Astutukset ja pentueet

Washaway Maestro Musica & Lilja

Ilmoituksen kesto / Annonstid: maaraaikainen 21.10.2022
Astutusaika / Parningstid:
Syntymäaika / Födelsetid: 09.09.2022
Isä / Rekisterinumero / Hane / Registernummer: Washaway Maestro Musica / FI12291/15
Emä / Rekisterinumero / Tik / Registernummer: Lilja / FI11988/16
Virtuaaliparitus / Virtualparning: Linkki
Pentueen lisätietoja / Tillägsinformation av kullen:

2 narttupentua sijoitukseen.

Yhdistelmä täyttää pohjanpystykorvan jalostustavoitteet seuraavilta osin:
- Molemmilla koirilla PEVISA-tarkastus hyväksyttävästi läpi ennen astutusta.
- Molemmat koirat vähintään kaksi mutta alle 10-vuotiaita
- Yhdistelmän seitsemään polveen laskettu sukusiitos on 1.88%
- Yhdistelmän korkein epi-luku metsastyspystykorvat.com-tietokannasta laskettuna on 0,328
- isällä ei ole kaihia tai muuta perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa
jälkeläistä tai vanhempaa. Nartun jälkeläisellä todettu PHTVL/PHPV. Lisäksi molemmilla yhdistelmän koirilla ei ole samaa
perinnöllistä silmäsairautta sairastavaa puolisisarusta.
- Ei ole uusintayhdistelmä
- Uroksella rodunomaisesta käyttökokeesta LINT1, nartulla LINT0
- Uroksella näyttelystä EH, nartulla ERI
- Urokselle 2 astutusta kyseisenä kalenterivuotena, 11 aiempaa pentua ja nartulla 2 aiempaa
pentuetta
- Jalostusneuvonnalla ei ole tiedossa, että koirilla olisi muita JTO:n sivuilla 48-49 mainittuja
jalostuskäyttöä rajoittavia vikoja (näiden tarkastaminen kasvattajan ja uroksen omistajan
vastuulla), kuten merkittäviä hammaspuutoksia.

Yhdistelmä ei täytä jalostustavoitteita seuraavilta osilta:
- nartulla rodunomaisesta kokeesta LINT 0 tulos (tavoite vähintään LINT3)
- nartun jälkeläisellä PHTVL/PHPV 2-6

Pennun hinta / Valppris:
Parituslomake / Detaljerad parningsinformation:
Jalostustavoitteiden mukainen / Enligt avelspan: Ei
Kasvattajan nimi / Uppfödarens namn: Pikkarainen Petri, Pajukon kennel
Kasvattajan puhelin / Uppfödarens telefonnummer: 0440333671
Kasvattajan osoite / Uppfödarens address: Kuhmo
tvporn.cc