Astutukset ja pentueet

Yavanna’s Valkeaa Voimaa & Usva

Ilmoituksen kesto / Annonstid: maaraaikainen 12.02.2023
Astutusaika / Parningstid: 23.12.2022
Syntymäaika / Födelsetid:
Isä / Rekisterinumero / Hane / Registernummer: Yavanna's Valkeaa Voimaa / FI33869/20
Emä / Rekisterinumero / Tik / Registernummer: Usva / FI45115/17
Virtuaaliparitus / Virtualparning: Linkki
Pentueen lisätietoja / Tillägsinformation av kullen:

- Molemmilla koirilla PEVISA-tarkastus hyväksyttävästi läpi ennen astutusta ja astutus hetkellä voimassa.
- Molemmat koirat vähintään kaksi ja narttu alle 10-vuotias, uros alle 12-vuotias.

- Yhdistelmän seitsemään polveen laskettu sukusiitos on 1,71% (raja 3,0%)
- Yhdistelmän korkein epi-luku metsastyspystykorvat.com-tietokannasta laskettuna on 0,109 (raja 0,50).
- Ei ole uusintayhdistelmä
- Kummallakaan koiralla ei ole kaihia tai muuta perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa jälkeläistä tai vanhempaa. Lisäksi molemmilla yhdistelmän koirilla ei ole samaa perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa puolisisarusta.

- Molemmilla toivottavat käyttökoetulokset, uros LINT2 ja narttu LINT3 (tavoite 3. palkintosija tai parempi)
- Uroksella näyttelystä SERT ja narttu SERT (tavoite H tai parempi).
- Urokselle 1. astutus kyseisenä kalenterivuotena, 0 aiempaa pentua (raja 30) ja nartulla 1 aiempaa pentuetta (raja 5)
- Jalostusneuvonnalla ei ole tiedossa, että koirilla olisi muita JTO:n sivuilla 48-49 mainittuja jalostuskäyttöä rajoittavia vikoja (näiden tarkastaminen kasvattajan ja uroksen omistajan vastuulla), kuten merkittäviä hammaspuutoksia.

Pennun hinta / Valppris:
Parituslomake / Detaljerad parningsinformation:
Jalostustavoitteiden mukainen / Enligt avelspan: Kyllä
Kasvattajan nimi / Uppfödarens namn: Miettunen Risto
Kasvattajan puhelin / Uppfödarens telefonnummer: risto.miettunen@gmail.com
Kasvattajan osoite / Uppfödarens address: Haapajärvi
tvporn.cc