Ajankohtaista

19 kesäkuun, 2022

Tiedote SPJ:n jäsenistölle

Arvoisat Suomen Pystykorvajärjestön jäsenet

Minulla on ollut tarkoitus kirjoittaa järjestön asioiden hoidosta / hoitumisesta jo aiemmin. Anteeksi saamattomuuteni ja sinisilmäisyyteni. Nyt on kuitenkin tilanne, että on pakko kirjoittaa. Pakko on sisäinen ja juontaa juurensa periaatteistani ja suhtautumisestani avoimuuteen yhteisten asioiden hoidossa. Mä mistä alkaisin tään laulun? Lienee selvintä aloittaa alusta.

Minut valittiin SPJ:n hallituksen puheenjohtajaksi elokuussa 2021. Minulla ei ollut vastaehdokasta, eli valinta oli teknisesti yksimielinen. Miksi ei ollut muita ehdokkaita, sitä olen arvuutellut ennenkin ja arvuuttelen taas. Tilanne oli itselleni, absoluuttisesti tarkastellen, paras mahdollinen. Olin itse ilmoittanut olevani käytettävissä. Minulla ei ollut, eikä ole, minkäänlaista taustajoukkoa tai tukiryhmää, jolle olisin mahdollisesti jäänyt kiitollisuuden tai muuhun velkaan. Lähdin hommaan puhtaalta pöydältä suurella mielenkiinnolla ja puhtain mielin.

Kaikki meni jokseenkin niin, kuin osasin odottaa, kunnes 3.2.2022 kkk-jaoston kokouksessa tuli eteen jalostusryhmän puheenjohtajan valinta. Oikeammin tähän liittyen oli tapahtunut jo asioita, joista minulla ei silloin ollut tarkempaa tietoa. Eli Katja Partanen oli ilmoittanut jättäytyvänsä pois jalostusryhmän puheenjohtajan tehtävästä, jaosto oli laittanut paikan hakuun ja jaoston pj. Anssi Hakman oli delegoinut hakemusten vastaanoton Katja Partaselle. Hakemuksen oli lähettänyt kaksi henkilöä, Teppo Lahti ja Marko Härkönen, jotka molemmat oli kutsuttu haastatteluun, jonka suorittivat Katja Partasen johtama jalostusryhmä yhdessä jaoston puheenjohtaja Anssi Hakmanin kanssa. Minun tietooni tulleen perusteella, mitä puoltaa myös seikka, että molemmat kutsuttiin haastatteluun, Katja Partanen oli hakemusten perusteella todennut molempien hakijoiden täyttäneen hakuehdot, eli olevan päteviä toimimaan avoimeksi ilmoitetussa tehtävässä. Katja Partanen vei asian vielä muodollisesti jalostusryhmän käsiteltäväksi esityksellä, että tehtävään valitaan Marko Härkönen. Jalostusryhmän päätökseksi oli tullut, että jalostusryhmä yksimielisesti esittää jaostolle ja hallitukselle, että tehtävään valitaan Marko Härkönen. Nyt päästään takaisin 3.2.2022 kokoukseen tai ei aivan vielä, sillä asian käsittelykulun tultua tietooni, katsoin velvollisuudekseni tuoda kaikille osapuolille selväksi muutamia yhdistyksen sääntöihin ja yhdistysoikeuteen liittyviä asioita. Ensimmäiseksi sen, että avoinna oleva paikka, jalostusryhmän puheenjohtaja, on jaoston jäsen, jonka nimeää hallitus. Toiseksi sen, että jalostusryhmä on jaoston alainen toimielin, jolla on esitysoikeus vain jaostolle. Kolmanneksi sen, että jalostusryhmän esitys ei ole automaattisesti sama kuin jaoston päätös. Neljänneksi sen, että kyseessä olevasta henkilövalinnasta on ensisijainen päätöksenteko-oikeus jaostolla, jonka päätöksen perusteella jaoston puheenjohtaja voi tuoda esityksen hallitukselle. Nyt 3.2.2022 olleeseen kokoukseen kohtaan 5 §. Suora lainaus kokouspöytäkirjasta:

”Esitys: Esitetään Marko Härköstä jalostusryhmän puheenjohtajaksi.

Risto Karjalainen esitti Teppo Lahtea. Äänestyksen mennessä tasan, suoritettiin arvonta järjestön puheenjohtajan toimesta, arvonnassa valituksi tuli Teppo Lahti.

Päätös: Teppo Lahtea esitetään jalostusryhmän puheenjohtajaksi.”

