jalostustieteellisessä toimikunnassa joka päättää sen miten asian käsittely jatkuu. Mikäli se hyväksytään niin toivon että vahvoihin mielipiteisiin ja näkemyksiin pohjautuva kielteinen kanta muuttuu hyväksynnäksi, mutta jos se taas palautuu takaisin käydään tästä huolellinen ajatuksen vaihto jossa mietitään mitkä toimet oikeasti ovat siinä kohtaa järkeviä. Mitä nopeammin saamme toimitettua päätökset ja dokumentit käsittelyyn sitä nopeammin tiedämme mitä kannattaa tehdä ja mihin oikeasti voimme vaikuttaa. NYT järjettömintä on järjetön julkinen tappelu ja ylilyönnit! Se ei varmasti paranna rodun tilaa, kiinnostusta rotua kohtaan tai lisää pentujen myyntiä. Malttia ihmiset malttia, harrastuksen parissa on yksi typerimmistä paikoista riidellä.

Karhukoirajaoston pj Jari Hakulinen

tvporn.cc