Rodut

Suosituskriteerit

Karjalankarhukoirien jalostustavoitteet 1.2.2019 alkaen

Molempien vanhempien tulee täyttää PEVISA-ehdot.
Yhdistelmille tehdään parituserittely, josta näkyy miltä osin yhdistelmä täyttää tai ei täytä tavoitteita.

  • Kummallakin vanhemmalla on vähintään HIRV1- tai KARH1-tulos sekä näyttelystä vähintään tulos Hyvä (H).
  • Vanhempien yhteenlaskettu lonkkaindeksi on vähintään 200. C-lonkkaisen koiran parituskumppaniksi on valittu vähintään B-lonkkainen kumppani.
  • Koiranetin laskema yhdistelmän sukusiitosaste on alle 5,0% kahdeksan sukupolven mukaan laskettuna, eikä samaa koiraa esiinny molemmin puolin neljässä sukupolvessa. Koiranetin laskema sukukatokerroin on vähintään 0,50 eikä minkään esivanhemman osuus sukulaisuusasteessa ole yli 1,0% kahdeksan sukupolven mukaan laskettuna.
  • Jos koiran edellisissä pentueissa on todettu Pevisassa mainittuja silmäsairauksia, tai koiran jompikumpi vanhemmista on todettu sairastavan kyseisiä sairauksia, tälle suositellaan ainoastaan yli 5-vuotiaana tarkastettua ja terveeksi todettua parituskumppania.
  • Perinnöllisten silmäsairauksien mahdollisia kantajia ei esiinny yhdistelmän sukutaulussa liian lähellä (kataraktan ja PHTVL/PHPV:n suhteen kahdessa sukupolvessa ja PRA:n suhteen kolmessa sukupolvessa).
  • Koiralle ei suositella jälkeläismääräksi enempää kuin 25 pentua ennen kuin koira on yli 5-vuotiaana todettu silmäsairauksista terveeksi.
  • Ei liian suurta riskiä muiden sairauksien suhteen (esimerkiksi epilepsia ja autoimmuunisairaudet).
  • Jalostustavoitteet eivät täyty seuraavissa tapauksissa: uusintayhdistelmä, astumishaluttomuudesta tai -vaikeuksista johtuva keinosiemennysyhdistelmä, yhdistelmän koiralla on mahdollisen perinnöllisen taustan omaava sairaus tai vamma (autoimmuunisairaudet, allergiat ja atopiat, luuston kehityshäiriöt, spondyloosi, patellaluksaatio, polven ristisidevamma, sydänviat, terveyttä haittaavat rakennevirheet). Myöskään toistuvista tulehdussairauksista kärsiviä koiria ei tulisi käyttää jalostukseen.
tvporn.cc