Pöytäkirjaan on kirjattu vain yllä oleva, mikä sinänsä on riittävä kirjaus, sillä siitä selviää kokoukseen osallistujille kaikki oleellinen. Kokoukseen osallistumattomille selvyydeksi, että kokouksessa oli läsnä kuusi jaoston jäsentä; Anssi Hakman, Kari Jussila, Katja Partanen, Janne Ojanperä, Risto Karjalainen ja Niina Seppänen, joista Hakman, Partanen ja Seppänen äänestivät Härköstä ja muut kolme Lahtea, eli äänet menivät tasan. Tästäkin asiasta jaoston jäsenten keskuudessa vallitsi epätietoisuus, eli osa luuli, että puheenjohtajan ääni ratkaisee päätöksen. No eipä ratkaise ja mentiin äänestykseen. Minä kysyin pj.:ltä, että miten menetellään, johon hän vastasi, että minä suoritan arvonnan. Hetken aikaa emmittyäni suostuin ja sovittiin, että arvonta suoritetaan kolikkoa heittämällä, niin että hän nimeää jäsenet kolikon puolten mukaan ja minä nakkaan kolikkoa. Heitin, kolikko putosi lattialle ja kellahti lappeellen niin, että päälipuoli vastasi Anssin nimeämänä Teppo Lahtea.

Tästä ”selvittyämme” luulin taas hetken kaiken olevan ok. kunnes 1.3.2022 minulle tuli sähköposti silloin vielä toimessa olevalta (Teppo Lahti oli sovittu nimettävän tehtävään virallisesti hallituksen järjestäytymiskokouksessa 20.3.2022) kkk-jaoston jalostusryhmän puheenjohtaja Katja Partaselta. Viestissä oli n. puolitoista A4-arkkia pitkä kirje, jonka pääsisältö oli kertoa, kuinka hallituksen jäsen Kari Jussila ja kkk-jaoston jäsen Risto Karjalainen olivat käyttäytyneet häntä kohtaa hänen mielestään sopimattomasti ja 14 liitettä, kopio jalostusryhmän kokouksen pöytäkirjasta ja 13 kuvakaappausta WhatsApp viesteistä, joista 12 Partasen kertoman mukaan oli Niina Seppäsen ottamia. Partasen kirjeestä, lukee sitä millä laseilla tahansa, on aistittavissa lievää suurempia yhteyksiä edellä kertomaani Teppo Lahden valintaan hänen seuraajakseen. Viestinsä lopussa Partanen kysyy: ”onko edellä kuvattu järjestön toimihenkilöiden käyttäytyminen hyväksyttävää ja mihin toimenpiteisiin järjestön hallitus ryhtyy esille tuodun asian johdosta?”

Alla Partaselle 2.3.2022 lähettämäni vastaus.

”Vastaan ensin henkilökohtaisesti, että viestissä kuvattu käyttäytyminen on sopimatonta.

Järjestön puheenjohtajana vastaan, että viestissä kuvattu järjestön toimihenkilöiden käyttäytyminen toista järjestön toimihenkilöä kohtaan ei ole hyväksyttävää.

Hallituksen roolista ja vastuusta totean ensin, että hallitus ei ole tuomioistuin eikä sen puheenjohtaja ole tuomari. Hallituksella on toimivalta nimeämiinsä toimihenkilöihin. Hallituksella ei ole toimivaltaa hallituksen jäseniin, ne valitsee ja erottaa yhdistyksen kokous.

Karhukoirajaoston henkilöiden välisten ristiriitojen taustat ovat minulle jokseenkin tuntemattomat, enkä näe, että niiden jälkikäteisellä selvittämisellä saataisi aikaan ratkaisevaa parannusta esille tuotuun asiaan. Muutoinkin puheenjohtajan ja hallituksen mahdollisuudet puuttua ihmisten keskinäisiin asioihin ovat nähdäkseni hyvin rajalliset. Erityisen tärkeänä sen sijaan pidän hallituksen ja jaostojen välistä läheistä ja toimivaa yhteistyötä. Se tarkoittaa hallituksen puolelta tukea, auttamista ja työrauhaa asioiden valmisteluun ja jaostojen puolelta välitöntä ilmoittamista kaikista mahdollisista ongelmista millä on tai saattaa olla vaikutusta jaostolle määrättyjen tehtävien hoitoon.

