Ajankohtaista

17 heinäkuun, 2020

Kansalaisaloite tulossa suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi  / Medborgarinitiativet för att inleda stamvårdande jakt på varg öppnas i augusti

Syksyllä avautuu kansalaisaloite, jossa vaaditaan suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista mahdollisimman pian.

Aloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta avataan Kansalaisaloite.fi –verkkopalveluun elokuun aikana. Kansalaisaloitteen tarkoitus on turvata sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella asuvien ihmisten arki ja elinkeinot, mutta taata myös kotieläinten ja metsästyskoirien turvallisuus.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on susikannan pitäminen yhteiskunnallisesti siedettävällä tasolla. Kannanhoidollinen sudenmetsästys on aloitteentekijöiden mielestä paras tapa hoitaa susikantaa kontrolloidusti, laillisesti sekä susien keskellä asuvat ihmiset huomioivalla tavalla. Metsästyksen tavoitteena on vähentää susien metsästyskoirille ja kotieläimille aiheuttamia vahinkoja sekä pitää sudet ihmisarkoina ja poissa ihmisasutuksen läheltä. Erilaiset riskitilanteet ovat lisääntyneet susien tullessa yhä rohkeammin asutuksen keskelle, mikä herättää monissa erilaisia pelkoja. Suomeen tulee saada aikaan tilanne, jossa kannanhoidollisia poikkeuslupia suden metsästykseen voidaan jälleen myöntää. Myös viranomaisten toimivastuut on saatava mahdollisimman nopeasti yhtenäisiksi koko maassa.

Puheenjohtajan vetoomus

Viimeisen kahden vuoden aikana susitilanne tuntuu räjähtäneen käsiin. Sudet kuuluvat suomalaiseen luontoon, mutta kanta on tällä hetkellä yksinkertaisesti liian suuri, mikä saa koiranomistajat miettimään koko metsästyskoiraharrastuksensa mielekkyyttä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että susiongelman suhteen hoidetaan ainoastaan oiretta, eikä itse ongelmaa. Vetoan jäsenistöön ja kannustan kaikkia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi.

Tämän kansalaisaloitteen ovat laatineet yhteistyössä metsästyskoirarotujärjestöt, Suomen Metsästäjäliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Tiedotamme kansalaisaloitteen avautumisesta tarkemmin nettisivuillamme.

Pentti Isoviita
Puheenjohtaja
Suomen Pystykorvajärjestö ry

Medborgarinitiativet för att inleda stamvårdande jakt på varg öppnas i augusti 

I augusti öppnas ett medborgarinitiativ där man kräver att stamvårdande jakt på varg ska inledas så snart som möjligt.

Initiativet till att inleda en stamvårdande jakt på varg öppnas i webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi i augusti. Syftet med medborgarinitiativet är att trygga vardagen och näringarna för människor som bor både i och utanför tätorterna, men också att garantera säkerheten för husdjur och jakthundar.

Man väntar med skräck på den kommande jaktsäsongen

Jaktsäsongen som snart börjar är ohållbar med tanke på vargsituationen. Jägarna är ängsliga för sina hundar och därför har det ansetts nödvändigt att vidta drastiska åtgärder.

Målet med den stamvårdande jakten är att sänka vargstammen till en samhälleligt tolererbar nivå. Den stamvårdande vargjakten är det bästa sättet att sköta vargstammen kontrollerat, lagligt och på ett sätt som beaktar människorna som bor mitt i bland vargarna. Syftet med jakten är att minska de skador som vargar orsakar jakthundar och husdjur, samt att hålla vargarna människoskygga och borta från mänsklig bosättning. Olika risksituationer har ökat då vargarna allt djärvare kommer in bland bebyggelsen, vilket hos många väcker olika rädslor.

Ytterligare information:

Det verkar som att under de senaste två åren har vargsituationen exploderat framför våra ögon. Vargen hör till den finska naturen, men stammen är helt enkelt för stor för tillfället, vilket också får hundägare att tänka på meningen med hela jakthundhobbyn. För tillfället verkar det som om man bara behandlar vargproblems symptomet, och inte själva problemet. Därför vädjar jag och uppmuntrar alla medlemmar att underteckna medborgarinitiativ för att starta vargbeståndsjakten.

Detta medborgarinitiativ har utarbetats i samarbete med jakthundrasorganisationerna, Finlands jägarförbund, Finlands jordbruks- och skogsbrukarcentral MTK och Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund SLC. Vi kommer att ge mer information om lanseringen av medborgarinitiativet på vår webbplats.

Pentti Isoviita
Ordförande
Suomen Pystykorvajärjestö ry -Finska Spetsklubben rf.

tvporn.cc