Ajankohtaista

5 syyskuun, 2020

Varginitiativet samlade 50 000 namn på mindre än en vecka 

 

Medborgarinitiativet om att inleda stamvårdande jakt på varg och att förhindra vargskador samlade 50 000 underskrifter på mindre än en vecka.

Den snabba takten för namninsamlingen visar på att varg är ett verkligt problem för många och att situationen ställvis har blivit outhärdlig. 

– Människor oroar sig. Att initiativet snabbt samlade understöd sätter press på en rask fortsatt behandling av vargfrågan, säger MTK:s fältdirektör Timo Leskinen.

– Vargen är en del av Finlands natur, men om vargstammen inte kan regleras på ett rimligt sätt så har något gått fel. Förhoppningen är att medborgarinitiativet leder till förändring, konstaterar Mickel Nyström, vice ordförande för SLC.

Avsikten med medborgarinitiativet är att trygga vardagen och näringarna för dem som bor både i tätorter och utanför tätorter. Även säkerheten för husdjur, produktionsdjur och jakthundar måste garanteras. 

– Under den här hösten har vargar redan haft ihjäl tre och skadat två jakthundar i samband med björnjakt. Näst i fara är stövar-, älg- och fågelhundar, säger Pentti Isoviita, ordförande för Finska Spetsklubben. 

Jukka Immonen, ordförande för Finska Jämt- och Gråhundklubben fortsätter:
– I stora delar av landet går det inte att utföra älgjakt utan älghundar. Stammen av klövvilt måste begränsas med tanke på trafiksäkerhet och för att minimera plantskador. Stamvård av vargstammen med hjälp av jakt är därför nödvändigt, säger Immonen. 

Ta modell av jakt på björn och lo

Avsikten med stamvårdande jakt är att reglera vargstammen till en för samhället acceptabel nivå. Genom jakt är det möjligt att minska de skador som vargar förorsakar samt bevara vargens skygghet för människan och hålla den på avstånd från bebyggelse. 

– Såväl björn som lo var tidigare utrotningshotade djur, såsom vargen är idag. Trots att björn och lo har jagats länge, har stammen stärkts och klassas som nära hotad. Jakt baserar sig alltid på hållbar reglering av stammen, säger Jaakko Silpola, verksamhetsledare för Finlands Jägarförbund.

Medborgarinitiativet har nu samlat den mängd understöd som krävs för riksdagsbehandling. Trots det löns det ännu att understöda initiativet. Ju fler som understöder medborgarinitiativet, desto tyngre är initiativets budskap till beslutsfattarna. 

Nu gäller det att dra åt samma håll, betonar organisationernas representanter. Bakom initiativet står lantbruksorganisationerna MTK och SLC, Finlands Jägarförbund och många jakthundsföreningar. 

Medborgarinitiativet kan ännu understödas på https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/7047. 

Tilläggsinformation:

Finlands Jägarförbund:
Verksamhetsledare Jaakko Silpola, tfn 050 406 4836, jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK:
Fältdirektör Timo Leskinen, tfn 040 075 4235, timo.leskinen@mtk.fi

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:
Vice ordförande Mickel Nyström, tfn 040 775 5830, mickel.nystrom@slc.fi

Finska Jämt- och Gråhundklubben:
Ordförande Jukka Immonen, tfn 040 836 9960, puheenjohtaja@shhj.info

Finska Spetsklubben:
Ordförande Pentti Isoviita, tfn 050 351 1410, puheenjohtaja@spj.fi 

Andra hundföreningar som deltagit i beredningen:

Finska Bassetklubben, Antti Nuutero                                 
Finska Beagleklubben, Toivo Kangas                   
Hönshundssektionen, Jyrki Kangas                   
Finska Stövarklubben, Liisa Miettinen                 
Finska Spanielklubben, Paula Horne                          
Finska dreverklubben, Timo Nurmiluoto              
Finska Vorstehklubben, Vesa Nummi                              
Finska Laikaklubben, Voitto Pulkkinen              
Finska Retrieverklubben, Petteri Hirvonen              
Finska Springer Spanielklubben, Petri Karlsson              
Finska Taxklubben, Seppo Saari                    
Finska foxterrierklubben, Eero Suomus                   

Länkar:

Pressmeddelande 31.8.2020: Medborgarinitiativ för att inleda stamvårdande vargjakt har öppnat
https://slc.fi/nyheter/2020/medborgarinitiativ-for-stamvardande-vargjakt

Frågor och svar om medborgarinitiativet
https://slc.fi/uploads/dokument/Kampanjer/Varg_medborgarinitativ_FAQ_sve.pdf 

Medborgarinitiativ.fi, Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/7047

Medborgarinitiativet kan även skrivas ut på papper, undertecknas och skicka in den per post
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/stodforklaring/Medborgarinitiativ-7047-stodforklaring.pdf 

Pressmeddelande, jord- och skogsbruksministeriet 23.1.2020: Arbetsgrupperna för att utreda jakt på varg i stamvårdande syfte har tillsatts
https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/suden-kannanhoidollisen-metsastyksen-selvitykseen-tyoryhmat?languageId=sv_SE 

Pressmeddelande, jord- och skogsbruksministeriet 19.3.2020: HFD:s avgörande ger riktlinjer för beslut och beredning som gäller jakt på varg
https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/kho-n-ratkaisut-linjaavat-suden-metsastysta-koskevaa-paatos-ja-valmistelutyota?languageId=sv_SE

Förvaltningsplan för vargstammen i Finland
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161866

Suurpedot.fi, Skydd och jakt:
http://www.suurpedot.fi/sv/skydd-och-jakt.html

Vieraslajit.fi, Varghund (på finska):
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.5014936/show

Jägarförbundet, Aktuellt om varg (på finska):
https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/susi

tvporn.cc