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy? Hallitus toimii valtuuksiensa puitteissa. Jaostoon nimetään henkilöt, toisin sanoen ei nimetä henkilöitä, jotka eivät täytä toimihenkilöltä edellytettäviä kriteereitä. Hallitus ohjeistaa jaostoja tiedottamaan välittömästi esille tulleista ongelmista. Tarvittaessa hallitus käyttää valtaansa jaostojen kokoonpanon suhteen. Hallitus on tehnyt päätöksen hallintoon ja päätöksentekoon liittyvän ohjeistuksen ajantasaistamisesta. Se työ tehdään valmiiksi tämän vuoden aikana. Hallitus tuo selkeästi esille Suomen pystykorvajärjestön perimmäisen tarkoituksen ja tehtävän. Se on rotujemme koirien terveydestä, käyttöominaisuuksista ja käyttötarkoitukseen sopivasta rakenteesta huolehtiminen. Tässä edellä luetellussa järjestyksessä. Ne kenelle tämä ei sovi eivät ole soveliaita toimimaan hallituksen alaisissa toimielimissä.

Terveisin Olli”

Hallituksen jäsenille laitoin vielä vastaukseeni liittyvän lisäselvityksen:

”Vastauksessa käy ilmi hallituksen toimivalta ja -mahdollisuudet puuttua yksittäisten ihmisten välisiin erimielisyyksiin sekä se mitkä ovat hallituksen käytettävissä olevat keinot, joilla se voi pyrkiä ennalta ehkäisemään kyseessä olevanlaisten tilanteiden syntymistä.

Puheenjohtajalla yksistään ei ole asiassa minkäänlaista toimivaltaa. Eikä puheenjohtajan tule mielestäni tällaisissa tilanteissa asettua kenenkään puolelle, eli minkäänlaiseksi tuomariksi. Se mitä voin tehdä, on kehottaa ja toivoa osapuolten kokoontumista, keskustelua, anteeksipyyntöä ja anteeksiantamista. Minun vähäisellä tietämiselläni kaikki vaikuttavat täyspäisiltä ihmisiltä, jotka varmasti pystyvät toistensa kanssa elämään, jos vain haluavat.

 

Järjestön puolesta olen todella pahoillani, että meille kaikille rakkaassa ja intohimomme kohteena olevassa harrastuksessa syntyy aika ajoin tämäntyyppisiä henkilöiden välisiä ristiriitatilanteita, joilla on negatiivinen vaikutus paitsi asianosaisiin myös koko harrastajakuntaan.

Surullisinta on, tässäkin tapauksessa, että paljon kokemusta, osaamista ja yhteistä hyvää heitetään hukkaan. Toivon, että näin ei käy, vaan kaikki jatkavat eteenpäin. Kokemuksesta voin sanoa, että ei ole niin vaikeaa asiaa mitä ei voisi sopia, jos sitä itse vilpittömästi haluaa.”

Vastauksestani ja selvityksestäni huolimatta asia ei laantunut, eli päätin viedä sen hallituksen käsittelyyn lauantaiaamuna 19.3.2022 Porin talvipäivien yhteydessä.

Alla esitykseni hallitukselle:

”Ilmoitus sopimattomasta käyttäytymisestä

Hallitukselle on tehty ilmoitus toimihenkilön -henkilöiden toiseen toimihenkilöön kohdistamasta epäasiallisesta käytöksestä. Ilmoituksen tekijä pyytää hallitukselta kannanottoa ilmoituksessa kuvattuun käyttäytymiseen ja tiedustelee mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy esille tuodun asian johdosta.

Hallituksen puheenjohtaja on vastannut ilmoituksen tekijälle sekä ilmoituksen jakelussa olleille mm. hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Vastauksessaan puheenjohtaja on kuvannut hallituksen toimivaltaa ja mahdollisuuksia olla toimivana osapuolena hallituksen jäseniä ja alaisiaan toimihenkilöitä vastaan kohdennetuissa syytöksissä. Vastauksen jälkeen edelleen tulleiden yhteydenottojen johdosta puheenjohtaja on päättänyt tuoda asian hallituksen käsittelyyn.

Päätösesitys

Hallitus toteaa ilmoituksessa kuvatun käyttäytymisen sopimattomaksi. Hallitus kehottaa kaikkia toimihenkilöitään, koskee myös hallituksen jäseniä, toimimaan tavalla, joka ottaa huomioon lainsäädännön, käyttäytymistä koskevat eettiset ohjeet, suomalaisen moraalikäsityksen, yhdistystoiminnan perushengen ja asemansa laajan harrastajakunnan yhteisiä asioita hoitavana henkilönä. Kehotus koskee ihmisten välistä kanssakäymistä ja yhdistystoimintaa koskevaa päätöksentekoa ja asioiden valmistelua. Suomen Pystykorvajärjestö on toiminut esimerkkinä ja edelläkävijänä kennelyhteisössä monella osa-alueella. Nyt on tämän osa-alueen vuoro.”

