Rodut

Jalostusneuvonta

Suomen Pystykorvajärjestö auttaa jäsenistöään jalostusvalinnoissa antamalla maksutonta jalostusneuvontaa. Suunnitellessaan nartulleen pentuetta ja tarvitessaan apua, tulee nartun omistajan kuitenkin olla hyvissä ajoin yhteydessä jalostusneuvontaan.

Jalostusryhmän tehtävät

Suomen Pystykorvajärjestössä (SPJ) rotukohtaisia jalostusasioita hoitaa hallituksen nimittämä jalostusryhmä.

Jalostusryhmässä on puheenjohtajan lisäksi 1 – 3 muuta alueellista jalostusneuvojaa sekä 2 pentuvälittäjää. SPJ:n hallitus valitsee vuosittain jalostusryhmän kokoonpanon.

Jalostusryhmän avulla SPJ tarjoaa jäsenistölleen maksuttomana jäsenpalveluna jalostusneuvontaa, pentuvälitystä sekä yleistä jalostustietoutta. Neuvontapyynnöt tulee laittaa osoitteeseen jalostus.spk (at) spj.fi

Jalostusryhmän toimintaan kuuluu läheisesti myös suomenpystykorvan terveystilanteen seuranta. Tietous suomenpystykorvien periytyvistä sairauksista on parhaiten jalostusryhmän hallinnassa. Ryhmän terveysvastaava kerää myös ilmoituksilla ja henkilökohtaisilla yhteydenotoilla tietoa suomenpystykorvilla esiintyvistä terveydellisistä ongelmista.

Jalostusryhmä ylläpitää myös ajan tasalla olevaa jalostusuroslistaa.

Jalostusryhmän yhteystiedot löytyvät täältä

Toimintamalli neuvontatapauksissa

Nartun omistaja ottaa liian usein yhteyttä jalostusneuvontaan vasta siinä vaiheessa kun esikiima on alkanut. Yhteydenotto on tällöin myöhässä ja aiheuttaa turhaa painetta jalostusneuvonnalle. Näin etenkin, jos nartun omistajalla ei ole katsottuna tavoitteiden mukaisia uroksia valmiiksi, ja kyseessä ei ole vain terveystietojen varmistaminen. Tämä ei ole enää hyväksyttävä toimintamalli.

Jalostusneuvonnan päätehtävä on jalostuksen ohjaus ja neuvonta. Lähtökohtana on, että nartun omistajat hyödyntävät itse avoimia tietokantoja ja suunnittelevat yhdistelmät valmiiksi, ennen kuin ottavat yhteyttä jalostusneuvontaan. On kuitenkin luonnollista, että uudet ja aloittelevat kasvattajat tarvitsevat tukea sekä neuvonnassa, että myös sopivan uroksen etsimisessä.

Oikea toimintamalli on, että kasvattaja esittää pohtimiaan urosehdokkaita jalostusneuvojalle arvioitavaksi parituspyyntölomakkeella. Esitetyistä uroksista jalostusneuvoja antaa joko myönteisen tai kielteisen lausunnon perusteluineen. Paritusneuvontaa saanut kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan parituspalautelomakkeella astumisen onnistumisesta tai epäonnistumisesta jalostusryhmälle. Lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa näiltä sivuilta.

Rotujärjestön keskustelufoorumista http://www.pystykorva.info/ löytyvät myös ohjeet Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmän käytöstä. Suomenpystykorvien sukutaulumerkinnät epi-lukuineen, näyttelyiden kirjatut arvostelut ja yhdistelmien virtuaaliparitus löytyvät SPJ-tietokannasta.

Jalostusneuvonnan tavoitteet

Koirien tulee olla terveitä, riistaverisiä, koepalkittuja ja riittävän rodunomaisen ulkomuodon omaavia. Näiden ominaisuuksien esiintuominen tulisi olla yhteisenä tavoitteenamme, jolloin myös metsästyskyvyt ja rakenne tulisivat testattua.

Rodun jalostuspohja tulee myös pitää riittävän laajana ja monipuolisena. Jalostusneuvonnan asiantuntemusta tulisi käyttää hyödyksi ennen astutusta, jotta suunnitellussa yhdistelmässä vältyttäisiin turhilta terveysriskeiltä.

tvporn.cc