Ajankohtaista

28 syyskuun, 2021

Sääntö- ja koulutusvaliokunta tiedottaa: HIRV-kokeen sääntömuutosehdotus

Valiokunta on tehnyt alustavan sääntöehdotuksen uusista hirvenhaukkukokeen säännöistä.
Säännöt ja ohjeet on muokattu Kennelliiton sääntörungon mukaiseksi. Sääntörunko sisältää seuraavat osa-alueet: säännöt, hirvenhaukkukokeen yleisohjeet sekä hirvenhaukkukokeen arvosteluohjeet

Sääntöehdotus julkaistaan rotujärjestöjen nettisivuilla. HIRVENHAUKKUKOKEEN Hirv Säännöt Ver9

Palautetta otetaan vastaan 14.11.2021 asti, jonka jälkeen viimeistelemme säännöstön rotujärjestöille käsiteltäviksi.  Jalostuspäivillä esitetään viimeistelty sääntöluonnos, joka menee rotujärjestöjen vuosikokouksiin käsiteltäviksi 2022. Kennelliiton syysvaltuusto 2022 käsittelee säännöt, jonka jälkeen alkaa koulutus ylituomareille sekä palkintotuomareille ja säännöt tulisivat voimaan koekaudella 2023

Muutokset, täsmennykset ja lisäykset on kirjattu punaisella värillä säännöstöön.

On pyritty tarkentamaan ja selkeyttämään arvosteluohjeita monissa osa-alueissa.
Hakuaika: 360 min > 300 min.
Haku: taulukko uusittu.
Löytötehokkuus: taulukko uusittu.
Löytöhaukku: uusittu, tehty taulukkomuotoon, kerroin muutettu 1,5 > 1.
Haukkutyöskentelyn laatu: ei muutoksia taulukossa.
Seuraaminen: muutettu.
Pysäyttäminen: taulukoitu ja lisäksi vaaditaan kiitettäviin pisteisiin haukku erän lopussa.
Haukkuaika: nostettu haukkuaikaa, kiitettäviin pisteisiin (9-10 p.) kerroin muutettu 0,5 > 1.
Haukun kuuluvuus: kiitettäviin pisteisiin 180 min haukkuaikavaatimus.
Haukun tiheys ja peittävyys: taulukoitu, kiitettäviin pisteisiin 180 min haukkuaikavaatimus.
Tottelevaisuus ja yhteystyö: selkeytetty.

Sääntö- ja koulutusvaliokunta ei tule käymään keskustelua, eikä ota kantaa näihin sosiaalisessa mediassa.

Palautetta ja perusteltuja kommentteja otamme mielellämme vastaan. Toivomme, että palautetta annettaessa merkitään selvästi, mistä osa-alueesta on kyse.

Palautteet sähköpostilla osoitteeseen: HIRV.saannot@gmail.com

Terveisin

Sääntö- ja koulutusvaliokunta

tvporn.cc