Esitykseni tuli hallituksen yksimieliseksi päätökseksi. Olo oli hetken aikaa lähes seesteinen, mutta vain vähän aikaa, sillä jo puolen tunnin kuluttua kkk-jaoston tilaisuudessa tilanne oli taas päällä. Tilaisuus on videoitu ja lienee edelleenkin nähtävillä Pystykorva-lehden Facebook sivulla, mikäli kiinnostaa. Onneksi jaostojen kokousten kesto oli rajattu ja päästiin palkintojen jakoon, siitä vuosikokoukseen ja viimein illanviettoonkin, jossa sain hetken nauttia seurasta ja tunnelmasta, jota yhteisen harrastus parhaimmillaan ihmisille antaa.

Vaan sepä siitä, koitti arki, vaikka oli sunnuntai ja hallituksen järjestäytymiskokous. Tähän liittyen yhdistyksen toiminnasta ei aivan kaikkea tietäville, että järjestäytymiskokouksessa hallitus mm. nimeää alkavalle toimikaudelle rotujaostojen puheenjohtajat ja jäsenet, seitsemän henkilöä, joista yksi on hallituksen jäsen. Esityksen hallitukselle jaoston kokoonpanosta tekee pääsääntöisesti edellisellä toimikaudella jaoston puheenjohtajana toiminut henkilö helmikuun loppuun mennessä. Näin tapahtui nytkin. kkk-jaoston pj. Anssi Hakman toimitti hallitukselle 28.2.2022 seuraavan esityksen:

”Karhukoirajaosto 28.2.2022

Esitys

Esitän, että Suomen Pystykorvajärjestön hallitus nimeäisi karhukoirajaostoon seuraavat henkilöt.

 

Puheenjohtajaksi                                      Anssi Hakman

Varapuheenjohtajaksi                              Janne Ojanperän

Jalostusryhmän puheenjohtajaksi            Teppo Lahden

Sihteeriksi                                                 Isto Ojalan

Kilpailuvastaavaksi                                   Risto Karjalaisen

Sisäinen ja ulkoinen tiedottaja                 Niina Seppänen

Hallituksen edustaja                                 Matti Ruoppa”

 

Edelleen niille, ketkä eivät kaikkea tiedä tai kenties haluakkaan tietää, niin Anssi Hakmanin esityksessä on muutosta edellisellä kaudella olleisiin jaoston jäseniin Teppo Lahti (Katja Partasen tilalle) ja Matti Ruoppa (Kari Jussilan tilalle). Edelliseen muutokseen liittyvät syyt löytyvät edellä esille tuomastani ja jälkimmäiseenkin ainakin rivien välejä tulkitsemalle. Eikä siinä, hyvä esitys, hyviä ihmisiä ja varmasti kyvykkäitä hoitamaan kkk-jaoston jäsenen tehtäviä. Mutta, itse järjestäytymiskokouksessa 20.3.2022 Anssi Hakman halusi muuttaa esitystään Risto Karjalaisen kohdalla. Henkilön, jota Katja Partanen oli 1.3.2022 lähettämässään kirjeessä syyttänyt epäasiallisesta käyttäytymisestä, jonka asian hallitus oli käsitellyt 19.3.2022 ja kehottanut suullisesti sekä päätöksen välityksellä kirjallisesti ko. kokouksessa läsnä olleita Karjalaista, Jussilaa kuin myös Partasta toimimaan jatkossa ”niin kuin ihmisten kuuluu” ja katsoneen asian loppuun käsitellyksi. Eikä siinäkään sinänsä, paitsi että hallitukselle tuoduista esityksistä on mm. niiden esitysajankohdasta suhteessa hallituksen kokoukseen olemassa säännöt. Hallitukselle on esitykseen perehtymiseksi ja päätöksen tekoon liittyviin asioihin selvittämiseksi varattu yhdistysoikeudellisin perustein aikaa, että kaikkien päätöstä koskevien oikeusturva tulisi mahdollisimman hyvin turvattua. Ja silläkin toki on merkitystä, kuka hallitukselle esityksen tekee. Jaoston puheenjohtajalla on hallituksen kokoukseen kutsuttuna osallistumis- ja puheoikeus, mutta ei päätöksentekoon liittyvää oikeutta, siis ei myöskään oikeutta tehdä esityksiä.

