Ajankohtaista

31 lokakuun, 2018

MMM:n asetus eläinvahinkojen korvausten käyvistä arvoista

834/2018 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista, julkaistu 30.10.2018

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2018. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sen jälkeen ja muflonin ja teuraskilin osalta 1 päivänä tammikuuta 2016 ja sen jälkeen aiheutuneisiin eläinvahinkoihin.

Tällä asetuksella kumotaan eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (503/2012).

tvporn.cc