Rodut

Jalostus

Jalostukseen valittavien koirien on täytettävä tietyt kriteerit. SPJ julkaisee jalostuksen tavoiteohjelman, jalostustilastoja ja muita kasvatustoimintaa tukevia tutkimuksia ja ohjeita sekä järjestää jalostustarkastuksia. Järjestö myös tarvittaessa neuvoo kasvattajia ja pyynnöstä antaa jalostussuosituksia. Kasvattaja voi ilmoittaa astutukset Astutuspörssissä ja syntyneet pentueet Pentupörssissä.

Jalostukseen käytettävien koirien valinta:

Koiran koe- ja näyttelytoiminnan kautta

 • Vähintään HIRV1 palkinto hirvenhaukkukokeissa tai hyväksytty karhunhaukkutaipumuskoe
 • Vähintään H/2. palkinto näyttelystä

Terveistä PEVISA-tarkastetuista koirista

PEVISA -ohjeen mukaisesti 1.1.2013 alkaen.

 • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
 • Tarkastushetkellä koiran tulee olla 12 kuukautta täyttänyt.
 • Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta.
 • HC:ta ja PRA:ta, PHTVL/PHPV – sairauden asteita 2 – 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 • Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 95.
 • Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.
 • Mikäli pentueen toisella vanhemmista ei ole laskettua Kennelliiton lonkkaindeksiä, mutta sillä on
  astutushetkellä lonkkakuvauslausunto, se voidaan parittaa koiralla jonka laskettu lonkkaindeksi on
  vähintään 110 (Hall 12/12).

Riittävän vierassukuisista linjoista

 • Syntyvien pentujen sukulaisuusaste alle 6,25 % 8. sukupolvessa

Jalostustoiminnan vastuun jakautuminen:

Kasvattaja toteuttaa jalostustavoitteita valitsemalla jalostukseen käytettävät koirat

 • Yhteisten tavoitteiden hyväksyminen ja noudattaminen

Koiranomistaja vastaa koiran terveydestä, koe- ja näyttelytoimintaan osallistumisesta

 • PEVISA-tarkastukset, kokeet, näyttelyt.
 • Yhteisten tavoitteiden hyväksyminen ja noudattaminen

SPJ vastaa jalostustoiminnan ohjauksesta

 • Ohjaa jalostustoimintaa koe-, näyttely- ja terveystarkastustietoihin perustuvien luotettavien tilastojen avulla
 • Tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden saada tietoa kasvattamisen ja koiranhankkimisen tukemiseksi
 • Tarjoaa kasvattajille mahdollisuuden saada palautetta jalostustoiminnan onnistumisesta em. tilastoihin perustuen

Koe- ja ulkomuototuomarit vastaavat jalostusta palvelevien koe- ja näyttelytapahtumien todentamisesta

 • Koetapahtumat perustuvat vahvistettuihin hirvenhaukku- ja karhunhaukkutaipuskokeiden sääntöihin varmistaen näin luotettavan tilastotiedon saamisen jalostuksen pohjaksi
 • Ulkomuotoarvostelut perustuvat rotumäärittelyyn ottaen huomioon koiran käyttötarkoituksen

Kokeiden ja näyttelyjen järjestäjät vastaavat jalostusta palvelevien tapahtumien järjestämisestä

 • Karjalankarhukoirakanta voi jalostuksen kautta saavuttaa tavoiteltavat ominaisuudet tietyllä varmuudella

Kasvatus- ja harrastustoiminnan yleistavoitteet:

 • Suomalaisen kansallishistoriaan pohjautuvan metsästyskulttuurin säilyttäminen ja edistäminen
 • Terveellisen harrastustoiminnan edistäminen
 • Jäsenistön ja rodun harrastajien aktivoiminen riistanhoitoon siten, että riistakantojen säilyvyys turvataan
 • Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen metsästys- ja kilpailutoiminnassa
 • Asiallisen ja oikean tiedottamisen lisääminen myös kansainvälisesti

“Tämä rotu, kaikkine ominaisuuksineen on niin arvokasta suomalaista kulttuurihistoriaa, että sen vaaliminen on järjetömme ja suomalaisten erämiesten kunnia-asioita.” sillä: Se suvun syötti, heimon juotti, esivanhemmat elätti.” (kansanruno)

Image

Jalostuspäivät

Karjalankarhukoirien jalostusasioita käsitellään vuosittain tammikuussa järjestettävillä jalostuspäivillä. Ohjelmasta vastaa karhukoirajaosto, joka pitää myös oman tiedotustilaisuuden ajankohtaisista asioista. Jalostuspäivien yhteydessä järjestetään koiranäyttely, johon myös karhukoirat osallistuvat.

Talvipäivät ja järjestön vuosikokous

Karhukoiran jalostusta ja muuta ajankohtaista asiaa on esillä myös vuosittain pidettävän Suomen Pystykorvajärjestön talvipäivien ja vuosikokouksen yhteydessä.

tvporn.cc