Rodut

Suosituskriteerit

KARJALANKARHUKOIRIEN JALOSTUSTAVOTTEET

Molempien vanhempien tulee täyttää PEVISA-ehdotKasvattajan pyynnöstä yhdistelmälle tehdään parituserittely, josta näkyy miltä osin yhdistelmä täyttää tai ei täytä rodulle asetettuja jalostustavoitteita. Parituserittelyssä otetaan kantaa myös pentueen jatkojalostusmahdollisuuksiin.

  • Kummallakin vanhemmalla on vähintään HIRV1- tai KARH1-tulos sekä näyttelystä vähintään tulos Hyvä (H).
  • Vanhempien yhteenlaskettu lonkkaindeksi on vähintään 200.
  • Koiranetin laskema yhdistelmän sukusiitosaste on alle 5,0% kahdeksan sukupolven mukaan laskettuna, eikä samaa koiraa esiinny molemmin puolin neljässä sukupolvessa. Koiranetin laskema sukukatokerroin on vähintään 0,50.
  • Jos koiran edellisissä pentueissa on todettu Pevisassa mainittuja silmäsairauksia, tai koiran jompikumpi vanhemmista on todettu sairastavan kyseisiä sairauksia, tälle suositellaan ainoastaan yli 5-vuotiaana tarkastettua ja terveeksi todettua parituskumppania.
  • Perinnöllisten silmäsairauksien mahdollisia kantajia ei esiinny yhdistelmän sukutaulussa liian lähellä (kataraktan suhteen kahdessa sukupolvessa ja PRA:n suhteen kolmessa sukupolvessa).
  • Sukutaulussa ei esiinny epilepsian oletettuja kantajia molemmin puolin kolmen sukupolven sisällä.
  • Jalostustavoitteet eivät täyty seuraavissa tapauksissa:

Uusintayhdistelmä, astumishaluttomuudesta tai -vaikeuksista johtuva keinosiemennysyhdistelmä, yhdistelmän koiralla on mahdollisen perinnöllisen taustan omaava sairaus tai vamma (autoimmuunisairaudet, allergiat ja atopiat, luuston kehityshäiriöt, patellaluksaatio, polven ristisidevamma, sydänviat, terveyttä haittaavat rakennevirheet). Myöskään toistuvista tulehdussairauksista kärsiviä koiria ei tulisi käyttää jalostukseen.

tvporn.cc