Ajankohtaista

25 elokuun, 2021

Muutos Koekauden kestävän hirvenhaukkukokeen järjestämisohjeeseen

Koeaika on uuden asetuksen mukainen, eli koiraa saa jatkossa käyttää hirvenmetsästyksessä 15.1. asti. Huomioitava muutos ohjeessa on myös se, että ylituomari voi arvostella kokokauden kokeessa koiran yksin, mutta tuolloin kokeen vastaanottaa toinen ylituomari.
Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunnan päätös 12.8.2021 (6/21):
Koe- ja kilpailutoimikunta hyväksyi Suomen Pystykorvajärjestön hallituksen 12.6.2021 esittämän Koekauden kestävän hirvenhaukkukokeen järjestämisohjeen toimikunnan tekemin muutoksin. Ohje tulee voimaan koekauden 2021 alusta 20.8.2021.
Koekauden kestävän hirvenhaukkukokeen järjestämisohje.
Kokeen järjestäjänä toimii se kennelpiiri, jonka alueella koe suoritetaan. Kennelpiiri voi siirtää kokeen käytännön järjestelyt esimerkiksi piirinsä alueella toimivalle yhdistykselle. Kokeen myöntää kennelpiiri.
Kokeen järjestäjä voi periä kultakin osallistuvalta koiralta kohtuulliseksi katsottavan osanottomaksun. Osanottomaksun tarkoitus on peittää kokeen järjestelyistä aiheutuvat kulut.
Kokeeseen ilmoittaudutaan arvosteluoikeuden omaavalle kennelpiirin nimeämälle ylituomarille järjestäjän määräämällä tavalla, kuitenkin viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä. Ylituomari pitää koeryhmälle ylituomaripuhuttelun ja tarkastaa koiran osallistumisoikeuden viimeistään koepäivää edeltävänä päivänä.
Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimeämälle ylituomarille, minkä alueella arvostelu aloitetaan.
Kokeen voi vastaanottaa Kennelliiton pätevöimä hirvenhaukkukokeen ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus.
Kennelpiiri nimeää koekaudelle vastanottavat ylituomarit.
Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus valvoa koetta.
Ylituomari tarkastaa palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden ja hyväksyy palkintotuomariryhmän.
Arvosteluoikeudet omaava ylituomari voi myös yksin arvostella koiran koko kauden kestävässä hirvenhaukkukokeessa maastossa, mutta kokeen vastaanottaa toinen arvosteluoikeudet omaava ylituomari, jolle on ilmoittauduttu.
Koepäivän päätyttyä ryhmätuomari antaa puhelimitse ylituomarille selvityksen kokeen kulusta.
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään sekä koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja.
Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa suorituksesta. Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut sen. Ylituomarin on lähetettävä tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirja sekä koirakohtainen pöytäkirja viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta kennelpiirille.
Koira, joka on saavuttanut Suomen käyttövalionarvoon oikeuttavat koetulokset tai on saavuttanut 2 kertaa HIRV1 tuloksen koekauden kestävästä hirvenhaukkukokeesta, ei enää saa osallistua Koekauden kestävään hirvenhaukkukokeeseen.
Koejärjestäjän tulee huolehtia siitä, että koetulokset julkaistaan.
tvporn.cc