Ajankohtaista

19 joulukuun, 2021

Tiedote suomenpystykorvan PEVISA:sta

Jäsenistölle tiedoksi:

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta (JTT) käsitteli kokouksessaan 16.11.2021 suomenpystykorvalle laadittua uutta Jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) ja Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA). Molemmat ohjelmat hyväksyttiin SPJ:n vuosikokouksessa 14.8.2021, ja oli suunniteltu olemaan voimassa 1.1.2022 – 31.12.2026.

Kokouksessaan JTT teki seuraavan päätöksen:

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 16.11.2021 (10/2021): Jalostustieteellinen toimikunta keskusteli PEVISA-ohjelmasta. Päätettiin pyytää rotujärjestöltä perusteluita silmätarkastuslausunnon esitettyyn 3v yläikärajaan. Jalostustieteellinen toimikunta pyytää myös silmätyöryhmän kantaa ohjelmaan silmien osalta.

Jalostuksentavoiteohjelma ei ole Kennelliiton mallirungon mukainen, mutta vastaa aikaisemmin hyväksyttyä ohjelmaa. Ohjelman tilastot päättyvät vuosiin 2018 ja 2019, ohjelma tulee niiltä osin päivittää vuoden 2020 loppuun. Toimikunta käsittelee lausunnot saatuaan ohjelmat uudelleen.

Suomenpystykorvajaosto teki JTO:n osalta siihen pyydetyt tilastopäivitykset, sekä laati PEVISA:n osalta pyydetyt lisäperustelut.

JTT käsitteli molempia ohjelmia uudestaan kokouksessaan 14.12.2021 ja teki seuraavan päätöksen:

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 14.12.2021 (11/2021): Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy suomenpystykorvan JTO-ohjelman ajalle 1.1.2022-31.12.2026 korjauksin.

Rotujärjestön esittämä PEVISA-ohjelma rajaisi jalostukseen käytettävien koirien silmätutkimukset kolmeen ikävuoteen, minkä jälkeen silmätarkastuksia ei enää tarvitsisi tehdä. Rodussa esiintyy kuitenkin eteneviä silmäsairauksia, mitkä ilmenevät vasta myöhemmällä iällä. Jalostustieteellinen toimikunta haluaisi myös tarkemmat perustelet siihen, miksi urosten elinikäinen jälkeläismäärä pudotetaan 40 jälkeläiseen. Toimikunnan mielestä tulisi harkita uroskoirien jälkeläismäärien porrastusta niin, että voitaisiin arvioida jälkeläisnäytön perusteella urosten jatkokäyttöä.

Jalostustieteellinen toimikunta tekee ehdotuksen uudeksi PEVISA-ohjelmaksi rotujärjestölle, jonka jälkeen ohjelmasta keskustellaan rotujärjestön kanssa.

Tämän perusteella suomenpystykorvan vanhaa PEVISA-ohjelmaa jatketaan vuodella 1.1.2022- 31.12.2022.

Uusi JTO astuu siis voimaan 1.1.2022, ja on voimassa 31.12.2026 asti. Uusi JTO päivitetään SPJ:n kotisivulle.

Uusi PEVISA ohjelma sen sijaan ei astu voimaan, ja JTT:n päätöksellä vanhan tällä hetkellä voimassa olevan PEVISA:n voimassaoloa jatketaan vuodella 31.12.2022 asti.

SPJ:n ja JTT:n edustajat järjestävät tapaamisen heti tammikuun alkupuolella, jossa uuden PEVISA:n sisältöä käsitellään. Kun sille saadaan molempien hyväksymä muoto, viedään se SPJ:n hallituksen käsiteltäväksi ja sen jälkeen SPJ:n vuosikokoukseen 19.3.2022 Porissa.

Suomenpystykorvajaosto

tvporn.cc