Eli miten hallitus asian käsitteli?

– Oli Hakmanin esitys, joka oli käytännössä myös hallituksen esitys. Hakman esitti muutosta esitykseensä Risto Karjalaisen osalta (viittasi Katjan ilmoituksen ja kkk-jaoston tilaisuudessa käydyn keskustelun perusteella muuttaneen kantaansa).

– Pääasia asian käsittelyssä on, että oli Hakmanin rotujaostojen toimintaohjeen mukaisesti hallitukselle antama esitys. Hakmanin halutessa muutoksia esitykseen, se tarkoittaa, että asia palautetaan jaostolle käsiteltäväksi ja että hän jaoston (ns. vanhan jaoston, koska uutta ei ole voitu nimetä) puheenjohtajana tuo hallitukselle käsiteltäväksi uuden esityksen.

– Kerroin Hakmanille, että hän on kokouksessa puheoikeudella, voi osallistua keskusteluun ja voi puhumalla vaikuttaa päätöksentekoon, mutta ei voi tehdä päätösehdotuksia eikä osallistua päätöksentekoon.

-Kerroin, että hallituksen jäsenistä kuka vaan voi halutessaan tehdä esityksen Hakmanin hallitukselle toimittaman esityksen hylkäämisestä ja palauttamisesta uudelleen käsiteltäväksi. Sellainen tehtiin ja sitä kannatettiin. Hallituksen esitys oli saanut vastaesityksen. Hallituksen esitystä ei olisi tarvinnut tuoda uudelleen esiin, mutta se tuotiin, minkä lisäksi sitä kannatettiin. Muita esityksiä ei tullut. Totesin, että on olemassa kaksi esitystä, josta seuraa, että hallituksen on äänestettävä.

– Kokouksessa oli puheenjohtajan lisäksi kymmenen varsinaista hallituksen jäsentä, joista yksi etäyhteydellä. Äänestyksen tulos oli hallituksen esitys kuusi ääntä ja vastaesitys viisi ääntä.

Hallituksen päätökseksi tuli (onneksi) tapaus Partasesta käydyn keskustelun ja siitä tehdyn päätöksen mukainen. ”Erottaessaan” Risto Karjalaisen olisi hallitus toiminut vastoin edellisenä päivänä tekemäänsä päätöstä. Korostan vielä, hallituksella ei ollut pätevää syytä estää Risto Karjalaista toimimasta jaoston jäsenenä toista kautta kaksivuotiskaudestaan. Jos hallitus olisi päättänyt toisin, olisi päätös ollut automaattisesti mitätön.

Ja ettei kokonaisuus kävisi liian helpoksi, täytyy vielä palata Teppo Lahden valituksi tulon jälkeisiin jalostusryhmässä tapahtuneisiin kuvioihin. 27.2.2022 pitämässään kokouksen pöytäkirjassa silloin vielä jalostusryhmän puheenjohtaja Katja Partanen kertoo, että useampi jalostusryhmän jäsen on ilmaissut haluttomuutensa jatkaa jalostusryhmän jäsenenä ja, että tämän johdosta jalostusryhmä esittää laitettavaksi avoimeen hakuun mm. kolme jalostusneuvojan paikkaa. Näin on toimittu, ilmoitus vapaina olevista paikoista on julkaistu Pystykorva-lehdessä 2/2022 ja hakemukset on pyydetty lähettämään 10.5.2022 mennessä jalostusryhmän puheenjohtajana 20.3.2022 aloittaneelle Teppo Lahdelle.

Ja ehkä on tarpeen muistella vielä uuden kkk-jaoston ns. järjestäytymiskokoustakin 28.3.2022.

Siellä yhtenä asiakohtana oli ”Karhukoirajaoston toimintaedellytykset”.

Puheenjohtaja Anssi Hakman kertoi, että hänelle oli tullut ilmoituksia mahdollisista eroamisista jaoston tehtävistä ja, että tämän johdosta on syytä käydä keskustelu ja selvittää jäsenten halukkuus jatkaa tehtävissään. Keskustelun lopputulemana oli yhteinen toteamus, että jaosto on toimintakykyinen ja, että kaikki jaoston jäsenet sitoutuvat toimimaan vastuullisesti, hyviä käytöstapoja noudattaen ja toiset huomioon ottaen sekä sitoutumaan jaoston tekemiin päätöksiin.

Seuraava tapaus vaiherikkaassa tapahtumaketjussa oli kkk-jaoston kokous 26.5.2022, jossa yhtenä asiakohtana oli ”Karjalankarhukoirien jalostusryhmään jalostus- ja pentuneuvojia”.

