Ajankohtaista

27 elokuun, 2020

SPJ muistuttaa vielä koronaan liittyvästä ohjeistuksesta

Suomen Pystykorvajärjestön ohjeita soveltuvin osin noudatettavaksi metsästyskokeiden järjestäjille sekä niihin osallistuville henkilöille.

Ohjeet noudattelevat Kennelliiton 21.8.2020 julkaisemia suosituksia.

Yleistä:

Kokeissa noudatetaan THL:n ohjeita ja AVI:n määräyksiä. Tapahtumaan ei saa osallistua henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita.

Jokainen kokeeseen osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Järjestö, kokeen toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.

Kokeen tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa pandemiatilanteen vuoksi ilman seuraamuksia. Osallistuja voi peruuttaa osallistumisen samasta syystä ja osallistumismaksu palautetaan

Tapahtumien järjestäjillä tulisi muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä sekä heidän yhteystiedot mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta on ylituomarilla oikeus keskeyttää koe sekä poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.

Kokeen järjestelyistä:

Ilmoittautumisen yhteydessä koejärjestäjän tulee muistuttaa koetoimintaan liittyvistä poikkeustoimista, esim. turvaväleistä

Koiraryhmän varatessa majoituksen järjestäjiltä, tulisi heille mahdollistaa yöpyminen samassa huonetilassa erillään muista majoittujista.

Kokeen järjestäjä huolehtii käsien pesumahdollisuudesta sekä käsidesin saatavuudesta.

Järjestettävissä arvokokeissa voidaan poiketa totutuista ja ohjeissa mainituista käytännöistä esimerkiksi kutsuvieraiden, juhlaillallisen ja koirien esittelyiden osalta, mikäli paikka tai olosuhteet niin edellyttävät.

Jos kokeeseen valitut ylituomari tai tuomarit haluavat kieltäytyä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi tehtävästä voi järjestäjä nimetä heidän tilalle saatavilla olevista vaatimukset täyttävät henkilöt.

Ylituomaripuhuttelu tulisi suorittaa ulkotiloissa ja koesuorituksen purku järjestää sellaisessa tilassa, jossa voidaan pitää turvavälit. Maastoarvonta voidaan suorittaa koetoimikunnan toimesta.

Suositellaan, että ryhmän jäsenet liikkuvat omilla autoilla, jos käytetään yhteistä kulkuneuvoa, suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.

Tarpeetonta oleskelua tapahtumapaikan yhteisissä tiloissa pyritään välttämään.

Maastotuomarien ei välttämättä tarvitse saapua keskuspaikalle ennen ja jälkeen kokeen, maastotuomarin tulee kuitenkin olla tavoitettavissa kokeen purkutilaisuuden aikana. Ryhmätuomari tarkastaa palkintotuomarin jäsenyyden ennen koiran irtilaskua.

Jos koepaikalla järjestetään ruokailuja, tulee huolehtia käsihygieniasta ja turvaväleistä. Tarvittaessa käytetään porrastusta turvavälien huomioimiseksi.

Ulkomaalaisen ja suomalaisen ulkomailta saapuvan henkilön on kokeissa noudatettava viranomaisten antamia karanteenisuosituksia ja -määräyksiä ennen kokeisiin osallistumista

 

 

 

 

tvporn.cc