Ajankohtaista

31 lokakuun, 2017

Karhukoira jatkaa vanhalla PEVISA:lla

Viime keväänä  Ähtärissä SPJ:n vuosikokous hyväksyi tiukalla äänestyspäätöksellä karjalankarhukoiralle uuden PEVISA-ohjelman eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta ei kuitenkaan pitänyt uutta PEVISA-ohjelmaa toteuttamiskelpoisena eikä hyväksynyt sitä.

Vanha PEVISA-ohjelma on voimassa tämän vuoden loppuun. Aikaa täysin uuden ohjelman laatimiselle ei ollut ja jotta rotu ei ajatuisi tilanteeseen, jossa se ei olisi minkään PEVISA-ohjeen piirissä, päätti SPJ:n hallitus anoa vanhalle ohjelmalle jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun.
Syyskuisessa kokouksessaan Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi ehdotuksen ja sen myötä karjalankarhukoiran nykyinen PEVISA-ohje on voimassa edelleen 1.1.2018 – 31.12.2019. Sama jatkoaika myönnettiin nykyiselle JTO:lle (jalostuksen tavoiteohjelma). PEVISA-ohjeen ja JTO:n on oltava synkronissa keskenään.
Jalostustieteellinen toimikunta edellyttää, että rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO-ohjelma asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.

Karhukoirajaoston puheenjohtaja Jari Hakulinen kertoo, että jaosto ja jalostusryhmä aloittavat asian käsittelyn ja sekä PEVISA-ohjeen että JTO:n päivittämisen Kuningatar -ottelun yhteydessä järjestettävässä jaoston kokouksessa 4.11.2017.
– Valmistelutyön päävastuu on jalostusryhmällä ja vuoden 2018 aikana järjestettävissä tapahtumissa kuten jalostuspäivät, vuosikokous, karhukoirapäivät, jne informoidaan jäsenistöä ja rodun harrastajia työn edistymisestä jaoston ja jalostusryhmän toimesta. Samalla on tilaisuus keskustella siihen liittyvistä osioista, Hakulinen kertoo.
– Käsittelyn etenemisestä tiedottaminen tapahtuu järjestön virallisen nettisivun kautta (www.spj.fi) ja jäsenlehdessä Pystykorvassa.
– Toivomme rakentavaa ajatusten vaihtoa ja työrauhaa valmistelutyön ajaksi ja ennen kaikkea rakentavaa ideointia ja ajatusten vaihtoa eri näkemysten ja ajatusten aikaansaamiseksi, Jari Hakulinen toivoo.

PEVISA-ohje karjalankarhukoiralle 1.1.2018 – 31.12.2019 (sama kuin nykyinen)
– Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
– Tarkastushetkellä koiran tulee olla 12 kuukautta täyttänyt.
– Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta.
– HC:ta ja PRA:ta, PHTVL/PHPV – sairauden asteita 2 – 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
– Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 95.
– Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.
– Mikäli pentueen toisella vanhemmista ei ole laskettua Kennelliiton lonkkaindeksiä, mutta sillä on astutushetkellä lonkkakuvauslausunto, se voidaan parittaa koiralla jonka laskettu lonkkaindeksi on vähintään 110 (Hall 12/12).
– Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.

Karhukoirajoston pj. Jari Hakulinen
tvporn.cc