Rodut

Suosituskriteerit

Karjalankarhukoirien suosituskriteerit 1.2.2017 alkaen

Molempien vanhempien tulee täyttää pevisa-ehdot.
Yhdistelmille tehdään parituserittelyt, josta näkyy miltä osin yhdistelmä täyttää tai ei täytä suosituksia.

  • Kummallakin vanhemmalla vähintään HIRV1 tai Karh1 tulos.
  • Vanhempien yhteenlaskettu lonkkaindeksi vähintään 200.
  • Yhdistelmän sukusiitosaste alle 6,25% (tavoite alle 5%) kahdeksan sukupolven mukaan laskettuna, eikä samaa koiraa tai pentuesisarta esiinny neljässä sukupolvessa.
  • Koiranetin laskema sukukatokerroin väh, 0,5 kahdeksan sukupolven mukaan laskettuna. Koiranetin parituksessa ei minkään esivanhemman osuus sukulaisuusasteessa ole yli 1,0% kahdeksan sukupolven mukaan laskettuna.
  • Jos koiran edellisissä pentueissa on todettu Pevisassa mainittuja silmäsairauksia, tai koiran jompikumpi vanhemmista on todettu sairastavan kyseisiä sairauksia, tälle suositellaan ainoastaan yli 5- vuotiaana tarkastettua, terveeksi todettua parituskumppania.
  • Perinnöllisten silmäsairauksien mahdollisia kantajia ei molempien parituskumppanien sukutaulussa liian lähellä. Kataraktan ja PHVP/PHTVL:n suhteen kaksi sukupolvea ja PRA:n suhteen kolme sukupolvea.
  • Koiralle ei suositella jälkeläismääräksi enempää kuin 30 pentua, ennen kuin koira on yli 5- vuotiaana todettu silmäsairauksista terveeksi.
  • Ei liian suurta riskiä muiden sairauksien suhteen esim. epilepsia, autoimmuunisairaudet.
  • Keinosiemennysyhdistelmille, jotka johtuvat astumishaluttomuudesta tai -vaikeuksista, ei anneta jalostussuositusta.
  • Uusintayhdistelmät eivät saa suositusta.