Ajankohtaista

18 helmikuun, 2022

HIRV-sääntöluonnoksen vertailu voimassaoleviin sääntöihin

HIRV-sääntöluonnos 2023 
Voimassaolevat HIRV-säännöt

Hirvenhaukkukokeen säännöistä ja ohjeista:

Rotujärjestöjen yhteinen koulutus- ja sääntövaliokunta on hyvällä yhteistyöllä ja rakentavalla hengellä uusinut sääntöjä ja ohjeita havaittujen puutteiden, ongelmien koirien riittävän arvostelun suorittamiseksi. Yritys saada yhteiset pohjoismaiset hirvenhaukkukokeen säännöt ei vielä kuitenkaan toteutunut kaikilta osin, vaikka aika lähellä olemmekin. Arvosteluasteikko on kuitenkin vertailukelpoinen eri maiden välillä.

Säännöstö on tehty Kennelliiton sääntörungon mukaiseksi.

Säännöstö jakaantuu seuraaviin osioihin: Hirvenhaukkukokeen säännöt, Hirvenhaukkukokeen yleisohje, Hirvenhaukkukokeen arvosteluohjeet sekä rotujärjestöjen hyväksymät toimintaohjeet.

Hirvenhaukkukokeen sääntöön tulee vain vähän muutoksia, löytöhaukun kerroin laskee 1,5:stä 1:een ja haukkuajan kerroin nousee 0,5:stä 1:een. Tämän tarkoitus on painottaa haukkutyöskentelyä.

Arvosteluohjeisiin on tullut muutoksia enemmän, selvennyksiä, tarkennuksia ja lisää taulukoita. Tarkennuksilla on tarkoitus selventää ja yhtenäistää arvostelua.

Saatu palaute on otettu huomioon ja muutoksia on tehty aiemmin esillä olleeseen versioon.

Säännöt ja ohjeet menevät rotujärjestöjen hallituksille jotka voivat esittää ne vuosikokouksille hyväksyttäviksi, jonka jälkeen säännöt menevät kennelliiton syysvaltuuston käsiteltäviksi. Jos kaikki hyväksyvät säännöt niin ne tulevat voimaan koekaudelle 2023. Mikäli säännöt hyväksytään, ylituomareiden ja palkintotuomareiden koulutukset aloitetaan vuoden 2023 alussa.

Rotujärjestöjen yhteinen koulutus- ja sääntövaliokunta

 

 

tvporn.cc