Asiakohdassa todettiin, että määräaikaan mennessä jalostusneuvojan tehtävään on hakenut kolme henkilöä ja pentuneuvojan tehtävään yksi henkilö.”

– Jalostusryhmän pj. Teppo Lahti oli tehnyt esityksen, että jaosto päättää esittää hallitukselle jalostusneuvojiksi nimitettävän paikkaa hakeneet kolme henkilöä; Iida Laakso, Ari Nissilä ja Harri Sanaksenaho ja pentuneuvojaksi paikkaa hakeneen; Terhi Lyytikäinen.

– Jaoston puheenjohtaja Anssi Hakman toi kokoukseen omana esityksenään saman esityksen kuin Lahtikin, lukuun ottamatta Harri Sanaksenahoa, jota hän ei esittänyt valittavaksi.

Lisäksi Hakman toimitti kokouksen pöytäkirjaan liitettäväksi A4 arkin mittaisen perustelukirjeen miksi Sanaksenahoa ei tulisi valita jalostusneuvojan tehtävään. Kirjeen pääasiallinen sisältö koostuu henkilökohtaiseen näkemykseen perustuvista väitteistä Sanaksenahon kyvyttömyyteen yhteistyökykyyn ja -taitoihin liittyvissä asioissa ja arvailuista, että jäsenistö ja harrastajakunta laajalti kokisivat hänet epäluotettavaksi ja epäsopivaksi toimimaan jalostusneuvojan tehtävässä.

– Teppo Lahti piti kiinni omasta esityksestään.

– Asiakohdan päätöksestä äänestettiin. Äänestyksen tulos Hakmanin esitys neljä ääntä, Lahden esitys kolme ääntä.

– Jäsenet Lahti ja Karjalainen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen perustellen kantaansa sillä, että Sanaksenaho on hakuehdot täyttävä henkilö, joka lisäksi on palkittu kasvatustyöstään sekä kennelliiton että SPJ:n toimesta ja toimii luottamushenkilönä mm. kotikuntansa päätöksentekoelimissä.

– Minä ilmoitin Hakmanille, että Sanaksenaholle on häneen kohdistetun epäluottamauksen ja syytösten johdosta varattava mahdollisuus antaa asiassa vastine, joka tulee toimittaa hallitukselle osaksi ko. asian päätöksentekoon liittyvää aineistoa.

Samana iltana 26.5.2022 klo 21:39 minulle tuli s-postiviesti, jossa em. kokouksessa mukana ollut hallituksen jäsen ja kkk-jaoston hallitusedustajaksi 20.3.2022 nimetty Matti Ruoppa ilmoitti jaksamiseen liittyviin henkilökohtaisiin syihin viitaten eroavansa hallituksen jäsenyydestä ja samalla tietenkin myös kkk-jaoston jäsenyydestä.

Sitten viimeaikaisiin tapahtumiin, eli hallituksen etäkokoukseen 14.6.2022. Sielläkin äänestettiin. Tähän liittyvänä ilmoitus, että tässä kyseisessä tapauksessa minä poikkean hallituksen kokousten normaalista pöytäkirjaan kirjaamistavasta ja julkaisen äänestyksistä myös äänestyskäyttäytymisen. Tämä siksi, että katson tässä nimenomaisessa tapauksessa olevan välttämätöntä saattaa jäsenistön, yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävän tahon, tietoon mitä ja miten heidän valitsemansa hallitusjäsenet kantavat heille luovutettua ja luotettua vastuuta päätöksiä tehdessään.

Eli äänestettiin hallituksen edustajasta kkk-jaostoon, johon minä esitin Anne Puikkosta, jonka jälkeen Marko Laine (Matti Ruopan henkilökohtainen varajäsen, eli toimii täysivaltaisena hallituksen jäsenenä seuraavaan vuosikokoukseen saakka) esitti Daniel Forsbackaa.

– Äänestyksessä Puikkosta kannattivat: Olli Silvennoinen, Anne Puikkonen, Kari Jussila, Pasi Mämmi ja Heikki Alatalo

Forsbackaa kannattivat: Marko Laine, Daniel Forsbacka, Keijo Ekman, Kari Lehtinen, Pertti Lankinen ja Teemu Heikkonen

– Äänestyksen tulos Puikkonen viisi ääntä, Forsbacka kuusi ääntä.

