Ajankohtaista

19 tammikuun, 2022

SPJ:n jäsenistölle tiedoksi: suomenpystykorvan PEVISA

SPJ:n jäsenistölle tiedoksi:

Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan (Kirsi Sainio, JTT:n puheenjohtaja ja Kaisa Metteri-Gold, JTT:n esittelijä) ja Suomen Pystykorvajärjestön (Olli Silvennoinen, SPJ:n puheenjohtaja, Sami Havia, spk-jaoston puheenjohtaja sekä Thommy Svevar, spk-jalostusryhmän puheenjohtaja) edustajat pitivät 12.1.2022 keskinäisen neuvonpidon suomenpystykorvan PEVISA:n tulevaisuudesta. JTT oli aiemmin pyytänyt SPJ:lta joitain tarkennuksia ja perusteita, joita nyt asiallisesti keskustellen ja hyvässä yhteishengessä tarkasteltiin. Lopputuloksena löydettiin yhteinen näkemys, jonka JTT käsitteli kokouksessaan 15.1.2022 (1/2022).

Kokouksessaan JTT teki seuraavan päätöksen:

Jalostustieteellisen toimikunnan päätös 15.1.2022 (1/2022): Jalostustieteellinen toimikunta kumoaa aikaisemmin tekemänsä päätöksen ja hyväksyy suomenpystykorvalle seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle 1.7.22- 31.12.2026

Lisäksi:

Jalostustieteellinen toimikunta pyytää rotujärjestöä seuraamaan mahdollisen sokeuttavan nuoruusiän kaihin esiintymistä rodulla ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli tämä kaihityyppi lisääntyy rodussa

Rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti. Hyväksytty ohjelma tulee julkaista rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen julkaisussa ja mahdollisesti myös internetsivuilla, jossa ohjelman tulisi olla pysyvästi nähtävillä.

* * * * *

JTT:n päätöksen perusteella Suomenpystykorvan uusi esitetty PEVISA astuu voimaan 1.7.2022 ja on voimassa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 31.12.2026 asti (yhdessä JTO:n kanssa). 30.6.2022 asti on voimassa vanha PEVISA.

1.7.2022 voimaan astuva PEVISA on hyväksytty 14.8.2021 SPJ:n yleisessä kokouksessa, eikä sen sisältö ole tuon jälkeen muuttunut millään tavalla. Sitä ei näin ollen tarvitse enää uudelleen käsitellä SPJ:n hallituksessa eikä yleisessä kokouksessa.

Spk:n jalostusryhmä tarkistaa järjestön omat spk-rotua koskevat jalostuskriteerit, jotta JTT:n pyyntö tulee huomioiduksi.

Uusi 1.7.2022 voimaan astuva PEVISA julkaistaan SPJ:n kotisivuilla vanhan PEVISA:n rinnalla.

Tämä tiedote julkaistaan SPJ:n kotisivulla ns. pääuutisena, pystykorva.info:ssa Spk-rodun Jaosto tiedottaa -palstalla sekä Pystykorva-lehden helmikuun numerossa.

Suomenpystykorvajaosto ja jalostusryhmä

tvporn.cc