Äänestettiin LINT-sääntöjen erillis- ja toimintaohjeen hyväksymisestä, jossa asiasta minä esitin, että hallitus hyväksyyerillis- ja toimintaohjeet LINT- sääntötoimikunnan esityksen mukaisesti, jonka jälkeen Kari Lehtinen esitti, että hallitus hylkää LINT- sääntötoimikunnan hallituksen käsittelyyn tuodut erillis- ja toimintaohjeet haukkutiheyden kiitettävän rajan nostamisen osalta. Raja tulisi säilyttää 90 kert/min. Muutoin hallitus hyväksyy erillis- ja toimintaohjeet LINT-sääntötoimikunnan esityksen mukaisesti.

– Äänestyksessä LINT-sääntötoimikunnan esitystä kannattivat: Olli Silvennoinen, Pasi Mämmi, Kari Jussila ja Teemu Heikkonen

Kari Lehtisen esitystä kannattivat: Kari Lehtinen, Marko Laine, Daniel Forsbacka, Keijo Ekman, Anne Puikkonen, Pertti Lankinen ja Heikki Alatalo

– Äänestyksen tulos LINT-sääntötoimikunnan esitys neljä ääntä, Kari Lehtisen esitys seitsemän ääntä.

Ja vielä kolmannen kerran äänestettiin kohdassa kkk jalostus- ja pentuneuvojat, jossa asiassa minä esitin, että:

Todettiin, että kkk-jaoston esitys on äänestyksen tulos ja poikkeaa jalostusryhmän pj:n esityksestä. Todettiin edelleen, että jalostusryhmään oli ilmoituksella haettu kolmea jalostusneuvojaa ja että kiinnostuneita hakijoita oli kolme, jotka kaikki olivat jalostusryhmän pj:n mielestä tehtävään sopivia ja hakuehtojen mukaiset ehdot täyttäviä.

Hallitus katsoo, että karhukoirajaoston esityksessä ei ole huomioitu jäsenten tasavertaista kohtelua, eikä jäsenten saman arvoista oikeutta osallistua yhdistyksen toimintaan, minkä johdosta hallitus ei voi tehdä myönteistä päätöstä jaoston esittämässä asiassa. Hallitus päättää nimetä kolme jalostusneuvojaa: Iida Laaksonen, Ari Nissilä ja Harri Sanaksenaho sekä yhden pentuneuvojan: Terhi Lyytikäinen, jalostusryhmän pj:n esityksen mukaisesti.

Tämän jälkeen Marko Laine esitti, että hallituksen päätökseksi tulee karjalankarhukoirajaoston esitys, missä jalostusryhmään nimetään kaksi jalostusneuvojaa: Iida Laaksonen ja Ari Nissilä. Daniel Forsbacka kannatti Laineen esitystä.

– Äänestyksessä minun esitystä kannattivat: Olli Silvennoinen, Kari Jussila, Heikki Alatalo, Anne Puikkonen, Pasi Mämmi ja Keijo Ekman

Laineen esitystä kannattivat: Kari Lehtinen, Marko Laine, Daniel Forsbacka, Pertti Lankinen ja Teemu Heikkonen

– Äänestyksen tulos minun esitys kuusi ääntä ja Laineen esitys viisi ääntä.

Tämä viimemainittu äänestystuloksen perusteella syntynyt päätös lienee aiheuttanut sen, että 16.6.2022 jaoston jäsen Niina Seppänen ilmoitti eroavansa Suomen Pystykorvajärjestö Ry:n karjalankarhukoirajaoston tiedottajan tehtävästä sekä tiedotustoimikunnan jäsenen tehtävästä ja, että ero astuu voimaan 16.6.2022.
Syyksi Seppänen ilmoitti Suomen Pystykorvajärjestön hallituksen ja karjalankarhukoirajaoston välisen molemmin puolisen luottamuspulan.

Ja sen, että 16.6.2022 jaoston jäsen Isto Ojala ilmoitti eroavansa Suomen Pystykorvajärjestö ry:n karjalankarhukoirajaoston tehtävistä ja, että ero astuu voimaan heti.
Syyksi Ojala ilmoitti Suomen Pystykorvajärjestö ry hallituksen ja Karjalankarhukoira jaoston välisen luottamuspulan.

Ja sen, että 17.6.2022 Janne Ojanperä ilmoitti eroavansa kkk-jaostosta.
Ojala ei ilmoituksessaan perustellut eroaan.

Ja sen, että 17.6.2022 Anssi Hakman ilmoitti eroavansa kkk-jaoston puheenjohtajan tehtävästä.
Syyksi Hakman ilmoitti, että ei enää koe nauttivansa Suomen Pystykorvajärjestön hallituksen eikä karjalankarhukoirajaoston jäljellä olevien jäsenten luottamusta.

Seppäsen ja Ojalan ilmoituksissa on kerrottu syy eroamiselle. Todennäköisesti tarkoituksellisesti, koska ainakaan yhdistysoikeudelliset syyt eivät sitä edellytä, pelkkä ilmoitus riittää. Eroaminen on henkilökohtainen päätös ja jos sitä haluaa perustella, tulee perusteiden olla oikeudellisen tarkastelun kestäviä ja tukemassa omia henkilökohtaisia syitä eroamiselle. Seppänen ja Ojala eivät kumpikaan ole hallituksen jäseniä, eivätkä täten voi huomioon otettavana asiana lausua hallituksen nimissä hallituksen luottamuksesta sen itse nimeämää kkk-jaostoa kohtaan yhtään mitään. Sama periaate koskee myös toisin päin kkk-jaoston nimissä lausumista. Jaoston jäsenellä ei ole oikeutta antaa lausuntoja jaoston nimissä ilman, että asiasta on tehty päätös.

Hakmaninkin ilmoituksessa on kerrottu syy. Syy on henkilökohtaisesti koettu tunne luottamuksen menettämisestä. Hakmanin eroilmoituksen yhteydessä oli hänen tekemänään seuraava esitys:

 ”Jaostoon on alun perin valittu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, nyt jaostossa on jäljellä kolme jäsentä. Jaosto on ollut päätösvaltainen, kun paikalla on ollut puheenjohtaja ja kolme jäsentä. Nyt puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat eronneet, joten jaostossa on vain kolme jäsentä. Jaosto ei ole enää päätösvaltainen ja esitän hallitukselle, että jaosto ei ole enää toimintakykyinen jäljellä olevalla kokoonpanollaan.”

Minä en ymmärrä esityksen sisältöä, enkä sitä mikä tämän esityksen tarkoitus on. Esityksessä Hakman ensin toteaa puheenjohtajan, itsensä, eronneen tehtävästään ja kohta esittää hallitukselle, että jaosto ei ole enää toimintakykyinen jäljellä olevalla kokoonpanollaan. Tarkoittaako eronnut puheenjohtaja, että hallituksen tulisi alkaa toimiin kkk-jaoston alas ajamiseksi ja loppujenkin jäsenten erottamiseksi? Vai haluaako hän muistuttaa hallitusta, että alkaa pikaisiin toimiin jaoston kokoonpanon täydentämiseen tähtääviin toimiin? Uskon tai ainakin toivon, että hän tarkoittaa vaihtoehdoista jälkimmäistä. Sillä näin hallituksen tulee asiassa toimia. Hallitus on rotujaostot perustanut, eikä niiden lakkauttaminen ole ainakaan nykyisen hallituksen suunnitelmissa. Hallitus on myös laatinut ohjeet jaoston toiminnalle ja jaoston jäsenten toiminnalle. Niissä kummassakin korostuu Suomen Pystykorvajärjestön sääntöjen mukainen toiminta, roduista ja koirista huolehtimiseen tähtäävä jäsenistön palveleminen, ei sen vaikeuttaminen saatikka lopettaminen.

Tämä kirjoitus, tiedote jäsenille, on valmistunut 19.6.2022. Kirjoituksen tarkoitus on kertoa jäsenistölle yhdistyksen hallinnossa käsitellyistä sellaisista asioista, jotka todennäköisesti ovat ainakin osassa jäsenistöä herättäneet hämmennystä, ihmettelyä ja kysymyksiä ja joista todennäköisesti on liikkeellä toisenlaisiakin kertomuksia. Toivottavasti näin seikkaperäiseen ja henkilöiden toimintaan kohdentuvaan tiedottamiseen ei tarvitse toista kertaa turvautua.

Tämä kirjoitus on lähetetty suoraan kaikille hallituksen jäsenille ja varajäsenille, kaikille kenen nimi kirjoituksessa mainitaan, järjestösihteerille ja tiedotustoimikunnan puheenjohtajalle. Lisäksi kirjoitus julkaistaan järjestön kotisivulla ja ohjaus (linkki) kirjoitukseen Pystykorva-lehden Facebook-sivulla ja Pystykorva.info-sivulla. Kaikki kirjoitukseen liittyvät yhteydenotot minulle osoitteeseen: puheenjohtaja@spj.fi

Olli Silvennoinen
Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

tvporn.cc